Zespół Szkół Ogólnokształcących
Szkoła Podstawowa Nr 9 w Rumi
 im. kpt. ż.w. K.O. Borchardta

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rumi informuje, że:

  • w celu ułatwienia przepływu informacji uruchomiono adres email zso-obiady@rumia.edu.pl;
  • odpisy należy zgłaszać na w/w wymieniony adres e-mail lub telefonicznie pod numerem 58 671 29 17;
  • karta obiadowa zostanie wydana tylko i wyłącznie na podstawie wpłaty na wskazane konto;
  • płatności należy dokonać wyłącznie przelewem do dnia 25 każdego miesiąca za następny miesiąc.

...................................................................................................................................................

OPŁATY ZA POSIŁKI
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W RUMI,
UL. STOCZNIOWCÓW 6

Płatności należy dokonywać wyłącznie przelewem na rachunek bankowy:
BANK MILLENNIUM 47 1160 2202 0000 0005 0542 9904
tytułem: nazwisko, imię dziecka, klasa np. I A lub LO;

W przypadku zgłoszonych wcześniej odpisów, kwotę do zapłaty za posiłki
należy uzgodnić z intendentem – tel. 58 671-29-17 wew. 321

Cena obiadu - 5,50 zł
Całodzienne wyżywienie dla oddziałów wychowania przedszkolnego - 10,30 zł
II śniadanie + obiad dla oddziałów wychowania przedszkolnego - 8,20 zł

ZWRACAMY SIĘ O TERMINOWE WPŁATY NAJPÓŻNIEJ do 25 dnia każdego miesiąca

...................................................................................................................................................

KWOTA DO ZAPŁATY ZA OBIADY: MIESIĄC CZERWIEC 2023 r.:

GRUPY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO:

Całodzienne wyżywienie (grupa 0D)- 20 dni x 10,30 zł = 206 zł
II śniadanie + obiad (grupa 0D) - 20 dni x 8,20 zł = 164 zł
Obiad (grupa 0A, 0B, 0C) - 20 dni x 5,50 zł = 110 zł

Karty obiadowe zostaną dostarczone przez Intendenta.
Wydanie kart obiadowych tylko na podstawie płatności na wskazane konto.

DLA ODDZIAŁÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO:
Deklaracja Rodziców/prawnych opiekunów dotycząca czasu pobytu dziecka
w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej Nr 9 w Rumi

oraz Deklaracja Rodzica/opiekuna prawnego dziecka
dotycząca spożywania posiłków w Szkole Podstawowej Nr 9 w Rumi

do pobrania POBIERZ


KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ i LICEUM:

SP i LO 14 dni x 5,50 zł = 77 zł

Karty obiadowe dla uczniów klas IV-VIII i LO można odebrać w sekretariacie

...................................................................................................................................................

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYDAWANIA POSIŁKÓW
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rumi ul. Stoczniowców 6

Posiłki wydawane będą od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych, ferii zimowych, wakacji oraz innych dni wolnych ustalonych przez Dyrektora szkoły. Informacja o dniach wolnych i dokładny termin rozpoczęcia i zakończenia wydawania posiłków będą ogłaszane na stronie internetowej szkoły oraz na tablicach ogłoszeń w szkole. Płatności za posiłki dla uczniów należy regulować „z góry” wyłącznie przelewem do dnia 25-ego poprzedzającego miesiąc, w którym uczeń będzie korzystał z posiłków. Rachunek bankowy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rumi:

Wpłaty proszę kierować na nowy numer rachumku bankowego
BANK MILLENNIUM 47 1160 2202 0000 0005 0542 9904
tytułem: nazwisko i imię dziecka, klasa np. II A.

Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumencie:
„ZASADY ORGANIZACJI ŻYWIENIA W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W RUMI”.

Godziny wydawania posiłków w ZSO w Rumi:
10:30 - 10:45 oraz 11:30 - 11:50 obiad/ klasy I-III
9:00 II śniadanie, 12:00 obiad, 14:00 podwieczorek/ oddziały wych. przed.
11:30 - 11:50 oraz 12:35 - 12:55 obiad/ klasy IV-VIII i LO

Cena jednego obiadu oraz pełnego wyżywienia dla oddziałów wychowania przedszkolnego ustalana jest na początku każdego roku szkolnego.

Odpisy wynikające z nieobecności odliczane są zgodnie z zasadami organizacji żywienia w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rumi od następnego dnia po zgłoszeniu.

Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka, aby uzyskać odliczenia z tytułu nieobecności, zobowiązani są do zgłoszenia tego faktu telefonicznie 58/671-29-17, 58/671-83-07 z uzyskaniem informacji, kto przyjął zgłoszenie lub osobiście w pokoju nr 212.

Odliczenia z tytułu nieobecności dziecka zgodne są z Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rumi z dnia 25 sierpnia 2009 r.

W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy zgłoszony dzień, z wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności dziecka. Zwrotowi podlega stawka żywieniowa za pierwszy dzień nieobecności dziecka, w przypadku, gdy absencja ta zostanie zgłoszona co najmniej w ostatnim dniu roboczym przed nieobecnością.


22-02-2023 © Copyright by ZSO Rumia. All rights reserved
Strony ZSO Rumia używają ciasteczek (cookies).
Korzystając ze stron wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.
6.415.937  
stat4u