ARCHIWUM aktualności - rok szkolny 2021 / 2022
 
   [II LO] INNOWACJE PEDAGOGICZNE

 

INNOWACJE PEDAGOGICZNE

W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

 

         Nasza szkoła oferuje uczniom liceum szereg innowacji pedagogicznych. Mają one charakter metodyczny, programowo – metodyczny, zawierają elementy kultury. Uczniowie na zajęciach zdobywają wiedzę w sposób kreatywny, gdyż wykorzystują własne pomysły oraz możliwości jakie daje teatr, Internet, literatura. Młodzież rozwiązuje problemy z różnych dziedzin, ze świadomym i bezpiecznym wykorzystaniem przy tym metod i narzędzi wywodzących się z informatyki będącej w ścisłej relacji z matematyką, która dostarcza informatyce szereg podstaw teoretycznych. Uczniowie mają możliwość spotkania się i rozwijania swoich umiejętności, uczą się samodzielności i współpracy w grupie. Innowacje wdrażają nauczyciele języka polskiego, języków obcych, matematyki, informatyki.

 

Innowacje:

  • Sztuka interpretacji – pani Paulina Osak, język polski
  • Lernen macht Spaß – pani Patrycja Jasińska, język niemiecki
  • Kreatives Deutschlernen – pani Marta Bartoszewska, język niemiecki
  • 1, 2, 3 mówisz ty – pani Katarzyna Jungiewicz, język niemiecki
  • Drama and Education – pani Katarzyna Rudna, język niemiecki  
  • W świecie algorytmów – pani Agnieszka Kwolek, informatyka

 

Anna Młodzikowska - Zachar 

 

 

 

 

[#2660]  am, 08.09.2021 21:32 
   [SP 9] Czysta Rumia

11 września 2021 roku (sobota) odbędzie się kolejna edycja akcji „Czysta Rumia” zorganizowana przez Urząd Miasta Rumia pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Rumi. Własnoręczne zbieranie śmieci pozwoli dostrzec stopień zanieczyszczenia przestrzeni publicznej, a zatem środowiska, w którym żyjemy. Wspólne sprzątanie miasta połączone jest z festynem ekologicznym w Parku Starowiejskim ul. Mickiewicza 19 w godzinach 14.00 – 18.00.

Uczniowie klas I-III spotykają się z wychowawcami przed szkołą w godzinach 8.00 - 8.30 – według podanego harmonogramu.

Uczniowie klas IV-VIII – zbiórka o godzinie 9.00 przed budynkiem szkoły. 11 września odpracowany jest za 12 listopada 2021 r. (piątek). 12 listopada nie będzie zajęć edukacyjnych.

[#2663]  jk, 08.09.2021 13:22 
   [SP 9] Harmonogram zebrań z Rodzicami
[#2662]  jk, 08.09.2021 13:20 
   [SP 9] Klub Przyjaciół Małej Ojczyzny

W nowym roku szkolnym, we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku - w naszej placówce będzie realizowana innowacja organizacyjno-metodyczna Klub Przyjaciół Małej Ojczyzny.

Inicjatywa ma na celu zwiększenie zainteresowania naszych dzieci historią regionu oraz wzbudzenie miłości do Małej i Dużej Ojczyzny. Działania innowacyjne obejmą udział w akcjach społecznych, patriotycznych oraz informacyjnych, konkursy, wycieczki, lekcje muzealne i spotkania z historykami. Autorami i realizatorami innowacji są nauczyciele historii Krzysztof Murawski i Maciej Klamrowski.

Krzysztof Murawski

[#2661]  dh, 02.09.2021 01:00 
   [SP 9] Posiłki w Oddziałach Wych. Przedszkolnego

Deklaracja rodziców/prawnych opiekunów dotycząca czasu pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej Nr 9 w Rumi
oraz Deklaracja rodzica /opiekuna prawnego dotycząca spożywania posiłków w Szkole Podstawowej Nr 9 w Rumi

Dokument do pobrania: POBIERZ

[#2659]  dh, 01.09.2021 19:45 
   [SP 9] Rozpoczęcie roku szkolnego

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

 

Oddziały Wychowania przedszkolnego

Poniedziałek 30 sierpnia 2021r., godzina 18.00, duża sala gimnastyczna.

Zebranie rodziców grup dzieci sześcioletnich oraz grupy dzieci młodszych odbędzie się 30 sierpnia (poniedziałek) o godz.18:00 w dużej sali gimnastycznej. Wejście od strony obiektu sportowego. Podczas zebrania wychowawcy grup przekażą informację o potrzebnych przyborach oraz formie zakupu podręczników. Oddziały przedszkolne czynne są od 1 września w godz.6:30-17:00

 

Szkoła Podstawowa Nr 9

Środa, 1 września 2021r., w salach lekcyjnych według harmonogramu.

 

godz. 8:00 i 9.30 - klasy I-III

Na teren szkoły wchodzą wyłącznie dzieci z nauczycielami. Wyjątek stanowią uczniowie klas I, z którymi do szkoły może wejść jeden rodzic. Zbiórka przed szkołą - bramka z boku szkoły od strony poczty. Zebrania rodziców odbędą się wg podanych przez wychowawców terminów w ciągu tygodnia od rozpoczęcia roku szkolnego.

 

godz. 8:00 - klasy VIII i klasy V

godz. 9:00 - klasy VII

godz. 10:00 - klasy IV i klasy VI

Uczniowie spotykają się na parkingu przed szkołą w odległości 1,5 metra od siebie, na teren szkoły wchodzą wejściem od strony obiektu sportowego. Wychowawcy klas czekają na uczniów na parkingu - każdy z wychowawców klas IV powinien mieć identyfikator klasy (tabliczkę).

 

HARMONOGRAM PRZYDZIAŁU SAL NA ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

IA 8:00 sala 104       IB 9:30 sala 103       IC 9:30 sala 106       ID 8:00 sala 204       IE 9:30 sala 104

II A 8:00 sala 107     II B 8:00 sala 105     II C 9:30 sala 107     II D 9:30 sala 105    II E 8:00 sala 106

IIIA 8:00 sala 205     IIIB 8:00 sala 207     IIIC 8:00 sala 103    IIID 9:30 sala 207    IIIE 9:30 sala 205

 

8a sala 138      8b sala 52       8c sala 44       8d sala 145     8e sala 214      8f sala 147

7a sala 54        7b sala 31       7c sala 32       7d sala 33       7e sala 34        7f sala 234       7g sala 242

6a sala 145      6b sala 4         6c sala 138

5a sala 4          5b sala 5         5c sala 6         5d sala 7

4a sala 5          4b sala 44       4c sala 7         4d sala 6         4e sala 52

 

[#2657]  dh, 01.09.2021 01:00 

20 gru 2021 © Copyright by ZSO --- 2013 --- All rights reserved 2.454.630  
stat4u
0,390625