Zespół Szkół Ogólnokształcących
Szkoła Podstawowa Nr 9 w Rumi
 im. kpt. ż.w. K.O. Borchardta

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

UWAGA !!! Przyjmowane będą tylko kompletne wnioski.

Proszę dołączyć dokumenty, które zaznaczają Państwo we wnioskach.
Tylko na podstawie załączonej dokumentacji, naliczane będą punkty na konto kandydata.

        Rekrutacja do Oddziałów Wychowania Przedszkolnego na rok szkolny 2023/2024:
       Informacje dotyczące rekrutacji do Oddziałów Wychowania Przedszkolnego.

Postępowanie rekrutacyjne do Oddziałów Wychowania Przedszkolnego prowadzone będzie na wniosek rodzica / prawnego opiekuna dziecka przy wykorzystaniu ELEKTRONICZNEGO SYTEMU REKRUTACYJNEGO w terminie od 20 marca 2023 r. do 31 marca 2023 r.

Link do systemu https://rumia.formico.pl

Wydrukowany z systemu kompletny wniosek wraz z załącznikami o przyjęcie do Oddziałów Wychowania Przedszkolnego należy złozyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 9 w Rumi w terminie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, tj. od dnia 20 marca 2023 roku do dnia 31 marca 2023 roku (1 termin).

1. Zasady i terminy rekrutacji do OWP SP9 w Rumi.pobierz
2. Elektroniczny system rekrutacji - przewodnik.pobierz
3. Informacja dla rodziców o procesie rekrutacji do oddziałów przedszkolnych.pobierz
4. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego.pobierz
5. Oświadczenie dotyczące rodzeństwa.pobierz
6. Oświadczenie o dochodzie.pobierz
7. Oświadczenie samotne wychowywanie.pobierz
8. Oświadczenie wielodzietność.pobierz
        Rekrutacja do klas I na rok szkolny 2023/2024:
       Informacje dotyczące rekrutacji do klas I.
1. Zasady i terminy rekrutacji do klas I SP9 w Rumi.pobierz
2. Wniosek do klasy I dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły.pobierz
3. Oświadczenie uczęszczania w bieżącym roku do OWP w SP9.pobierz
4. Oświadczenie uczęszczania w bieżącym roku do OWP w obwodzie SP9.pobierz
5. Oświadczenie uczęszczania rodzeństwa kandydata.pobierz
6. Oświadczenie o wielodzietności.pobierz
7. Poświadczenie woli przyjęcia do klasy I.pobierz

       Dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej Nr 9 w Rumi
       przyjmowane są na podstawie zgłoszenia.

1. Obwód szkoły SP9 w Rumi - wykaz ulic.pobierz
2. Zgłoszenie do klasy I dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły.pobierz
        Rekrutacja do klas IV na rok szkolny 2023/2024:
       Informacje dotyczące rekrutacji do klasy IV.

Postępowanie rekrutacyjne do klas IV prowadzone będzie w terminie od 6 marca 2023 r. do 23 marca 2023 r. W roku szkolnym 2023 / 2024 planujemy utworzyć klasy czwarte profilowane:

  • klasa 4B - klasa sportowa

Szczegóły dotyczące profili klas i zasad rekrutacji dostępne są poniżej.

1. Zasady i terminy rekrutacji do klas IV SP9 w Rumi.pobierz
2. Karta kwalifikacyjna dla kandydata. pobierz
3. Podanie do dyrektora szkoły.pobierz
4. Potwierdzenie woli przyjęcia kandydata (kiedy dziecko zakwalifikowane).pobierz

Wymagania: złożenie dokumentów - podanie, karta kwalifikacyjną oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań (lub karta zdrowia sportowca) oraz udział w testach kwalifikacyjnych, które odbędą się 22.03 o godzinie 15.30 i 23.03 o godzinie 16.30. Testy kwalifikacyjne odbędą sie dużej sali gimnastycznej SP9 w Rumi, proszę wybrać jeden z dostępnych terminów.

Test kwalifikacyjny obejmuje pięć prób sprawnościowych: skok w dal z miejsca, wyskok dosiężny, bieg po trójkącie (30m), bieg wahadłowy oraz rzut piłką lekarską (1kg). Ocenie podlegają najlepsze wyniki testów. Każdy kandydat powinien zabrać strój sportowy oraz obuwie odpowiednie na halę sportową.

Top

22-02-2023 © Copyright by ZSO Rumia. All rights reserved
Strony ZSO Rumia używają ciasteczek (cookies).
Korzystając ze stron wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.
6.272.586  
stat4u