ARCHIWUM aktualności - rok szkolny 2019 / 2020
 
   [SP 9] Odbiór świadectw

Uprzejmie informujemy, iż świadectwa szkolne można odbierać do dnia 10 lipca 2020 roku oraz od dnia 17 sierpnia 2020 roku w godzinach od 9:00 do 14:00, po uprzednim umówieniu telefonicznym.

[#2471]  al, 31.08.2020 14:56 
   [SP 9] Odbiór zaświadczeń z egzaminu klas 8

Odbiór zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty
odbędzie się w dniu 31 lipca 2020 roku.

Absolwentowi Szkoły Podstawowej Nr 9 w Rumi odbierają zaświadczenia przy wejściu do obiektu sportowego w następującej kolejności:

VIII A - godzina 8.00

VIII B - godzina 8.30

VIII C - godzina 9.00

VIII D - godzina 9.30

VIII E - godzina 10.00

Odbierający zaświadczenia gromadzą się na parkingu przed szkołą i kierują się w stronę wejścia do sali gimnastycznej, zgodnie z listą w dzienniku. Należy bezwzględnie zachować 1,5 metrowy odstęp w każdym kierunku, zakryć usta i nos oraz posiadać rękawiczki jednorazowe i własny długopis.

• Na wniosek rodzica skan zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty może być przesłany za pomocą dziennika elektronicznego.

• Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej, w miejscu i czasie wskazanym przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku, w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

• Absolwenci szkoły będą mogli również sprawdzić wyniki, jakie uzyskali z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU (https://wyniki.edu.pl). Logowanie do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które uczniowie klasy VIII otrzymali od wychowawcy. Wyniki będą dostępne w systemie informatycznym 31 lipca br. od godz. 10:00.

• W szczególnych przypadkach zaświadczenia można odbierać w dniu 3 sierpnia 2020 roku w godzinach od 9.00 do 12.00, po uprzednim umówieniu telefonicznym.

[#2475]  dh, 31.08.2020 13:10 
   [SP 9] Wakacyjne rady...
[#2469]  al, 31.08.2020 00:43 
   [II LO] Lista kandydatów przyjętych do II LO w Rumi i lista rezerwowa

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia i przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego do 18 sierpnia 2020 r. godz. 15.00.

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do szkoły z podziałem na klasy nastąpi 19 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00.

 

L.p.

Nazwisko i imię

1.      

Andrałojć Nikola

2.      

Balaba Daryna

3.      

Borkowska Magdalena

4.      

Chojnacka Dominika

5.      

Ciach Agata

6.      

Cukierski Jakub

7.      

Czaja Jakub

8.      

Czarnowski Kacper

9.      

Czech Fabian

10.                        

Czerlik Kornelia

11.                        

Czwartnicka Julia

12.                        

Dampc Simona

13.                        

Drążek Wiktoria

14.                        

Dumańska Antonina

15.                        

Fajfer Julia

16.                        

Feter Zofia

17.                        

Florczyk Lena

18.                        

Formella Paulina

19.                        

Gliszczyński Kacper

20.                        

Gołąb Aleksandra

21.                        

Gosz Oliwia

22.                        

Górny-Braszka Ziemowit

23.                        

Herba Dominika

24.                        

Hinca Aleksandra

25.                        

Holzer Mikołaj

26.                        

Janus Jakub

27.                        

Kacperczyk Paulina

28.                        

Karp Zuzanna Sylwia

29.                        

Klawon Wiktoria

30.                        

Konieczny Marcel

31.                        

Kosecka Alicja

32.                        

Kowalska Antonina

33.                        

Kozel Mikołaj

34.                        

Kozikowski Konrad

35.                        

Krachulec Mateusz

36.                        

Kreft  Martyna Ewa

37.                        

Kreft Martyna Maria

38.                        

Kulikowska Julia

39.                        

Kwidziński Nikodem

40.                        

Liedtke Natalia

41.                        

Mackiewicz Maciej

42.                        

Maćkowska Aleksandra

43.                        

Majewska Amelia

44.                        

Makowska Dominika

45.                        

Marchlewski Jakub

46.                        

Marczewska Klaudia

47.                        

Markowski Wincenty

48.                        

Matusiak Aleksandra

49.                        

Mendalka Martyna

50.                        

Mielewczyk Kalina

51.                        

Modzelewski Miłosz

52.                        

Murawiew Bartłomiej

53.                        

Pacholska Sara

54.                        

Pacholski Mikołaj

55.                        

Pasieczna Oliwia

56.                        

Pasieka Amelia

57.                        

Piątek Magdalena

58.                        

Plichta Barbara

59.                        

Pranga Zuzanna

60.                        

Procajło Anna

61.                        

Ptach Izabela

62.                        

Pytlarz Seweryn

63.                        

Rączkowska Marta

64.                        

Rewers Oliwia

65.                        

Roszman Adrianna

66.                        

Ruszkowska Amelia

67.                        

Rybakowska Marta

68.                        

Rzezak Karina Maria

69.                        

Sapierzyński Kacper

70.                        

Sell Mateusz

71.                        

Sell Szymon

72.                        

Smołko Wiktoria

73.                        

Sokołowski Jakub

74.                        

Stecura Nikodem

75.                        

Stewa Karolina

76.                        

Stodolska Oliwia

77.                        

Sztormowska Zuzanna

78.                        

Szulc Dominika

79.                        

Ślubowski Szymon

80.                        

Tomaszewska  Oliwia

81.                        

Tomoń Wiktoria

82.                        

Toruńczak Martyna

83.                        

Turulska Roksana

84.                        

Wallrat Paweł

85.                        

Wieczorek Robert

86.                        

Wrosz Paulina

87.                        

Zadroga Martyna 

88.                        

Zieliński Maciej

89.                        

Zielonko Małgorzata

90.                        

Ziętara Julia

 

LISTA REZERWOWA

 

 1. Hebel Agata
 2. Hoppa Paulina
 3. Jóskowska Natalia
 4. Kozak Weronika
 5. Lesner Amelia
 6. Mielniczek Bartosz
 7. Miliukov Anton
 8. Miliukova Liia
 9. Miotk Kinga
 10. Okoń Martyna
 11. Plotzke Nina
 12. Szabelska Katarzyna
 13. Szlagowski Adam
 14. Tomeczkowska Wiktoria
 15. Wawrowska Alicja
 16. Zasowski Kacper
[#2477]  am, 12.08.2020 10:51 
   [II LO] Wyniki egzaminu maturalnego czerwiec 2020 r.

 

Wyniki egzaminu maturalnego

 

czerwiec 2020 r.

 

 

 

 • Odbiór świadectw dojrzałości, aneksów i zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego odbędzie się przy głównym wejściu do budynku szkoły 11 sierpnia 2020 r. w godzinach 10.00 – 14.00. Oczekując na wydanie świadectwa należy bezwzględnie przestrzegać reżimu sanitarnego, zachować minimum 1,5 metrowy odstęp,  zakryć maseczką lub przyłbicą usta i nos, zdezynfekować ręce, ewentualnie włożyć jednorazowe rękawiczki. Jednocześnie zwraca się uwagę na obowiązek posiadania dowodu osobistego i własnego długopisu. Po odbiór świadectwa może zgłosić się  jedynie osoba zdrowa, bez objawów choroby, nieprzebywająca na kwarantannie  ani w izolacji.
 • W szczególnych przypadkach świadectwa można odbierać w dniu 12 sierpnia 2020 roku w godzinach od 9.00 do 12.00 lub po uprzednim umówieniu telefonicznym.
 • Przypomina się o możliwości sprawdzenia wyników egzaminu maturalnego na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku: https://www.oke.gda.pl/w zakładce „Serwis OKE” następnie  „dla uczniów”. Logowanie do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które absolwenci otrzymali w szkole. Wyniki będą dostępne w systemie informatycznym 11 sierpnia br.
 • Absolwent ma prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku, w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania świadectwa dojrzałości, aneksu  i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego. Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej składa się do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku osobiście przez absolwenta, osobę występującą w jego imieniu lub przesłany drogą elektroniczną, faksem czy pocztą tradycyjną (załącznik 25a do uzyskania w szkole lub na stronie OKE w zakładce „Egzaminy”).
 • Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego, uzyskał prawo przystąpienia do egzaminu poprawkowego (odbędzie się 8 września).  W terminie 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 14 sierpnia 2020 r.) jest zobowiązany złożyć w szkole pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7 dostępny w szkole, na stronie internetowej II LO w Rumi lub OKE w Gdańsku)

Pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym:

załącznik 7 w linku:https://www.zsetgdynia.pl/images/20-06/EM-2020-Zalacznik-7_1905.pdf

 

    

……………………………………………

…………………

miejscowość

data

 

 

 

 

 

Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego

…………………………………………………………………

nazwa szkoły

 

 

 

 

Oświadczenie

o zamiarze przystapienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w termiie pprawkowym

 

…………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

imię i nazwisko zdającego

 

PESEL zdającego

 

 

 

Na podstawie art. 44zzm ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1481, z późn. zm.) oraz § 11kb ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493, z późn. zm.)

 

oświadczam,

 

że przystąpię ponownie do egzaminu maturalnego w

 

części

z

(wpisać nazwę przedmiotu)

na poziomie

pisemnej

 

podstawowym

 

 

 

Powyższy egzamin był jedynym pisemnym egzaminem obowiązkowym, z którego nie uzyskałam/łem minimum 30% punktów, spośród wszystkich egzaminów, do których przystąpiłam/łem w czerwcu/lipcu 2020 r. Oświadczam również,
że w czerwcu/lipcu przystąpiłam/łem do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego i egzamin ten nie został mi unieważniony.

 

Oświadczam również, że:

 

§  zostałam/łem poinformowana/y, że miejsce przeprowadzenia egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym zostanie ogłoszone na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
w/we ……………………………… nie później niż do 28 sierpnia 2020 r.

 

§  zapoznałam/łem się z harmonogramem przeprowadzania egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym ogłoszonym na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 

……………………………………………………

czytelny podpis zdającego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[#2476]  am, 07.08.2020 13:40 
   [SP 9] [II LO] ZAPYTANIE OFERTOWE - cyklinowanie i lakierowanie lakierem sportowym parkietu sali gimnastycznej
[#2474]  jk, 16.07.2020 11:37 
   [II LO] ŚWIADECTWA

Informujemy, iż świadectwa szkolne można odbierać do dnia 10 lipca 2020 r. oraz od dnia 17 sierpnia 2020 r. w godzinach od 9.00 do 14.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym.

[#2472]  am, 06.07.2020 16:04 
   [SP 9] Kangur 2020

W dniach 4,5, czerwca uczniowie z klas I- III brali udział w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny w kategoriach Żaczek /klasy I i II/oraz Maluch /kl.III/. Konkurs w tym szczególnym roku szkolnym odbywał się na platformie Dzwonek .pl. Został poprzedzony sesją próbną. Do sesji właściwej konkursu przystąpiło ostatecznie 12 dzieci z klas I, 14 dzieci z klas II oraz 9 dzieci z klas III. Dzieci z naszej szkoły osiągnęły bardzo wysokie wyniki.

W kategorii Kangur – Żaczek: Bartosz Kwiatkowski kl. II b – wynik bardzo dobry Pola Olczyk kl. II b – wynik bardzo dobry Kacper Ławniczak II b – wyróżnienie Jakub Górecki II b – wyróżnienie Szymon Antczak II e - wyróżnienie Wojciech Rzeszowski- Konieczka I b – wyróżnienie

W kategorii Kangur – Maluch Mikołaj Przytarski III d – wyróżnienie Maria Barańska III b – wyróżnienie

Gratulujemy uczestnikom konkursu tak wysokich wyników!

Elżbieta Idziak

[#2468]  jk, 01.07.2020 10:32 
   [SP 9] Kryminał - klasa VIII a

Zapraszam do czytania

Dorota Dubiel - Stojek

[#2473]  jk, 30.06.2020 21:52 
   [SP 9] Bezpieczne wakacje
[#2453]  al, 30.06.2020 16:39 

18 lut 2020 © Copyright by ZSO --- 2013 --- All rights reserved 2.008.885  
stat4u
2,035156