Zespół Szkół Ogólnokształcących
Szkoła Podstawowa Nr 9 w Rumi
 im. kpt. ż.w. K.O. Borchardta
 
Gdzie szukać pomocy, przydatne telefonyi strony WWW.
Dysleksja
Nadpobudliwość psychoruchowa
Przykazania dobrego rodzica (katalog rodzicielskich zachowań)

Karta Pomocy

Przydatne telefony:

Gdański Telefon Zaufania (24 h ) – (058) 301 00 00
Niebieska Linia - przemoc w rodzinie – 801 120 002
Pomarańczowa Linia – system pomocy rodzicom, których dzieci upijają się – 801 14 00 68
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Gdyni – (058) 622-22-22
Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Gdyni– (058) 620 81 70
Poradnia Zdrowia Psychicznego w Gdańsku Nowy Port – (058) 342-33-21
Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Wejherowie – (058) 672-10-08
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rumi – (058) 671-09-56
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (058) 672-40-63, (058) 672-17-60

Top

 

Przydatne strony www:

Edukacyjny Serwis Internetowy RODZICE W SZKOLE
portal psychologiczny
Polskie Towarzystwo Dyslektyczne
Stowarzyszanie Pomocy Dzieciom Z Nadpobudliwością psychoruchową i ich rodzicom
Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Wejherowie
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rumi
Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień.
Towarzystwa Profilaktyki Środowiskowej „MROWISKO”
profilaktyka i terapia uzależnień
bezpieczeństwo dzieci w Internecie, profilaktyka przemocy wobec dzieci, porady wychowawcze
Ośrodek Psychologiczno-Pedagogiczny w Gdynia
ADHD-online.pl - przydatne informacje o dziecku nadpobudliwym
pomoc dla dzieci z dysleksją

Top 

Co to jest dysleksja rozwojowa ?

Są to specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym. Spowodowane są zaburzeniami niektórych funkcji poznawczych, motorycznych i ich integracji, uwarunkowanymi nieprawidłowym funkcjonowaniem układu nerwowego.
DYSLEKSJA - specyficzne trudności w czytaniu
DYSORTOGRAFIA - specyficzne trudności z opanowaniem poprawnej pisowni (w tym błędy ortograficzne)
DYSGRAFIA - niski poziom graficzny pisma

Objawy dysleksji rozwojowej

Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu ujawniają się dopiero w szkole, podczas gdy już w okresie przedszkolnym można zauważyć objawy, które cechują tzw. dzieci ryzyka dysleksji.
 • opóźniony rozwój mowy;
 • mała sprawność i koordynacja ruchów podczas zabaw ruchowych, samoobsługi, rysowania i pisania (brzydkie pismo);
 • wadliwa wymowa, trudności z wypowiadaniem złożonych słów, błędy gramatyczne;
 • trudności z różnicowaniem głosek podobnych oraz z wydzieleniem sylab, głosek ze słów i ich syntezą;
 • trudności z wykonywaniem układanek i odtwarzaniem wzorów graficznych;
 • oburęczność;
 • mylenie prawej i lewej ręki;
 • trudności w czytaniu pomimo dobrej inteligencji oraz braku zaniedbania środowiskowego i dydaktycznego;
 • trudności z opanowaniem poprawnej pisowni: pismo zwierciadlane, mylenie liter podobnych pod względem kształtu (p-b-d-g), liter odpowiadających głoskom zbliżonym fonetycznie, opuszczanie liter, błędy ortograficzne pomimo znajomości zasad ortografii.

mgr Joanna Lelito
psycholog szkolny

Zasady pracy z dzieckiem w domu

 
starać się zrozumieć możliwości i ograniczenia dziecka (dziecko nie jest leniwe czy niezdolne, ono po prostu potrzebuje właściwie ukierunkowanej pomocy);
dbać o to, by dziecko systematycznie wykonywało zalecenia terapeutyczne;
spokojnie omawiać napotkane trudności;
umacniać poczucie własnej wartości dziecka, podkreślając jego dotychczasowe osiągnięcia i skupiając się na jego mocnych stronach;
doceniać wysiłek dziecka, nawet jeśli nie przynosi on pożądanych efektów;
zachęcać (ale nie zmuszać) dziecko do czytania dla przyjemności, podsuwając ciekawe książki i artykuły; w wypadku dużych trudności czytać wspólnie;
umożliwić dziecku korzystanie z książki mówionej;
pozwolić dziecku pisać ołówkiem – ułatwia to poprawianie błędów i zapobiega utrwalaniu niepoprawnych zapisów;
jak najczęściej ćwiczyć pisanie z pamięci

 
 
traktować trudności dziecka jako przejaw lenistwa lub niechęci do pracy;
próbować mobilizować dziecko do pracy przez wyśmiewanie czy porównywanie z rodzeństwem lub kolegami;
zwalniać dziecko z systematycznej pracy;
odrabiać zadań domowych za dziecko;
liczyć na natychmiastowe efekty;
podważać autorytetu nauczycieli i terapeuty;
podkreślać i poprawiać błędów podczas sprawdzania prac pisemnych
 
Opracowanie R. Czabaj
„ORTOGRAFFITI. Przewodnik dla nauczyciela”
 

Top 

Co to jest nadpobudliwość psychoruchowa ?

ZABURZENIA KONCENTRACJI UWAGI
 • dziecko nie jest w stanie skoncentrować się na szczegółach podczas zajęć szkolnych, pracy lub w czasie wykonywania innych czynności, popełnia błędy wynikające z niedbalstwa,
 • często ma trudności z utrzymaniem uwagi na zadaniach i grach.
 • często wydaje się nie słuchać tego, co się do niego mówi,
 • często nie stosuje się do podawanych kolejno instrukcji i ma kłopoty z doskoczeniem zadań szkolnych i wyplenianiem codziennych obowiązków, jednak nie z powodu przeciwstawiania się lub niezrozumienia instrukcji,
 • często ma trudności z zorganizowaniem sobie pracy lub innych czynności,
 • nie lubi, ociąga się lub unika rozpoczęcia zajęć wymagających dusznego wysiłku umysłowego – jak nauka szkolna lub odrabianie zadań domowych,
 • często gubi rzeczy niezbędne do pracy lub innych zajęć Np.: zabawki, przybory szkolne, ołówki, książki, narzędzia,
 • łatwo rozprasza się pod wpływem zewnętrznych bodźców,
 • często zapomina o równych codziennych sprawach
   
NADRUCHLIWOŚĆ
 • dziecko ma często nerwowe ruchy rąk lub stóp bądź nie jest w stanie usiedzieć w miejscu,
 • wstaje z miejsca w czasie lekcji lub w innych sytuacjach wymagających spokojnego siedzenia,
 • często chodzi po pomieszczeniu lub wspina się na meble w sytuacjach, gdy jest to zachowanie niewłaściwe – w szkole, w pracy, w domu,
 • często ma trudności ze spokojnym bawieniem się lub odpoczywaniem,
 • często jest w ruchu; „biega jak nakręcone”,
 • często jest nadmiernie gadatliwe,
   
IMPULSYWNOŚĆ
 • często wyrywa się do odpowiedzi zanim pytanie zostanie sformułowane w całości,
 • często ma kłopoty z zaczekaniem na swoją kolej,
 • często przerywa lub przeszkadza innym (np.: wtrąca się do rozmowy lub zabawy).
   

Organizacja pracy z dzieckiem w domu.

Podczas odrabiania lekcji:
 1. Podziel dziecku zadania na kilka krótszych.
 2. Mów krótko.
 3. Rób przerwy, gdy widzisz, że dziecko się rozprasza.
 4. Upewniaj się czy dziecko słucha i rozumie polecenia – poproś o powtórzenie polecenia.
 5. Gdy dziecko zajmuje się czymś innym niż chcesz, przywołaj jego uwagę.
 6. Podczas odrabiania lekcji wycisz telefon, wyłącz radio, telewizor i komputer.
 7. Zastosuj technikę „pustego biurka” (puste biurko, gładkie ściany, zamknięte okno, zabawki i komputer zostają za drzwiami).
 8. Chwal dziecko po skończeniu zadania.
   

mgr Joanna Lelito
psycholog szkolny

Top 

"Katalog rodzicielskich zachowań"

opracowany przez rodziców w trakcie kursów "Szkoła dla Rodziców"
zorganizowanych przez Oddział Warszawski PTD.

Rodzicu pamiętaj
 1. Kochaj, ale wymagaj.
 2. Okazuj dziecku swoje uczucia.
 3. Przekazuj dziecku pozytywne informacje o nim (pochodzące od ciebie i osób trzecich).
 4. Dostrzegaj wszystkie osiągnięcia dziecka, nawet bardzo drobne.
 5. Doceniaj nawet niedokończone dzieło dziecka.
 6. Zanim skrytykujesz, pozwól dziecku wyjaśnić.
 7. Zachowaj umiar w udzielaniu pomocy przy odrabianiu lekcji.
 8. Przerzuć na dziecko odpowiedzialność za jego naukę.
 9. Pozwól dziecku podejmować decyzje o dodatkowych zajęciach i innych sprawach.
 10. Pozwól dziecku wybrać kierunek rozwoju i wspieraj je w tym.
 11. Pozwól dziecku poczuć jego sukces.
 12. Pokaż dziecku korzyści płynące ze spróbowania swoich sił w nowej dziedzinie - i nie naciskaj dłużej.
 13. Okazuj dziecku swoją wiarę w jego sukces.
 14. Stawiaj poprzeczki ma miarę własnych ambicji.
 15. Zaufaj dziecku i okazuj mu to zaufanie.
 16. Naucz się rozmawiać z dzieckiem.
 17. Naucz się słuchać dziecka.
 18. Nie monologuj.
 19. Rozmawiaj z dzieckiem wtedy, gdy panujesz nad swoimi emocjami.
 20. Nie obarczaj dziecka poczuciem winy.
 21. Wyszukuj pozytywy w każdej sytuacji.
 22. Okazuj zainteresowanie zamiast kontrolować.
 23. Nie mów "nigdy", "wszystko" i "zawsze".

 
Powrót   Top

22-02-2023 © Copyright by ZSO Rumia. All rights reserved
Strony ZSO Rumia używają ciasteczek (cookies).
Korzystając ze stron wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.
6.639.883  
stat4u