Zespół Szkół Ogólnokształcących
II Liceum Ogólnokształcące w Rumi
im. Józefa Konrada Korzeniowskiego

 
 
Na skróty:
    Regulamin biblioteki szkolnej,
    Regulamin Internetowego centrum informacji,
    Przydatne linki.
„Bez porządnej biblioteki  
w porządnej szkole  
porządnie uczyć się nie da.”
Jadwiga Andrzejewska

Biblioteka stanowi centrum informacyjne szkoły.
Jej zbiory liczą ok. 20 tysięcy woluminów oraz ok. 200 wydawnictw audiowizualnych.
Czynna jest codziennie w godz. 8 00-16 30.
Zapraszamy uczniów, ich rodziców oraz pracowników szkoły.


Nauczyciele biblioteki:
 • mgr Anna Młodzikowska - Zachar,
 • mgr Małgorzata Farion,
 • mgr Agnieszka Ługiewicz.

    Wśród zbiorów, które biblioteka szkolna oferuje czytelnikom znajdują się lektury, ich opracowania, literatura popularnonaukowa oraz księgozbiór podręczny. Gromadzi również dokumenty, które ilustrują historię naszej szkoły. W czytelni, która służy jednocześnie jako miejsce spotkań licealistów z ciekawymi ludźmi, dostępne jest w godzinach pracy biblioteki internetowe centrum informacji multimedialnej, zapewniające uczniom stały dostęp do Internetu, drukowanie potrzebnych materiałów oraz ich skanowanie. Obecnie trwają prace nad pełną komputeryzacją zbiorów bibliotecznych w programie MOL-OPTIVUM. Nauczyciele biblioteki szkolnej współpracują z wychowawcami klas i zainteresowanymi nauczycielami w zakresie edukacji czytelniczej i medialnej, samokształcenia oraz zdobywania informacji. Służą pomocą maturzystom w przygotowaniach do egzaminu, są otwarci na potrzeby wszystkich czytelników.

INFORMACJA BIBLIOTEKI - darmowe platformy


 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ


 • Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, ich rodzice, nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły.
 • W bibliotece obowiązuje cisza. Do czytelni należy wchodzić bez teczek i śniadania.
 • Jednorazowo wypożycza się do 5 książek na okres dwóch tygodni. Termin zwrotu można przedłużyć.
 • Uczniowie klas maturalnych zobowiązani są oddać książki do dnia 20 kwietnia, pozostali uczniowie do dnia 10 czerwca. W wyjątkowych wypadkach maturzyści mogą zatrzymać na czas dłuższy wypożyczone tytuły po wpłaceniu kaucji zwrotnej w wysokości 20,00 PLN za książkę.
 • Uczeń kończący szkołę lub odchodzący ze szkoły zobowiązany jest oddać wszystkie książki wypożyczone z biblioteki i otrzymać poświadczenie, na podstawie którego pobiera dokumenty z sekretariatu.
 • Księgozbiór podręczny udostępniany jest wyłącznie na terenie szkoły.
 • W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki uczeń powinien oddać identyczną lub inną wskazaną przez bibliotekarkę.

 

REGULAMIN INTERNETOWEGO CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ


 • Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM) służy do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych i jest uzupełnieniem działalności biblioteki szkolnej z wykorzystaniem techniki komputerowej.
 • Z komputerów mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
 • Stanowiska komputerowe w bibliotece służą do przeglądu programów multimedialnych znajdujących się w bibliotece oraz do korzystania z Internetu. Nie należy wykorzystywać komputera do prowadzenia rozmów internetowych, gier i zabaw.
 • Użytkownicy mogą korzystać z drukarki za zgodą nauczyciela-bibliotekarza po opłaceniu 0,20 PLN od strony.
 • Zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
 • Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy zgłaszać natychmiast dyżurnemu bibliotekarzowi.
 • Przy stanowiskach komputerowych w czytelni należy zachować ciszę, nie zakłócając pracy biblioteki.
 • Niestosowanie się do regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego.

 

Przydatne linki

Polska Biblioteka Internetowa,
Biblioteka internetowa "Wolne Lektury",
Polonista - czas na lektury (interia.pl),
   Lektury szkolne (lektury.one.pl),
Lektury szkolne - Literatura
      Wirtualny Wszechświat (wiw.pl)
,
e-Czytelnia,
   Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej,
Miejska Biblioteka Publiczna w Rumi,
Miejska Biblioteka publiczna w Gdyni.

Top
 


27.02.2023
© Copyright by ZSO --- 2013 --- All rights reserved
Strony ZSO Rumia używają ciasteczek (cookies). Korzystając ze stron wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.
2.517.507  
stat4u