ARCHIWUM aktualności - rok szkolny 2016 / 2017
 
   [SP 9] POCIĄG DO EDUKACJI

PROJEKT „POCIĄG DO EDUKACJI – PODNIESIENIE JAKOŚCI EDUKACJI POPRZEZ WZROST POZIOMU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH WŚRÓD UCZNIÓW I KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI” .

Od września zaczynają się zajęcia dla uczniów w ramach Projektu „POCIĄG DO EDUKACJI – PODNIESIENIE JAKOŚCI EDUKACJI POPRZEZ WZROST POZIOMU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH WŚRÓD UCZNIÓW I KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI” . Projekt polega na realizacji działań edukacyjnych, zmierzających do poprawy jakości edukacji ogólnej szkół podlegających Gminie Miejskiej Rumia, poprzez kształtowanie kompetencji kluczowych u uczniów.

Zaplanowane zajęcia w ramach projektu to:

• Zajęcia rozwijające z matematyki

• Zajęcia rozwijające z języka angielskiego

• Zajęcia rozwijające z przedmiotów przyrodniczych

• Koło zainteresowań z informatyki

• Zajęcia wyrównawcze z matematyki

• Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego

• Zajęcia wyrównawcze z przedmiotów przyrodniczych

• Zajęcia rozwijające kreatywność i innowacyjność

• Koła zainteresowań z Przedsiebiorczości

• Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

• Terapia psychologiczno – pedagogiczna

Rekrutacja uczniów do udziału w zajęciach będzie przeprowadzona na początku roku szkolnego 2017/2018, aby zajęcia mogły się rozpocząć najpóźniej 1 października 2017 r. Uczeń powinien wypełnić i złożyć do Koordynatora projektu wszystkie dokumenty zawarte w Regulaminie tj:

1. Załącznik nr 1 Deklaracja uczestnictwa w projekcie (uczeń)

2. Załącznik nr 3 Oświadczenie uczestnika projektu

3. Załącznik nr 4 Oświadczenie uczestnika projektu

4. Załącznik nr 5 Opinia wychowawcy klasy

5. Załącznik nr 7 Kwestionariusz danych osobowych uczestnika projektu

[#1564]  jk, 09.08.2017 20:11 
   [II LO] Informacja o Projekcie "Pociąg do Edukacji"

PROJEKT 

„POCIĄG DO EDUKACJI – PODNIESIENIE JAKOŚCI EDUKACJI POPRZEZ WZROST POZIOMU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH WŚRÓD UCZNIÓW I KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI” .

 

 

Od września zaczynają się zajęcia dla uczniów w ramach Projektu „POCIĄG DO EDUKACJI – PODNIESIENIE JAKOŚCI EDUKACJI POPRZEZ WZROST POZIOMU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH WŚRÓD UCZNIÓW I KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI” . Projekt polega na realizacji działań edukacyjnych, zmierzających do poprawy jakości edukacji ogólnej szkół podlegających Gminie Miejskiej Rumia, poprzez kształtowanie kompetencji kluczowych u uczniów. Zaplanowane zajęcia w ramach projektu to:

·         Zajęcia rozwijające z matematyki

·         Zajęcia rozwijające z języka angielskiego

·         Zajęcia rozwijające z przedmiotów przyrodniczych

·         Koło zainteresowań z informatyki

·         Zajęcia wyrównawcze z matematyki

·         Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego

·         Zajęcia wyrównawcze z przedmiotów przyrodniczych

·         Zajęcia rozwijające kreatywność i innowacyjność

·         Doradztwo zawodowe indywidualne i grupowe

Rekrutacja uczniów do udziału w zajęciach będzie  przeprowadzona  na początku roku szkolnego 2017/2018, aby zajęcia mogły się rozpocząć najpóźniej 1 października 2017 r.

Uczeń powinien wypełnić i złożyć do Koordynatora projektu wszystkie dokumenty zawarte w Regulaminie tj:

  1. Załącznik nr 1 Deklaracja uczestnictwa w projekcie  (uczeń)
  2. Załącznik nr 3 Oświadczenie uczestnika projektu
  3. Załącznik nr 4 Oświadczenie uczestnika projektu
  4. Załącznik nr 5 Opinia wychowawcy klasy
  5. Załącznik nr 7 Kwestionariusz danych osobowych uczestnika projektu

 

 

[#1563]  am, 03.08.2017 14:50 
   [II LO] XIX Światowy Zjazd Kaszubów

1 lipca 2017 r. w Rumi odbył się XIX Światowy Zjazd Kaszubów. Specjalnym pociągiem Transcassubia przyjechali Kaszubi ze wszystkich stron od Chojnic aż po Gdynię, ale i z całego świata. To dzień, który jednoczy ludzi połączonych językiem, tożsamością kulturową i miejscem pochodzenia. W tym roku spotkaniu towarzyszyli uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Rumi. Nie bacząc na obowiązkowe szkolenie, siąpiący deszcz, rozpoczęte wakacje i rozmaite zobowiązania towarzyskie, dziesięcioro wolontariuszy pod opieką pań Kariny Hoły, Joanny Cylke i Anny Szyby z oddaniem zaopiekowało się przybyłymi do naszego miasta gośćmi. Lauro, Angeliko, obie Kasie, Alu, Marto, Izo, Piotrze, Bartku, Łukaszu – dziękujemy!

Przejdź do galerii  XIX Światowy Zjazd Kaszubów

A. Zarzycka

[#1561]  oz, 07.07.2017 10:13 
   [SP 9] III edycja Pomorskiej Akademii Liderów Edukacji 2020 w Gdańsku
W dniu 29 czerwca 2017 roku w siedzibie Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku odbyło się uroczyste podsumowanie III edycji Pomorskiej Akademii Liderów Edukacji 2020. Uroczystość dedykowana była wybranym nauczycielom matematyki, a honorowy patronat nad imprezą objął Marszałek Województwa Pomorskiego. Pani Agnieszka Kwolek, nauczyciel matematyki ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Rumi, została absolwentką III edycji PALE 2020, a tym samym liderem zmian na rzecz osiągania wysokiej jakości edukacji matematycznej w Rumi. Nauczycielka aktywnie uczestniczyła w rocznym doskonaleniu kompetencji merytoryczno-metodycznych w zakresie metodyki kształcenia matematycznego oraz opracowała, wraz z Panią Grażyną Michalską ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Rumi, Koncepcję pracy liderów matematyki w Rumi. Serdecznie gratulujemy sukcesu, życząc dalszego powodzenia na drodze rozwoju zawodowego.
[#1560]  al, 03.07.2017 01:11 
   [II LO] ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 w II Liceum Ogólnokształcącym

ZAKOŃCZENIE

ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

w II Liceum Ogólnokształcącym

Przejdź do galerii  zakończenie

 

Przejdź do galerii  zakończenie2

           

             23 czerwca 2017 r. społeczność szkolna II LO w Rumi zakończyła pracowity rok szkolny. Gościliśmy pana Ariela Sinickiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej Rumi, panie Karolinę Rydzewską, Przewodniczącą Komisji Oświaty i Wychowania oraz Magdalenę Mrowicką, Przewodniczącą Komisji Samorządowej Rady Miejskiej Rumi.Uroczystość poprowadziła pani wicedyrektor  Aleksandra Zarzycka. Nagrody i świadectwa z wyróżnieniem wręczała pani dyrektor Lucyna Oglęcka oraz wychowawcy, panie Dorota Dubiel – Stojek, Teresa Kurc, Karina Hoła – opiekun grupy mundurowej i klasy mundurowej oraz pan Leszek Kiersznikiewicz.

Najlepszym uczniom wręczono świadectwa z paskiem i stypendia motywacyjne. Najwyższą średnią w szkole może poszczycić się Anna Janowska z kl. II a, jedna z nominowanych do stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2017/2018. Uczniów z najwyższą średnią i wzorowym zachowaniem nagrodzili nasi goście z Rady Miejskiej Rumi.

 Szczególnie gorąco wyróżniono pracę społeczną i pomoc potrzebującym naszych WOLONTARIUSZY, którzy uczestniczyli w różnych projektach i  przedsięwzięciach, często w dniach wolnych od nauki, w ferie i weekendy. Akcje charytatywne wspierały panie Alina Treder, Aleksandra Andrachiewicz i Teresa Brunath.

Pani dyrektor Lucyna Oglęcka podziękowała Rodzicom za wsparcie i całoroczną współpracę.

 Wyróżniono uczniów za udział w licznych przedsięwzięciach, akcjach, konkursach m.in. Martynę Kuchnowską,  laureatkę Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego o ,,Złote Pióro Prezydenta Jaworzna”, Powiatowego Konkursu Poetyckiego ,,Wiosna, ach to Ty!”, Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Opowiedzieć świat” – edycja 2017 organizowanego przez Uniwersytet Marii  Skłodowskiej – Curie w Lublinie. Martyna, która wraz ze swoim opiekunem, panią Dorotą Dubiel – Stojek, osobiście odebrała nagrodę w Jaworznie na Śląsku, zaprezentowała swój wiersz. Mogliśmy też wysłuchać fragmentu powieści kryminalnej, nagrodzonej w konkursie literackim organizowanym przez Stację „Kultura” w Rumi - Festiwal Afera Kryminalna autorstwa Anny Janowskiej i Anny Gwiazdy; opiekunem merytorycznym uczennic był pan Mateusz Włodarski. Uczennica kl. I b Natalia Skrzypiec wraz ze swoimi koleżankami i kolegami z klasy mundurowej uczestniczyli w Centralnym Zlocie Klas Mundurowych, który odbył się  podczas Targów Pro Defense w Ostródzie. Natalia zdała obszerną relację z tego wydarzenia. Opiekunami na targach byli nasi nauczyciele wychowania fizycznego pani Alina Treder i pan Zbigniew Ciesielski.

 Kilkuletnią tradycją szkoły jest wręczanie pucharów przechodnich klasom o najwyższej średniej i najlepszej frekwencji. Oba trafiły do klasy I a, której wychowawczynią jest pani Dorota Dubiel – Stojek. Była też okazja do przekazania stypendiów o charakterze motywacyjnym uczniom, osiągającym najlepsze wyniki w nauce, wzorową frekwencję i reprezentującym szkołę w konkursach oraz olimpiadach.  

  Dziękujemy panu Mateuszowi Włodarskiemu za przygotowanie podsumowania roku szkolnego 2016/2017.

Całej Społeczności Szkolnej życzymy udanych, pogodnych i bezpiecznych wakacji.

 

 

[#1558]  am, 25.06.2017 12:53 
   [SP 9] Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

Po miesiącach wytężonej nauki oraz innych działaniach oświatowych, ekologicznych, kulturalnych, krajoznawczych i charytatywnych uczniowie naszej szkoły uroczystą galą na sali gimnastycznej zakończyli rok szkolny 2016/2017. Uczniowie z klas I – VI, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce i odnieśli sukcesy w konkursach matematycznych, polonistycznych, przyrodniczych, ekologicznych, fotograficznych, plastycznych i sportowych odebrali słowa uznania i nagrody. Zamykając rok szkolny dyrektor Lucyna Oglęcka prosiła, aby na wakacjach uczniowie byli ostrożni oraz życzyła interesujących podróży, a przede wszystkim zasłużonego odpoczynku. Podziękowania otrzymali Rodzice, którzy wspierali działania szkoły i aktywnie uczestniczyli w jej życiu. Po ceremonii zakończenia roku szkolnego uczniowie i nauczyciele udali się do swoich sal lekcyjnych na ostatnie przedwakacyjne spotkania, na których odebrali świadectwa.

Przejdź do galerii  Zakończenie roku szkolnego

 

Gratulujemy i życzymy udanych wakacji!

Iwona Maćkowiak

[#1557]  im, 24.06.2017 14:46 
   [II LO] WAKACYJNY KONKURS

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE FILMOWYM POD HONOROWYM PATRONATEM MSWiA.

SZCZEGÓŁY NA ZAŁĄCZONYM PLAKACIE.

[#1550]  am, 23.06.2017 12:59 
   [SP 9] [II LO] UWAGA! Konkurs filmowy!
[#1556]  jk, 23.06.2017 12:53 
   [SP 9] Rumska dziewiątka „Naukową Szkołą Ignacego”

Szkoła Podstawowa nr 9 w Rumi znalazła się w gronie laureatów ogólnopolskiego programu „Być jak Ignacy”. Oficjalne wręczenie nagród odbyło się 13 czerwca br. w Muzeum Gazownictwa w Warszawie. W programie, którego celem jest zachęcenie dzieci do poznania nauk ścisłych poprzez zabawę i samodzielne eksperymentowanie, wzięło udział prawie 3000 uczniów ze 159 szkół. „Być jak Ignacy” to program edukacyjny połączony z konkursem dla szkół podstawowych, które mogą ubiegać się o tytuł Naukowej Szkoły im. Ignacego Łukasiewicza i nagrody. W tym roku tytuł trafił do placówek, których uczniowie przeprowadzili najciekawsze działania związane z promocją nauki i postacią Ignacego Łukasiewicza. Wszystkie zwycięskie projekty udowodniły, że wiedza zdobyta przez odkrywanie, eksperymentowanie i zabawę to najskuteczniejsza forma edukacji. Do Konkursu o tytuł Naukowej Szkoły Ignacego przystąpiło 159 szkół podstawowych z całej Polski. W ramach projektu uczniowie wraz z nauczycielami założyli koła naukowe, dzięki którym poszerzali wiedzę z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych, korzystając z nowoczesnych narzędzi edukacyjnych przygotowanych przez twórców programu. Podczas wręczenia nagród w Muzeum Gazownictwa Fundacja PGNiG po raz pierwszy zaprezentowała specjalne mobilne laboratorium. Od września będzie odwiedzało szkoły, które wygrały w konkursie. Na pokładzie specjalnie zaadoptowanego autobusu będą odbywać się zajęcia dydaktyczne, pokazy, warsztaty, eksperymenty i projekcje filmów edukacyjnych. Szczegółowe informacje i wszystkie elementy składające się na program „Być jak Ignacy” dostępne są na platformie internetowej www.bycjakignacy.pl. Zapraszamy także na profil programu na Facebooku: www.fb.com/bycjakignacy Program „Być jak Ignacy” został objęty Patronatem Honorowym Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego oraz Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej.

Szkolny koordynator konkursu

Katarzyna Strumnik Drabińska

[#1553]  jk, 22.06.2017 16:24 
   [II LO] Forum Samorządów Uczniowskich Pomorza

 Forum Samorządów Uczniowskich Pomorza

           

Uczennice naszej szkoły Natalia Szymańska oraz Weronika Orłowska wraz z panią Aleksandrą Andrachiewicz w dniu 21 czerwca brały udział w Forum Samorządów Uczniowskich Pomorza. Podczas forum odbyły się warsztaty "Zaprojektujmy działanie - warsztat działania i myślenia projektowego" podczas których uczennice wraz z kolegami z innych szkół zaprojektowali od podstaw działanie skierowane do swoich rówieśników.

 

[#1551]  am, 22.06.2017 13:25 

20 gru 2021 © Copyright by ZSO --- 2013 --- All rights reserved 3.010.129  
stat4u
1,375