Zespół Szkół Ogólnokształcących
Szkoła Podstawowa Nr 9 w Rumi
 im. kpt. ż.w. K.O. Borchardta

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

UWAGA !!! Przyjmowane będą tylko kompletne wnioski.

Proszę dołączyć dokumenty, które zaznaczają Państwo we wnioskach.
Tylko na podstawie załączonej dokumentacji, naliczane będą punkty na konto kandydata.

        Rekrutacja do Oddziałów Wychowania Przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022:
1. Zasady i terminy rekrutacji do OWP SP9 w Rumi.pobierz
2. Wniosek o przyjęcie kandydata do OWP.pobierz
3. Poświadczenie woli przyjęcia kandydata do OWP.pobierz
       oraz
4. Oświadczenie o wielodzietności.pobierz
5. Oświadczenie rodzica samotnie wychowującego dziecko.pobierz
6. Oświadczenie uczęszczania rodzeństwa kandydata.pobierz
7. Oświadczenie o dochodach na jedną osobę w rodzinie.pobierz
        Rekrutacja do klas I na rok szkolny 2021/2022:
1. Zasady i terminy rekrutacji do klas I SP9 w Rumi.pobierz
2. Zgłoszenie do klasy I dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły.pobierz
3. Wniosek do klasy I dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły.pobierz
4. Poświadczenie woli przyjęcia kandydata do klasy I.pobierz
5. Obwód szkoły SP9 w Rumi - wykaz ulic.pobierz
       oraz
6. Oświadczenie o wielodzietności.pobierz
7. Oświadczenie rodzica samotnie wychowującego dziecko.pobierz
8. Oświadczenie uczęszczania rodzeństwa kandydata.pobierz
9. Oświadczenie o dochodach na jedną osobę w rodzinie.pobierz
Top

16-02-2021 © Copyright by ZSO Rumia. All rights reserved
Strony ZSO Rumia używają ciasteczek (cookies).
Korzystając ze stron wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.
4.402.702  
stat4u