Zespół Szkół Ogólnokształcących
Szkoła Podstawowa Nr 9 w Rumi
 im. kpt. ż.w. K.O. Borchardta
   Komunikat Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rumi przy ulicy Pomorskiej 3

Szanowni Państwo

 

Pragniemy poinformować, że choć w ograniczonej formie, Poradnia w dalszym ciągu pracuje. Oferujemy konsultacje zdalne, poradnictwo, superwizję koleżeńską oraz wsparcie psychologiczne za pośrednictwem zdalnych metod komunikacyjnych.

Jeśli szkolni specjaliści – psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, terapeuci, itp. – zatrudnieni w placówce chcieliby wykorzystać ten czas na spokojną rozmowę, dłuższe konsultacje z pracownikami Poradni, to serdecznie zapraszamy do kontaktu. Będzie okazja do spokojnej rozmowy bez presji czasu, dzwonków i natłoku zadań.

Jeśli pracownicy placówki odczuwają potrzebę skorzystania ze wsparcia emocjonalnego w stresującym czasie – nasi psychologowie są gotowi do udzielania takiego wsparcia.

Można umawiać się na spotkanie kontaktując się z sekretariatem Poradni (tel. 58 671-09-56), lub pisząc e-maila na adres poradniajanowo@wp.pl.

 

 

Z serdecznymi pozdrowieniami i wyrazami szacunku

Aleksandra Mierska

Dyrektor PPP Rumia

[#2294]  al, 30.03.2020 03:03 
   Informacje i materiały dotyczące próbnego egzaminu ósmoklasisty

Szczegółowe informacje o próbnym egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE - Informacje o egzaminie ósmoklasisty oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:

  • informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów - informatory
  • arkusze egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2019 r. - arkusze
  • osiem zestawów zadań, zawierających wskazówki oraz szczegółowe wyjaśnienia rozwiązań zadań i przykładowe realizacje odpowiedzi w zadaniach otwartych - zadania powtórkowe
  • materiały dodatkowe, w tym filmy o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów - filmy.
[#2292]  jk, 27.03.2020 19:05 
   Kilka zasad bezpiecznego korzystania z Internetu

CHRONIĘ SWOJĄ PRYWATNOŚĆ

Internet nie zapomina – raz opublikowane zdjęcia czy wpisy zostaną tam na zawsze. Nie znikną, nawet jeśli po jakimś czasie je skasuję: ktoś inny może je wcześniej skopiować i wykorzystać. Dlatego staram się nie wrzucać do sieci zbyt wielu informacji o sobie. Nigdy nie umieszczam tam materiałów, których mogę się później wstydzić.

 

NIE ZDRADZAM, KIM JESTEM

Ludzie nie zawsze są tym, za kogo się podają. A w Internecie trudno sprawdzić, jak jest naprawdę. Jeśli kogoś nie znam lub nie mam pewności, z kim rozmawiam, nie zdradzam żadnych informacji na swój temat. Kiedy tylko to możliwe, posługuję się nickiem, a nie imieniem i nazwiskiem.

 

UWAŻAM NA TO, W CO KLIKAM

Nie wszystko jest takie, jakie wydaje się na pierwszy rzut oka: nie każda znaleziona w sieci wiadomość jest prawdziwa, a z pozoru darmowe serwisy czy aplikacje mogą wyłudzać pieniądze lub informacje. Dlatego zawsze zastanawiam się dwa razy, zanim coś zainstaluję lub na coś wyrażę zgodę.

 

DBAM O MOCNE HASŁA

Jeśli nie zadbam o hasła, moje tajemnice mogą trafić w niepowołane ręce. Dlatego moje hasła mają co najmniej 8 znaków, wielkie, małe litery i nie tylko (np. ?, !, #, @). Nie jest łatwo je odgadnąć, bo nie układają się w datę urodzin ani imię psa. Nie zdradzam ich innym ani nie zapisuję w widocznym miejscu.

 

SZANUJĘ INNYCH

To, co piszę w Internecie, jest tak samo ważne jak to, co mówię twarzą w twarz. Wiem, że słowami można innych zranić. Dlatego staram się nie pisać rzeczy, które mogą komuś sprawić przykrość. Nie ujawniam też cudzych tajemnic. A zanim zamieszczę w sieci zdjęcia, nagrania lub wpisy dotyczące innej osoby, najpierw pytam ją o zgodę.

 

MOGĘ LICZYĆ NA DOROSŁYCH

Jeśli w Internecie coś mnie zdziwi lub zaniepokoi, wiem, że mogę poprosić o pomoc rodziców, wychowawcę lub innych dorosłych, którym ufam. Na pewno to zrobię, gdy poczuję, że mnie lub komuś innemu dzieje się krzywda.

 

SPRAWDZAM ZABEZPIECZENIA

Sprawdzaj, czy strona, do której się logujesz, ma zabezpieczenie SSL. Certyfikaty SSL są narzędziem zapewniającym ochronę witryn internetowych, a także gwarantem zachowania poufności danych przesyłanych drogą elektroniczną.

WYSTRZEGAM SIĘ WIRUSÓW

Wyposaż swój komputer w podstawowe narzędzia ochrony, takie jak firewall i program antywirusowy. Oba zabezpieczenia powinny być aktualne i włączone przez cały czas korzystania z sieci.

 

SZANOWNY RODZICU!

Chroń dzieci przed niebezpieczeństwem w Internecie, pamiętając że nie wolno dawać dzieciom całkowitej wolności w sieci. Mądrze ustawiona blokada rodzicielska uchroni je przed większością wirtualnych niebezpieczeństw. Na bieżąco śledź aktywność dziecka w sieci i niezwłocznie reaguj, jeśli cokolwiek Cię zaniepokoi. Najważniejsze jest, żeby dziecko wraz z nami poznawało wirtualny świat i nauczyło się z niego mądrze korzystać. 

 

Więcej informacji dotyczących sieciowego bezpieczeństwa znajdziecie Państwo na stronie:

https://cyfrowa-wyprawka.org/aktualnosci/moje-dziecko-ja-w-swiecie-nowych-technologii-nowa-publikacja-dla-rodzicow

 

W publikacji wykorzystano materiały opracowane przez Fundację Panoptykon.

 

 

[#2287]  jk, 25.03.2020 18:00 
   Informacja

Propozycje Zespołu Psychologiczno-Pedagogicznego

[#2286]  as, 25.03.2020 12:37 
   Wirtualne lekcje na platformach edukacyjnych

W związku z nowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi kształcenia na odległość podpowiadamy, z których platform edukacyjnych warto skorzystać. Dają one możliwość nie tylko rozwijania własnych zainteresowań i kreatywności, ale także sprawdzania wiedzy i umiejętności już nabytych. Korzystanie z edukacyjnych stron internetowych pozwoli na racjonalne wykorzystanie czasu, ale także na kształtowanie postawy samodzielności i odpowiedzialności.

 

Wolne lektury – platforma, na której umieszczone są lektury zarówno w formacie PDF, jak i w formie audiobooków

https://wolnelektury.pl/

 

Polona  cyfrowa biblioteka publikacji znajdujących się w zasobach Biblioteki Narodowej

https://polona.pl/

 

Lektury.gov.pl – serwis, w którym znajdują się dzieła literackie należące do kanonu lektur szkolnych

https://lektury.gov.pl/

 

Khan Academy – platforma poświęcona głównie matematyce, przedmiotom przyrodniczym i programowaniu, ale znaleźć można na niej również materiały z innych dziedzin

https://pl.khanacademy.org/

 

Pistacja TV – kolekcja krótkich filmów edukacyjnych ściśle związanych z podstawą programową

https://pistacja.tv/

 

Teacher – platforma pozwalająca na naukę języka angielskiego, polskiego, matematyki, chemii czy geografii

https://progmar.net.pl/pl/teacher-description

 

Dyktanda online – strona poświęcona zasadom ortografii polskiej, które są umieszczone obok ćwiczeń i dyktand

https://dyktanda.online/app/


Szalone liczby – platforma, na której można znaleźć materiały przygotowujące do sprawdzianów czy egzaminów zewnętrznych

https://szaloneliczby.pl/

 

Matmag – platforma dedykowana nauce matematyki

https://matmag.pl/


Matemaks – platforma poświęcona nauce matematyki

https://www.matemaks.pl/


Ninateka – zbiór archiwalnych materiałów audiowizualnych: rejestracji spektakli teatralnych i operowych, koncertów etc.

https://ninateka.pl/


Centrum Nauki Kopernik – strona Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, na której znajdują się materiały edukacyjne, a także propozycje eksperymentów i doświadczeń

http://www.kopernik.org.pl/

 

Instytut Pamięci Narodowej – strona Instytutu dedykowana historii Polski

https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1/dla-uczniow

 

Przystanek Historia – portal poświęcony historii Polski

https://przystanekhistoria.pl/


Muzykoteka – serwis poświęcony muzyce, edukacji i kulturze muzycznej

http://www.muzykotekaszkolna.pl/


Filmoteka polska – portal poświęcony filmowi polskiemu

http://www.filmotekaszkolna.pl/


Telewizja Polska– stacja emituje specjalne programy dla dzieci i młodzieży, udostępnia ekranizacje lektur szkolnych, a także filmy poświęcone historii czy kulturze

https://vod.tvp.pl/kolekcja/lektury-na-ekranie,47077909

https://vod.tvp.pl/kolekcja/kulturalny-rock-szkolny,47077594

https://vod.tvp.pl/kolekcja/lekcja-historii,47078669

https://vod.tvp.pl/kolekcja/to-sie-nie-nudzi,47078659

 

Polskie Radio– stacja nadaje audycje edukacyjne, naukowe i rozrywkowe dedykowane dzieciom

https://www.polskieradio.pl/18,Polskie-Radio-Dzieciom


Muzeum Powstania Warszawskiego– na Facebooku Muzeum Powstania Warszawskiego publikowany jest cykl wykładów i warsztatów, lekcje on-line. Można także skorzystać z wirtualnego zwiedzania muzeum.

https://www.facebook.com/1944pl/

 

 

[#2284]  al, 25.03.2020 
   Koronawirus

COVID-19

Koronawirusy to grupa wirusów należących do rodziny Coronaviridae, w rzędzie Nidovirales. Zbudowane są z pojedynczej nici RNA, otoczonej kapsydem. Wyróżniają się rozmiarem genomu, który jest niezwykle duży w porównaniu z innymi wirusami RNA (nawet do 31,7 kpz, podczas gdy istnieją wirusy które mają tylko 2 kpz). Ich nazwa, pochodząca od łacińskiego słowa corona, odnosi się do charakterystycznych, przypominających koronę struktur otaczających wiriony (formy wirusów występujące poza komórką gospodarza), widocznych na obrazach otrzymywanych dzięki mikroskopii elektronowej. Wypustki te są białkami wchodzącymi w interakcję z receptorami powierzchniowymi komórki gospodarza, co umożliwia zainfekowanie ofiary. „Korona” sprawia, że koronawirusy są w stanie rozpoznawać cel ataku, skutecznie się z nim łącząc. Cały cykl replikacji odbywa się w cytoplazmie, do której wnika jedynie materiał genetyczny wirusa. Na podstawie RNA tworzy się komplementarna nić, która jest następnie wykorzystywana jako matryca w procesie namnażania materiału genetycznego wirusa.

Fragment publikacji na podstawie: https://www.totylkoteoria.pl/2020/01/koronawirus-wuhan-chiny-epidemia.html 

Departament Informacji i Promocji MEN zaleca: Rodzicom:

• zachęcanie dziecka do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie będzie lekcji w szkole;

• przekazanie osobom, które będą opiekować się dzieckiem, podstawowych informacji dotyczących bezpieczeństwa i higieny;

• rygorystycznego przestrzegania w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywa; Uczniom:

• przestrzegania zasad bezpieczeństwa w domu;

• unikania miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);

• odpowiedzialnego wykorzystania czasu zawieszenia zajęć w szkole;

• czytania ulubionych książek, uzupełniania wiadomości, rozwijania kompetencji;

• korzystania przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez nauczyciela;

• przestrzegania w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywa;

Zwrócenie uwagi na nietypowe zachowania: nadmierny płacz i rozdrażnienie, zmartwienie lub smutek, niezdrowe nawyki żywieniowe (objadanie się, brak apetytu) lub senność, drażliwość, trudności z uwagą i koncentracji, bóle głowy lub ciała, używki.

Aby wesprzeć dziecko: należy poświęcić trochę czasu na rozmowę z dzieckiem na temat sytuacji, odpowiedzieć na pytania, wytłumaczyć mu, czemu przez najbliższe dni nie pójdzie do szkoły, wskazać jak radzić sobie z emocjami, ograniczyć dziecku możliwość oglądania wiadomości czy czytania informacji w Internecie na temat koronawirusa, zaplanować dzień, utrzymać stały rytm dnia wraz z odpoczynkiem. Informacje dotyczące profilaktyki, można znaleźć na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego https://gis.gov.pl/ 

Wykorzystano materiały opracowane przez Departament Informacji i Promocji MEN i Główny Inspektorat Sanitarny

https://www.gov.pl/web https://www.gov.pl/web/koronawirus

https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-rodzicow

https://www.gov.pl/web/koronawirus/porady

https://www.gov.pl/web/koronawirus/ochrona-zdrowia-psychicznego-w-epidemii

https://gis.gov.pl/

Małgorzata Farion

Anna Młodzikowska - Zachar

[#2282]  jk, 24.03.2020 21:16 
   Biblioteka

Zalecenia dla uczniów

Uczniu przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki. Odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela. Zachęcamy do oglądania ekranizacji lektur w telewizji, TVP Kultura.

Linki przydatne dla uczniów:

https://lektury.gov.pl/

https://wolnelektury.pl/

Anna Młodzikowska -Zachar

[#2281]  jk, 24.03.2020 21:06 
   Informacja dla ósmoklasistów

Drodzy Uczniowie klas ósmych!

Centralna Komisja Egzaminacyjna specjalnie dla Was przygotowała pakiet materiałów powtórkowych. Codziennie o godzinie 9.00 na oficjalnej stronie CKE pojawiać się będą zestawy zadań z języka polskiego, języka angielskiego oraz matematyki. O godzinie 15.00 publikowane będą odpowiedzi, które możecie zweryfikować ze swoimi rozwiązaniami. Gorąco zachęcamy do podjęcia wyzwania i życzymy powodzenia!    

Zapraszamy na stronę:

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

 

 

 

[#2279]  al, 24.03.2020 13:33 
   Aktualne informacje dotyczące koronawirusa

Najnowsze wiadomości związane z koronawirusem można śledzić na poniższych stronach internetowych:

 

Głównego Inspektoratu Sanitarnego

https://gis.gov.pl/

 

Ministerstwa Zdrowia  

https://www.gov.pl/web/zdrowie

 

Ministerstwa Edukacji Narodowej       

https://www.gov.pl/web/edukacja

 

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

https://www.kuratorium.gda.pl/

 

Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku   

http://www.wsse.gda.pl/

 

Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wejherowie 

http://www.psse-wejherowo.pl/strona-glowna/

 

 

W tej trudnej sytuacji szczególnie apelujemy o sięganie do rzetelnych i sprawdzonych źródeł.  

[#2278]  al, 24.03.2020 12:12 
   KOMUNIKAT - listy kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych

Informujemy, że 23 marca 2020 r. zostały wywieszone do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych (na tablicy przy głównym wejściu do budynku szkoły).

Rodzice kandydatów otrzymali drogą e-mailową druk poświadczenia woli i proszeni są o przesłanie uzupełnionego poświadczenia drogą e-mailową na adres sp9@rumia.edu.pl w terminie od dnia 23 marca 2020 r. do dnia 27 marca 2020 r. do godz. 15:00.

Powyższe działania spowodowane są troską o bezpieczeństwo nas wszystkich w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

[#2274]  jk, 24.03.2020 09:42 

18-02-2020 © Copyright by ZSO --- 2013 --- All rights reserved
Strony ZSO Rumia używają ciasteczek (cookies). Korzystając ze stron wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.
3.467.722  
stat4u
0,296875