Zespół Szkół Ogólnokształcących
Szkoła Podstawowa Nr 9 w Rumi
 im. kpt. ż.w. K.O. Borchardta

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

UWAGA !!! Przyjmowane będą tylko kompletne wnioski.

Proszę dołączyć dokumenty, które zaznaczają Państwo we wnioskach.
Tylko na podstawie załączonej dokumentacji, naliczane będą punkty na konto kandydata.

Lista dzieci przyjętych do klasy IVB sportowej
Szkoły Podstawowej Nr 9 w Rumi na rok szkolny 2023 / 2024
dostępna jest w Sekretariacie szkoły.

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rumi informuje, iż ze względu na niewystarczającą ilość osób zakwalifikowanych do grupy, w roku szkolnym 2023/2024
klasa IV MATEMATYCZNA NIE ZOSTANIE UTWORZONA.

        Rekrutacja do Oddziałów Wychowania Przedszkolnego na rok szkolny 2023/2024:
       Wniosek o przyjęcie dziecka do OWP w miesiącu LIPCU 2023r. - POBIERZ

       Informacje dotyczące rekrutacji do Oddziałów Wychowania Przedszkolnego.

Postępowanie rekrutacyjne do Oddziałów Wychowania Przedszkolnego prowadzone będzie na wniosek rodzica / prawnego opiekuna dziecka przy wykorzystaniu ELEKTRONICZNEGO SYTEMU REKRUTACYJNEGO w terminie od 20 marca 2023 r. do 31 marca 2023 r.

Link do systemu https://rumia.formico.pl

Wydrukowany z systemu kompletny wniosek wraz z załącznikami o przyjęcie do Oddziałów Wychowania Przedszkolnego należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 9 w Rumi w terminie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, tj. od dnia 20 marca 2023 roku do dnia 31 marca 2023 roku (1 termin).

1. Zasady i terminy rekrutacji do OWP SP9 w Rumi.pobierz
2. Elektroniczny system rekrutacji - przewodnik.pobierz
3. Informacja o procesie rekrutacji do oddziałów przedszkolnych.pobierz
4. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego.pobierz
5. Oświadczenie dotyczące rodzeństwa.pobierz
6. Oświadczenie o dochodzie.pobierz
7. Oświadczenie samotne wychowywanie.pobierz
8. Oświadczenie wielodzietność.pobierz
        Rekrutacja do klas I na rok szkolny 2023/2024:
       Informacje dotyczące rekrutacji do klas I.
1. Zasady i terminy rekrutacji do klas I SP9 w Rumi.pobierz
2. Wniosek do klasy I dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły.pobierz
3. Oświadczenie uczęszczania w bieżącym roku do OWP w SP9.pobierz
4. Oświadczenie uczęszczania w bieżącym roku do OWP w obwodzie SP9.pobierz
5. Oświadczenie uczęszczania rodzeństwa kandydata.pobierz
6. Oświadczenie o wielodzietności.pobierz
7. Poświadczenie woli przyjęcia do klasy I.pobierz

       Dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej Nr 9 w Rumi
       przyjmowane są na podstawie zgłoszenia.

1. Obwód szkoły SP9 w Rumi - wykaz ulic.pobierz
2. Zgłoszenie do klasy I dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły.pobierz

Proponujemy profile klas pierwszych z dodatkowymi zajęciami:

  • klasa matematyczna (dodatkowy język angielski, matematyka i informatyka);
  • klasa usportowiona (dodatkowy język angielski, 2 x wychowanie fizyczne);
  • klasa artystyczna (dodatkowy język angielski, muzyka, zajęcia taneczne).

Deklarację należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 7 czerwca. Deklaracja do pobrania - POBIERZ

Prezentacja ze spotkania z rodzicami do pobrania - POBIERZ

        Rekrutacja do klas IV na rok szkolny 2023/2024:
       Informacje dotyczące rekrutacji do klasy IV sportowej.

Postępowanie rekrutacyjne do klasy IV sportowej prowadzone będzie w terminie od 6 marca 2023 r. do 23 marca 2023 r. Założenia klasy sportowej wprowadzają dodatkowych 6 godzin wychowania fizycznego w tygodniu, na których wzmacniać będziemy głównie sprawność ogólną oraz technikę i taktykę w grach zespołowych. Program realizowany będzie przez 3 lata, do końca klasy VI.

  • klasa 4B - klasa sportowa

Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji do klasy IV sportowej dostępne są poniżej.
Warunkiem powstania klasy jest liczebność oddziału: od 22 do 24 osób.

1. Zasady i terminy rekrutacji do klasy IVb SP9 w Rumi.pobierz
2. Karta kwalifikacyjna dla kandydata.pobierz
3. Podanie do dyrektora szkoły.pobierz
4. Potwierdzenie woli przyjęcia kandydata (kiedy dziecko zakwalifikowane).pobierz

Wymagania: złożenie dokumentów - podanie, karta kwalifikacyjną oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań (lub karta zdrowia sportowca) oraz udział w testach kwalifikacyjnych, które odbędą się 22.03 o godzinie 15.30 i 23.03 o godzinie 16.30. Testy kwalifikacyjne odbędą sie dużej sali gimnastycznej SP9 w Rumi, proszę wybrać jeden z dostępnych terminów.

Test kwalifikacyjny obejmuje pięć prób sprawnościowych: skok w dal z miejsca, wyskok dosiężny, bieg po trójkącie (30m), bieg wahadłowy oraz rzut piłką lekarską (1kg). Ocenie podlegają najlepsze wyniki testów. Każdy kandydat powinien zabrać strój sportowy oraz obuwie odpowiednie na halę sportową.

       Informacje dotyczące rekrutacji do klasy IV matematycznej.

Postępowanie rekrutacyjne do klasy IV matematycznej prowadzone będzie w terminie od 8 maja 2023 r. do 26 maja 2023 r. Założenia klasy matematycznej wprowadzają dodatkowe 2 godziny w tygodniu (1h matematyki oraz 1h języka angielskiego z podziałem na grupy). Program realizowany będzie przez 3 lata, do końca klasy VI.

  • klasa 4A - klasa matematyczna

Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji do klasy IV matematycznej dostępne są poniżej. Warunkiem powstania klasy jest liczebność oddziału: od 22 do 24 osób.

1. Podanie do dyrektora szkoły.pobierz
2. Potwierdzenie woli przyjęcia kandydata (kiedy dziecko zakwalifikowane).pobierz

Wymagania: złożenie dokumentów - podania do dyrektora szkoły oraz udział w testach kwalifikacyjnych, które odbędą się 2 czerwca 2023 o godzinie 9.00 na sali gimnastycznej SP9 w Rumi.

Test kwalifikacyjny obejmuje zagadnienia matematyczne na poziomie klasy III szkoły podstawowej. O przyjęciu do klasy matematycznej decyduje ilość zdobytych w teście punktów. Laureaci międzyszkolnego konkursu matematycznego, który odbędzie się 26.05.23 w naszej szkole mają pierwszeństwo w rekrutacji i mogą być przyjęci poza kolejnością.

Top

22-02-2023 © Copyright by ZSO Rumia. All rights reserved
Strony ZSO Rumia używają ciasteczek (cookies).
Korzystając ze stron wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.
6.639.897  
stat4u