Zespół Szkół Ogólnokształcących
Szkoła Podstawowa Nr 9 w Rumi
 im. kpt. ż.w. K.O. Borchardta

   Terapia pedagogiczna jest to oddziaływanie za pomocą środków pedagogicznych na przyczyny i przejawy trudności w uczeniu się.
   Celem zajęć jest:

- nauka oraz doskonalenie umiejętności czytania (szybkość, płynność i zrozumienie tekstu);
- usprawnienie umiejętności pisania;
- doskonalenie koncentracji, pamięci i logicznego myślenia;
- doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej i orientacji w schemacie ciała i przestrzeni;
- kształtowanie motywacji do podejmowania działań i przezwyciężania trudności;
- wzbudzanie w dziecku wiary we własne możliwości.

   W Szkole Podstawowej Nr 9 w Rumi opieką terapeutyczną objęte są już dzieci 5 letnie. Podnosi to ich gotowość do nauki czytania i pisania.
   Zarówno pisanie, jak i czytanie to procesy złożone, wymagające wielu ćwiczeń z zakresu analizy i syntezy słuchowej, wzrokowej, wzrokowo – ruchowej oraz grafomotoryki. Dlatego ważnym zadaniem jest podjęcie pracy stymulacyjno – kompensacyjnej w tym zakresie, według indywidualnych potrzeb dzieci.
   Zajęcia organizowane w naszej szkole mają również na celu wdrożenie do poczucia obowiązkowości poprzez systematyczne wykonywanie zadań i niwelowanie napięć. Nauczyciele terapii pedagogicznej stwarzają szereg okazji do osiągania sukcesów przez swoich podopiecznych, co podnosi ich samoocenę i wiarę we własne możliwości.

Top

22-02-2023 © Copyright by ZSO Rumia. All rights reserved
Strony ZSO Rumia używają ciasteczek (cookies).
Korzystając ze stron wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.
6.640.094  
stat4u