ARCHIWUM aktualności - rok szkolny 2021 / 2022
 
   [SP 9] Jasełka w Ic

Uczniowie klasy Ic wraz z wychowawcą życzą wszystkim zdrowych, spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia! Tu wigilijnie i jasełkowo pozdrawiamy wszystkich cieplutko !

Ewa Wodniczak

[#2769]  im, 21.12.2021 16:54 
   [SP 9] Kaszebsko Piesnia 2021

9 grudnia w MDK Rumia odbył się Miejski Przegląd Piosenki "Kaszebsko Piesnia 2021". Uczniowie z naszej szkoły również wzięli w nim udział. I to z wielkim sukcesem!

W kategorii solista klas I - IIII:

 • I miejsce - Wojciech Lubecki, klasa IIIc
 • II miejsce - Marta Chłopecka, klasa Ic

W kategorii zespoły klas I - III:

 • I miejsce - uczniowe klasy IIIc - Jagoda Żbikowska, Alicja Pacan, Wojciech Lubecki

W kategorii solista klas IV - VI

 • I miejsce - Weronika Stanisz, klasa IVc

BRAWO !!!

Przejdź do galerii  Piosenka

Ewa Wodniczak

[#2768]  im, 21.12.2021 16:24 
   [SP 9] Wymiana kartek świątecznych po angielsku

W tym roku klasy trzecie wykonały kartki świąteczne z życzeniami w języku angielskim. Wzięliśmy udział w wymianie kartek z dwoma szkołami: Szkołą Podstawową nr 37 w Gdyni i Szkołą Podstawową nr 4 w Lęborku. Dzieci bardzo się postarały i dziękują za piękne życzenia od swoich korespondencyjnych kolegów i koleżanek.

Przejdź do galerii  Kartki

Grażyna Kossakowska

[#2766]  im, 20.12.2021 18:39 
   [SP 9] Życzenia na Boże Narodzenie

Zdrowych, spokojnych, pełnych rodzinnego ciepła i radości Świąt Bożego Narodzenia.

Niech każda chwila tych wyjątkowych dni wypełni się wiarą, nadzieją i miłością

a nadchodzący Nowy Rok przyniesie spełnienie wszystkich najskrytszych marzeń i oczekiwań.

[#2767]  jk, 20.12.2021 10:13 
   [II LO] Święta tuż, tuż

 

Zdrowych, spokojnych, pełnych rodzinnego

 

ciepła i radości

 

Świąt Bożego Narodzenia.

 

Niech każda chwila tych wyjątkowych dni

 

wypełni się wiarą, nadzieją i miłością

 

a nadchodzący Nowy Rok

 

przyniesie spełnienie wszystkich najskrytszych

marzeń i oczekiwań

 

 

 

[#2765]  am, 17.12.2021 14:13 
   [SP 9] Sercowe pierniczki

Mały Samorząd Uczniowski włączył się wraz z Samorządem Szkolnym IV-VIII w przygotowanie przedświątecznego kiermaszu, którego celem jest zebranie pieniędzy na rehabilitację dla uczennicy naszej szkoły. Dzieci ozdabiały pierniczki, które upiekli charytatywnie rodzice. Sprawiło to im ogromną radość, nie tylko ze słodkiej pracy, ale że mogli okazać serce swojej starszej koleżance. Dziękujemy Rodzicom za produkty do ozdabiania ciasteczek.

Przejdź do galerii  Pierniki

Opiekunowie MSU

Gabriela Theis, Jolanta Rafalska

[#2764]  im, 16.12.2021 17:02 
   [SP 9] XI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
[#2763]  jk, 16.12.2021 13:36 
   [SP 9] Psia lekcja
[#2762]  jk, 16.12.2021 13:35 
   [SP 9] [II LO] Funkcjonowanie szkoły w dniach 20 grudnia do 9 stycznia

§ 1

W dniach od 20 grudnia 2021r do dnia 9 stycznia 2022r szkoła funkcjonuje zgodnie Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021r. Ogranicza się funkcjonowanie :

1) szkoły podstawowej

2) szkoły ponadpodstawowej

2. Ograniczenie funkcjonowania, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej.

3. W dniach 20–22 grudnia 2021 r. zajęcia wspomagające, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, są organizowane na terenie szkoły zgodnie z tymi przepisami.

4. W czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze są realizowane w bezpośrednim kontakcie dziecka lub ucznia z osobą prowadzącą te zajęcia na terenie szkoły, z uwzględnieniem realizacji orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

§ 2.

1. W szkole zawieszone zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

2. W przypadku gdy zawieszone zajęcia nie mogą być realizowane w sposób, o którym mowa w ust. 1, dyrektor szkoły ustala inny sposób realizowania tych zajęć.

3. Od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r. w przypadku uczniów szkół, o których mowa w § 2 ust. 1, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 3, w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły ma obowiązek:

1) zorganizować dla tych uczniów zajęcia w szkole lub

2) umożliwić tym uczniom realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

4. O sposobie realizacji zajęć i innych zadań jednostki systemu oświaty dyrektor informuje organ prowadzący tę jednostkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

§ 3

1. Od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r. dyrektor szkoły podstawowej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, na wniosek rodziców uczniów uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej, którzy nie mogą zapewnić opieki swoim dzieciom w tym okresie, ma obowiązek zorganizować dla nich opiekę w szkole, do której uczęszczają (świetlica funkcjonuje zgodnie z planem).

2. Dyrektor szkoły umożliwia dzieciom objętym opieką, o której mowa w ust. 1, realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

§ 4

1. W czasie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o którym mowa w § 2 ust. 1, w:

1) klasie VIII szkoły podstawowej,

2) klasie III liceum ogólnokształcącego, – dyrektor szkoły może zapewnić w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego.

[#2761]  jk, 16.12.2021 13:08 
   [SP 9] "So This Is Christmas"

13 grudnia odbył się szkolny Konkurs Piosenki Świątecznej w Języku Angielskim "So This Is Christmas". W konkursie wzięło udział 21 osób z klas 1-8. Konkurs odbył się w dwóch kategoriach klas 1-3 oraz 4-8. Zwycięscy otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Radę Rodziców, natomiast wszyscy uczestnicy nagrody pocieszenia;) A oto wyniki:

Kategoria klas 1-3

 • I m-ce - duet - Jagoda Żbikowska oraz Alicja Pacan - klasa IIIc
 • II m-ce - duet - Lucyna Wenta i Zuzanna Osmólska - klasa I b
 • III m-ce - Agata Borowa - klasa Ib
 • wyróżnienia - Barbara Wejer - klasa Ib oraz duet - Hanna Pacan - Ib i Alicja Dzemidok - Ic

Kategoria klas 4-8

 • I m-ce - Oliwia Wójcik - klasa 4c
 • II m-ce - duet - Amelia Bądź i Nikola Junkiewicz - klasa 5d
 • III m-ce - duet - Julia Puczydłowska i Amelia Górak - klasa 5b
 • wyróżnienie - Amela Borowska - klasa 7d

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

Grażyna Kossakowska i Anna Dumańska

[#2760]  im, 14.12.2021 18:37 

20 gru 2021 © Copyright by ZSO --- 2013 --- All rights reserved 3.009.745  
stat4u
0,5820313