Szanowni Państwo Rodzice, Opiekunowie i Uczniowie
Szkoły Podstawowej Nr 9 w Rumi

 

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii  rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

wydłużono ograniczenie funkcjonowania szkoły. Szkoła pozostaje zamknięta zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze w szkołach zostają zawieszone do Świąt Wielkanocnych. Nowe przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych określają zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzenia możliwości oceniania

i klasyfikowania uczniów.

W bieżącej skomplikowanej sytuacji uprzejmie prosimy Państwa o śledzenie informacji przesyłanych poprzez dziennik elektroniczny. Wszystkie najważniejsze informacje dotyczące organizacji zdalnej nauki będziecie Państwo otrzymywać właśnie w ten sposób.

Staramy się wsłuchiwać w informacje, które otrzymujemy od Państwa, wiemy, że dając możliwości do pracy w domu nie możemy za bardzo obciążać Uczniów, wziąć pod uwagę ich możliwości i ograniczenia.

W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi zdalnego nauczania:

 

 Informacja dla rodzica

RODZICU:

·         Utrzymuj stały kontakt z wychowawcą i nauczycielami oraz dyrekcją za pośrednictwem
e-dziennika lub poczty elektronicznej
sp9@rumia.edu.pl

·         Systematycznie odbieraj wiadomości na e-dzienniku oraz poczcie elektronicznej. W zakładce zadania domowe – będą przesyłane zadania w ramach tygodniowego zakresu treści nauczania do zrealizowania – zgodnie z rozporządzeniem MEN –  będzie to jasna informacja, np. nad jakim materiałem/zadaniami/lekturą będzie praca zdalna, co zaleca nauczyciel przeczytać, jakie zadania wykonać itp.

·         Systematycznie sprawdzaj informacje i materiały dla uczniów na stronie internetowej szkoły,

·         Jeżeli Twoje dziecko nie posiada konta mailowego przekaż mu informacje i zadania przygotowane przez nauczycieli, przesłane na Twoją pocztę.

·         Dopilnuj, aby Twoje dziecko wykonało zlecone mu zadania,. Mając na względzie możliwości psychofizyczne uczniów, podejmowanie intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia, zmęczenie i dekoncentrację, zaleca się ograniczenie kształcenia z użyciem monitorów ekranowych do 15 minut w jednostce lekcyjnej, na rzecz ćwiczeń, rozmów grupowych lub indywidualnych z nauczycielem. Pomóż dziecku rozłożyć tygodniowe zadania na poszczególne dni.

·         Psycholodzy, pedagodzy szkolni, nauczyciele świetlicy szkolnej i biblioteki, nauczyciele wspomagający będą monitorować i zdalnie wspomagać uczniów objętych kształceniem specjalnym, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju lub uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze oraz dzieci wymagające dodatkowego wsparcia. Nadal respektowane będą zalecenia zawarte w opiniach, orzeczeniach np. nieocenianie za błędy ortograficzne, wydłużanie czasu pracy, mniejsza ilość przykładów i ćwiczeń.

·         Wszystkie oceny uczniów wpisywane będą do dziennika elektronicznego, będziesz więc na bieżąco informowany o postępach dziecka w nauce.

·         W razie wątpliwości kontaktuj się z nauczycielem za pomocą e-dziennika lub poczty elektronicznej.

·         Nauczyciele klas I - III będą dostępni dla uczniów i rodziców w godzinach 830 – 1300 ;
klas IV - VIII zgodnie z planem lekcji.

·         Pomóż dziecku odesłać zadania nauczycielowi, w celu sprawdzenia i oceny pracy.

·         O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco poprzez e-dziennik i stronę Internetową szkoły.

 

 Informacja dla ucznia

UCZNIU:

·         Codziennie przeznacz czas na wykonanie zadań zleconych przez nauczyciela przedmiotu. Pamiętaj, że nie musisz wykonywać od razu tygodniowego przydziału materiału, rozłóż go na poszczególne dni.

·         Zadania będą przysłane przez nauczycieli zgodnie z dotychczasowym planem lekcji.

·         Systematycznie odbieraj pocztę elektroniczną, korzystaj z e-dziennika, czytaj informacje zawarte na stronie internetowej szkoły.

·         Przekaż nauczycielowi za pomocą e-dziennika lub poczty elektronicznej, wykonane przez Ciebie zadania, jeśli nauczyciel sobie tego życzy.

·         Pamiętaj, że nauczyciel ma prawo ocenić Twoje postępy w nauce.

·         W razie niezrozumienia zadania, masz prawo prosić nauczyciela o pomoc.

 

Pracujemy w nowej formule zdalnego nauczania. Dziękujemy Rodzicom za wsparcie, jakiego udzielacie Waszym dzieciom. Wiemy, że taka forma pracy wymaga od Was wielkiego wysiłku. Dziękujemy Uczniom za dyscyplinę i samokontrolę. Wspierajmy się nawzajem       w tym nowym, trudnym czasie, bo tylko tak uda nam się dobrze i w zdrowiu go przetrwać.

Drodzy Uczniowie i Rodzice.

Zamknięcie szkoły i związane z nim zdalne nauczanie jest dla Was dużym wyzwaniem. Emocje, które towarzyszą nam w ostatnich dniach wprowadzają wszechobecny niepokój i stan niepewności, co może spowodować stres, złość czy smutek. Jeżeli czujecie się zagubieni w obecnej sytuacji, nie możecie poradzić sobie z natłokiem myśli, jesteśmy do Waszej dyspozycji. Drodzy Rodzice, jeżeli macie pytania dotyczące kwestii edukacyjnych i chcecie zasięgnąć opinii czy porady pedagoga i psychologa szkolnego, prosimy o kontakt poprzez dziennik elektroniczny.

Pedagog szkolny: Anna Szyba

Psycholog szkolny:  Joanna Cylke, Joanna Żurawska

 

Zachęcamy do śledzenia strony Facebookowej szkoły. Na bieżąco zamieszczamy tam porady
i wskazówki, które może pomogą przetrwać nam ten trudny czas.

Przypominamy również o ogólnopolskim telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży 116111, który czynny jest 7 dni w tygodniu przez całą dobę.

 

 

Pracownicy szkoły przechodzą na zdalny tryb pracy. W sprawach administracyjnych oraz w przypadku spraw pilnych poprosimy o kontakt korzystając z maila: sp9@rumia.edu.pl Postaramy się odpowiedzieć na Państwa i Uczniów potrzeby.

tel. 58 6712 917  w godzinach 830 - 1400

 

Lucyna Oglęcka dyrektor
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rumi