28 maja 2013 r. pomiędzy II Liceum Ogólnokształcącym w Rumi a Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie wydział zamiejscowy w Sopocie podpisane zostało porozumienie o wzajemnej współpracy. Z ramienia naszej szkoły umowę podpisała pani dyrektor Lucyna Oglęcka, SWPS w Sopocie reprezentował jej dziekan prof. dr hab. Bogdan Wojcieszke. W ramach ustaleń w II LO w Rumi powołane zostają klasy o profilu psychologiczno – pedagogicznym objęte patronatem sopockiej uczelni. Uczniowie tych klas uczestniczą w bezpłatnych wykładach,  warsztatach i spotkaniach psychologicznych      w ramach „Strefy Młodzieży SOPOT”, które odbywają się na terenie obu szkół. Licealiści zyskają okazję do rozmów z pracownikami socjalnymi i terapeutami, obserwacji zajęć
z dziećmi w świetlicach terapeutycznych, udziału w akcjach wolontariatu oraz realizacji projektów naukowych. Uczestnictwo w projekcie daje młodym ludziom szansę wyjścia poza granicę przeciętności, samodoskonalenia, kształtowania kreatywności i przedsię­biorczości. Młodzież otrzymuje możliwość doskonalenia kompetencji osobistych i językowych, autoprezentacji, komunikatywności oraz asertywności. W ramach porozumienia z SWPS
w Sopocie cyklicznie co roku odbywają się szkolne „Dni z psychologią”. W taki dzień prowadzone są warsztaty dla uczniów,  rodziców i nauczycieli II LO.

W ostatnim czasie Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Sopocie została przekształcona w Uniwersytet Humanistycznospołeczny. II LO w Rumi serdecznie gratuluje!