Dokumenty zawodnika

Dodano: 26.08.2018, DH

Każdy zawodnik zobowiązany jest do wypełnienia dokumentów uprawniających do udziału w zajęciach, turniejach i rozgrywkach klubowych. W przypadku zawodnika niepełnoletniego obowiązek ten spoczywa na rodzicach bądź prawnych opiekunach dziecka. Wymagane dokumenty to:

  • Formularz rejestracyjny zawodnika oraz zgoda rodziców - dokument wypełnia się tylko raz w momencie przystąpienia do klubu. Jest on niezbędny i potrzebny w procesie rejestracji zawodnika w bazie PZPN. Zawiera dane dziecka i jego prawnych opiekunów, zgodę rodziców na udział w treningach, turniejach i meczach oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka.
  • Deklaracja Gry Amatora - dokument wypełnia się na początku każdego sezonu rozgrywkowego. Jest to zgoda rodziców lub prawnych opiekunów na udział dziecka w rozgrywkach ligowych organizowanych przez PZPN. Dokument wymaga podpisu dziecka (w miejscu podpisu zawodnika) oraz podpisu rodziców w miejscu do tego przeznaczonym.
  • Karta zdrowia sportowca lub zaświadczenie lekarskie o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu - dokument wystawiany przez lekarza sportowego. Szczegóły w zakładce badania lekarskie


Niezbędne dokumenty można pobrać poniżej lub osobiście od trenerów.

       Formularz rejestracyjny zawodnika

       Deklaracja Gry Amatora 2019/2020