Zespół Szkół Ogólnokształcących
II Liceum Ogólnokształcące w Rumi
im. Józefa Konrada Korzeniowskiego

 
 
Patrz i zmieniaj
 
„Mamy tylko jedną Ziemię,
a jej przyszłość (…)
zależy od każdego z nas.”
Florian Plit

   Kilka miesięcy temu nasza szkoła przystąpiła do projektu edukacyjnego „Patrz i zmieniaj”, realizowanego w ramach Centrum Edukacji Obywatelskiej. Do pracy włączyła się cała społeczność szkolna, oglądając filmy dokumentalne na lekcjach przedmiotowych czy godzinach wychowawczych i dyskutując nad ukazanymi tam problemami globalnej współzależności, niezgodą na obserwowaną rzeczywistość i możliwościami wprowadzenia zmian. Celem, który sobie postawiliśmy, było zainteresowanie młodzieży najważniejszymi zagadnieniami współczesnego świata i ukazanie, w jaki sposób codzienne wybory Polaków wpływają na życie ludzi w innych regionach świata. Ponieważ problem globalnych współzależności jest wyjątkowo rozległy, skupiliśmy się na zagadnieniach ekologii. W zespole projektowym, który czuwał nad działaniami szkoły znalazły się:

 • wicedyrektor szkoły pani mgr Lucyna Penkowska,
 • nauczycielka chemii pani mgr Katarzyna Strumnik – Drabińska,
 • nauczycielka biologii pani mgr Anna Młodzikowska – Zachar,
 • nauczycielka języka niemieckiego pani mgr Agnieszka Glinka,
 • nauczycielka języka polskiego pani mgr Dorota Dubiel-Stojek,
 • nauczycielka WOS pani mgr Anna Wiśniewska,
 • nauczyciel WF pan mgr Daniel Hadam,
 • nauczycielka informatyki pani mgr Jolanta Kijowska,
 • nauczycielka plastyki pani mgr Aleksandra Jeśman,
 • nauczycielka biblioteki i filozofii pani mgr Aleksandra Zarzycka.

Do współpracy zaprosiliśmy szkoły ponadgimnazjalne Gdyni, Małego Trójmiasta Kaszubskiego i okolic. Projekt edukacyjny II Liceum Ogólnokształcącego w Rumi „Patrz i zmieniaj” objął ogółem 8 szkół:

 • IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Gdyni,
 • Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Gdyni,
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Pucku,
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 I Liceum Ogólnokształcące im. Książąt Pomorskich w Rumi,
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
 • I Liceum Ogólnokształcące im Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie,
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie,
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie.

Honorowy patronat nad projektem objął Pomorski Kurator Oświaty, a patronat medialny „Twoja Telewizja Morska”, „Dziennik Bałtycki” i Radio „Kaszebe”. Uznaliśmy, że naszym priorytetem jest zadbanie o to, aby młodzi Polacy kończąc szkołę mieli odpowiednią wiedzę na ten ochrony środowiska, dlatego zaproponowaliśmy szkołom wzięcie udziału w trzech kategoriach konkursowych:

 • konkursie ekologicznym – quiz związany z szeroko rozumianą ochroną przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem problemów regionalnych, który odbędzie się w dniu finałowym,
 • konkursie literackim – praca na temat „Bogactwo płynące z natury”,
 • konkursie plastycznym – poster na temat „Ciepło mojego domu”.

Finał projektu „Patrz i zmieniaj” odbył się 18 marca 2011 r. Przed głównymi uroczystościami poproszono wybitnych znawców tematu o wygłoszenie prelekcji na temat ekologii naszego regionu, skierowanych do zaproszonych grup młodzieży gimnazjalnej z Rumi i licealnej ze szkół biorących udział w konkursie, gdyż problematyka szeroko rozumianej ochrony przyrody jest zdecydowanie łatwiej przyswajana przez uczniów, gdy przekazywana jest przez osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację zadań proekologicznych. Prelekcje wygłosili:

 • dr inż. Jan Klawiter – zastępca dyrektora Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gdyni, Radny Powiatu Wejherowskiego, na temat „Ochrona powietrza”,
 • Michał Machnikowski – Naczelnik Wydziału Środowiska Starostwa Powiatowego w Wejherowie, na temat „Stan środowiska na terenie powiatu wejherowskiego”,
 • Rafał Ruszczyński – specjalista z Urzędu Regulacji Energetyki w Gdańsku, na temat „Oszczędność energii”,
 • Tadeusz Wiśniewski – przewodniczący Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki" w Gdyni, na temat „Szkodliwość spalania odpadów w piecach domowych”,
 • Paweł Władkowski – wynalazca z Rumi, zdobywca złotego medalu na Międzynarodowych Targach Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji w Gdańsku za wynalazek urządzenia do podgrzewania wody współpracującego z kolektorami słonecznymi, na temat „Energia odnawialna – kolektory słoneczne”.
Na uroczystość przybyli:
 • mgr inż. Elżbieta Rogala-Kończak – Burmistrz Miasta Rumi,
 • Marcin Fuchs – Wiceburmistrz Miasta Rumi,
 • Jan Domański – Wicestarosta Powiatu Wejherowskiego,
 • dr Jerzy Wiśniewski – dyrektor Wydziału Edukacji i Kontroli Kuratorium Oświaty w Gdańsku,
 • Bogdan Sokołek – dyrektor Biura Poselskiego pana Posła na Sejm RP Kazimierza Plocke,
 • Adam Grzybowski – dyrektor Biura Poselskiego pani Poseł RP Krystyny Kłosin,
 • prof. dr hab. inż. Barbara Becker – kierownik Katedry Chemii Nieorganicznej Politechniki Gdańskiej,
 • dr Agata Cichocka – z Katedry Nauk Humanistycznych Akademii Morskiej w Gdyni,
 • Agnieszka Spodzieja – przedstawicielka Eko Doliny,
 • Leszek Kiersznikiewicz – Przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miasta Rumi,
 • dyrektorzy szkół biorących udział w projekcie,
 • dyrektorzy gimnazjów rumskich,
 • nauczyciele i uczniowie reprezentujący gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne,
 • rodzice uczniów,
 • nauczyciele, rodzice i uczniowie naszej szkoły.

Impreza okazała się bardzo ciekawa i widowiskowa z powodu wykorzystania nowoczesnego sprzętu multimedialnego i formy konkursu ekologicznego przypominającego popularny telewizyjny teleturniej „Jeden z dziesięciu”. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie:

 • pani prof. Barbara Becker – kierownik katedry Nieorganicznej Politechniki Gdańskiej
 • pan Tadeusz Wiśniewski – przewodniczący Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chyloni”
 • pani Agnieszka Spodzieja – przedstawiciel EkoDoliny

Reprezentanci szkół stoczyli prawdziwy bój o palmę pierwszeństwa, okazali się świetnie przygotowani, a ich wiedza była zaskoczeniem nie tylko dla zgromadzonej widowni. Swoistym uzupełnieniem wystąpień prelegentów była prezentacja multimedialna pani prof. dr hab. inż. Barbary Becker z Politechniki Gdańskiej na temat „Dwa oblicza ozonu”. Refleksję wywołały natomiast scenki w wykonaniu klasy IIa, ilustrujące współczesne problemy ekologiczne. Na zwycięzców konkursów oczekiwały atrakcyjne nagrody. Ich fundatorami byli:

 • Burmistrz Miasta Rumi,
 • Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Poseł na Sejm RP pan dr Kazimierz Plocke,
 • Poseł na Sejm RP pan Jerzy Budnik,
 • Senator RP pan prof. Edmund Wittbrodt,
 • Starosta Powiatu Wejherowskiego,
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
 • Prezydent Miasta Gdyni,
 • Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo”,
 • Towarzystwo Ubezpieczeń „Uniqa”,
 • Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gdyni,
 • Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni,
 • Eko Dolina,
 • Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie,
 • Wydawnictwo Pedagogiczne „Operon”.

Laureatami poszczególnych kategorii konkursowych naszego projektu zostali: W finałowym konkursie ekologicznym:

 1. miejsce: Joanna Kreft – IV Liceum Ogólnokształcące w Gdyni,
 2. miejsce: Magdalena Wołosiak – II Liceum Ogólnokształcące w Rumi,
 3. miejsce: Alicja Kupczyk Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 I Liceum Ogólnokształcące w Rumi


Oba konkursy towarzyszące projektowi, literacki i plastyczny, rozstrzygnięto 3 marca, jednak ich laureaci zostali ujawnieni podczas głównych uroczystości. Na konkurs literacki napłynęły ogółem 22 prace, z których komisja w składzie:

 • Iwona Bielińska – wicedyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rumi,
 • Dorota Dubiel-Stojek – nauczycielka języka polskiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rumi,
 • Paweł Władkowski – rumski wynalazca

dokonała wyboru trzech najlepszych:

 1. miejsce – Dawid Dampc – I Liceum Ogólnokształcące w Pucku,
 2. miejsce – Iga Jendraszewska – IV Liceum Ogólnokształcące w Gdyni,
 3. miejsce – Adrian Chudek – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Wejherowie.


Na konkurs plastyczny napłynęły ogółem 24 prace. Komisja w składzie:

 • dr inż. Jan Klawiter – zastępca dyrektora Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gdyni, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wejherowskiego,
 • pani Małgorzata Karpińska – plastyk Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo”,
 • Aleksandra Jeśman – nauczyciel plastyki Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rumi

po wnikliwej analizie wybrała trzy najlepsze:

 1. miejsce – Dorota Konkol – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Wejherowie,
 2. miejsce – Magdalena Kotwicka – Zespół Szkół Panadgimnazjalnych Nr I I Liceum Ogólnokształcące w Rumi,
 3. miejsce – Dominika Łacheta – Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Gdyni.

   Szkoła, której uczniowie zdobyli najwięcej wyróżnień indywidualnych, uzyskała tytuł „Zwycięzcy finału”. Zaszczyt ten przypadł w udziale IV Liceum Ogólnokształcącemu w Gdyni, dumnemu zdobywcy I miejsca w konkursie ekologicznym oraz II w konkursie literackim.
Zabierając głos na zakończenie dnia finałowego zaproszeni goście podkreślali trafność naszego projektu i jego wielką wagę edukacyjną. Stawiając natomiast pytanie, czy udało nam się osiągnąć zaplanowany cel, należałoby przypomnieć motto uroczystości, słowa polskiego geografa prof. Floriana Plita

„Mamy tylko jedną Ziemię,
a jej przyszłość (…) zależy od każdego z nas”.

Szkoły uczestniczące w projekcie uczyniły pierwszy krok w tym kierunku.

Kliknij, by zobaczyć więcej

 

Top
 


27.02.2023
© Copyright by ZSO --- 2013 --- All rights reserved
Strony ZSO Rumia używają ciasteczek (cookies). Korzystając ze stron wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.
2.448.512  
stat4u