Zespół Szkół Ogólnokształcących
II Liceum Ogólnokształcące w Rumi
im. Józefa Konrada Korzeniowskiego

 
   Jadłospis 17 - 21 stycznia

 

Jadłospis  

od 17.01.2022 r. do 21.01.2022 r. 

 

Poniedziałek         

 • Zupa jarzynowa z ziemniakami
 • Naleśniki z dżemem
 • Woda niegazowana z miodem i cytryną
 • Pomarańcza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Wtorek         

 • Surówka wielowarzywna
 • Ziemniaki z masłem
 • Woda niegazowana z miodem                                                                                                          

 

Środa       

 •  Zupa ziemniaczana
 •  Spaghetti mięsno jarzynowe
 • Woda niegazowana z miodem                                                                                                                                                                                                                           

                                        

Czwartek       

 •    Gulasz z piersi kurczaka z warzywami                                                                        
 •    Ryż na sypko
 •    Woda niegazowana

 

Piątek                 

 •    Ryba pieczona
 •    Surówka z kiszonej kapusty                 
 •    Ziemniaki z masłem
 •    Woda niegazowana z miodem
 •    Banan

                               

Informacja w sprawie zawartych w jadłospisie substancji i produktów powodujących alergie lub nietolerancji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25.10.2011r. 

Jadłospis zawiera: mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą), jaja i produkty pochodne, zboża zawierające gluten, seler i produkty pochodne, ryby i produkty pochodne, orzechy i nasiona sezamu, soja, gorczyca i produkty pochodne, orzeszki ziemne.                     

 

[#2781]  am, 20.01.2022 11:16 
   Opłaty za posiłki

UWAGA

Wpłat za posiłki za miesiąc luty proszę  dokonywać od 25.01.2022 r.

 

 

OPŁATY ZA POSIŁKI W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W RUMI, UL. STOCZNIOWCÓW 6

w miesiącu   LUTY 2022 r.

Płatności należy dokonywać wyłącznie przelewem na rachunek bankowy:

Bank Rumia Spółdzielczy       

                         nowy nr konta  !!                      

47 1160 2202 0000 0005 0542 9904

tytułem: nazwisko, imię dziecka, klasa np. II A lub LO     

 

 • Cena obiadu   4,00 zł.
 • Cena całodziennego wyżywienia   8,80 zł.
 • II śniadanie        2,70 zł.
 • Obiad                  4,00 zł.
 • Podwieczorek     2,10 zł.

 

 

l. p

NAZWA

POSIŁKI

KWOTA DO ZAPŁATY

1.

SP i LO

Ferie od 14 do 25 lutego 2022 r.

 

OBIADY 02. 2022 r.

 

10 dni x 4.00 zł = 40.00 zł

2.

 

3.  

Klasy O - A, B, C

 

Oddziały D wychowania

przedszkolnego

Obiady 

 

II śniadania + obiad    =

+ podwieczorek            = 

20 dni x 4.00zł = 64.00 zł

 

20 dni x 6.70 = 134.00zł

20 dni x 8.80 = 176.00 zł

Sporządził:

Intendent

Krystyna Makowska

[#2776]  am, 19.01.2022 14:17 
   Święta tuż, tuż

 

Zdrowych, spokojnych, pełnych rodzinnego

 

ciepła i radości

 

Świąt Bożego Narodzenia.

 

Niech każda chwila tych wyjątkowych dni

 

wypełni się wiarą, nadzieją i miłością

 

a nadchodzący Nowy Rok

 

przyniesie spełnienie wszystkich najskrytszych

marzeń i oczekiwań

 

 

 

[#2765]  am, 17.12.2021 14:13 
   Funkcjonowanie szkoły w dniach 20 grudnia do 9 stycznia

§ 1

W dniach od 20 grudnia 2021r do dnia 9 stycznia 2022r szkoła funkcjonuje zgodnie Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021r. Ogranicza się funkcjonowanie :

1) szkoły podstawowej

2) szkoły ponadpodstawowej

2. Ograniczenie funkcjonowania, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej.

3. W dniach 20–22 grudnia 2021 r. zajęcia wspomagające, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, są organizowane na terenie szkoły zgodnie z tymi przepisami.

4. W czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze są realizowane w bezpośrednim kontakcie dziecka lub ucznia z osobą prowadzącą te zajęcia na terenie szkoły, z uwzględnieniem realizacji orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

§ 2.

1. W szkole zawieszone zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

2. W przypadku gdy zawieszone zajęcia nie mogą być realizowane w sposób, o którym mowa w ust. 1, dyrektor szkoły ustala inny sposób realizowania tych zajęć.

3. Od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r. w przypadku uczniów szkół, o których mowa w § 2 ust. 1, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 3, w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły ma obowiązek:

1) zorganizować dla tych uczniów zajęcia w szkole lub

2) umożliwić tym uczniom realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

4. O sposobie realizacji zajęć i innych zadań jednostki systemu oświaty dyrektor informuje organ prowadzący tę jednostkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

§ 3

1. Od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r. dyrektor szkoły podstawowej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, na wniosek rodziców uczniów uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej, którzy nie mogą zapewnić opieki swoim dzieciom w tym okresie, ma obowiązek zorganizować dla nich opiekę w szkole, do której uczęszczają (świetlica funkcjonuje zgodnie z planem).

2. Dyrektor szkoły umożliwia dzieciom objętym opieką, o której mowa w ust. 1, realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

§ 4

1. W czasie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o którym mowa w § 2 ust. 1, w:

1) klasie VIII szkoły podstawowej,

2) klasie III liceum ogólnokształcącego, – dyrektor szkoły może zapewnić w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego.

[#2761]  jk, 16.12.2021 13:08 
   ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI - POMAGAMY
Świąteczna Zbiórka Żywności odbywa się już po raz 25, w tym roku pod hasłem „Święta godne, a nie głodne”. W tym roku w dniach 26 – 27 listopada wolontariusze II LO w Rumi kolejny raz uczestniczyli stacjonarnie w akcji organizowanej przez Banki Żywności. Dziękujemy wszystkim wolontariuszom za udział w akcji.
Przejdź do galerii  wolontariat 1
[#2742]  am, 30.11.2021 09:28 
   Akcja #SzkołaPamięta

Tegoroczni maturzyści na zajęciach z historii i społeczeństwa zapoznawali się z życiem, działalnością oraz twórczością profesora Gerarda Labudy – historyka pracującego na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, który jak mawiał o sobie „ja nie jestem Kaszubą z Poznania, a Kaszubą w Poznaniu”. Profesor Gerard Labuda urodził się w naszym powiecie wejherowskim (w Luzinie). Po ukończeniu szkoły podstawowej w rodzinnej miejscowości uczęszczał do gimnazjum klasycznego w Wejherowie. Lekcja odbyła się w ramach w ramach akcji #SzkołaPamięta organizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Uczniowie w trakcie lekcji mieli okazję pracować m.in. z kopią świadectwa Pana Profesora z wejherowskiego gimnazjum oraz innymi źródłami historycznymi wyszukując w nich najważniejszych informacji o mediewiście.

Maciej Klamrowski

[#2722]  jk, 19.11.2021 08:53 
   MEIN IDEALER URLAUB
Powtórzenie czasu przeszłego Perfekt jest świetną okazją do wspomnienia minionych wakacji. Uczennice klasy 3A przygotowały plakaty, na których przedstawiły jak według nich należy spędzić wymarzony urlop.
[#2709]  am, 09.11.2021 09:58 
   Ideale Schule, idealer Lehrer, idealer Schüler
Uczniowie klas maturalnych w ramach innowacji pedagogicznej "Kreatives Deutschlernen" stworzyli sylwetki idealnego nauczyciela i ucznia oraz zaproponowali jak powinna wyglądać idealna szkoła. Mniej prac domowych, więcej zajęć w terenie to tylko niektóre z Ich pomysłów.
[#2708]  am, 09.11.2021 09:55 
   Europejski Tydzień Kodowania

 

Przejdź do galerii  Europejski Tydzień Kodowania2

 

Przejdź do galerii  Europejski Tydzień Kodowania

 

CodeWeek to społeczna inicjatywa, w ramach której europejskie państwa konkurują w liczbie zorganizowanych wydarzeń związanych z programowaniem. Polska jest jednym z jej liderów w 2020 r., kiedy to zajęliśmy pierwsze miejsce w rankingu! Akcja co roku organizowana jest na terenie całej Europy i dedykowana wszystkim, którzy chcą rozpocząć lub kontynuować przygodę z programowaniem. Zagadnienie nauki programowania z roku na rok przybiera na sile ze względu na rosnące potrzeby rynku pracy i walory edukacyjne, takie jak rozwój umiejętności analitycznego i logicznego myślenia. CodeWeek to świetna okazja, by zacząć zabawę z grami logicznymi, prostą grafiką komputerową, czy robotyką. Ideę przedsięwzięcia przybliżyła na dzisiejszych zajęciach pani Agnieszka Kwolek, nauczycielka informatyki i matematyki w naszym liceum. Europejski Tydzień Kodowania przypada w tym roku 9 - 24 października. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas pierwszych.

na podstawie https://www.gov.pl/web/koduj/codeweek

A. Młodzikowska - Zachar

[#2699]  am, 20.10.2021 15:19 
   Integracja klas pierwszych

 

Integracja klas pierwszych

 

Przejdź do galerii  integracja3

 

Przejdź do galerii  integracja2

 

Przejdź do galerii  integracja3

 

 

  15 października, uczniowie klas pierwszych przyjęci zostali w poczet społeczności szkolnej w plenerze. Integracja i otrzęsiny odbyły się w tzw. Piekiełku w Rumi, w którym czekało mnóstwo zadań i atrakcji, przygotowanych przez Samorząd Uczniowski. Były łamigłówki logiczne, gry sprawnościowe oraz przeprawa przez rzekę. Wszyscy mogli posilić się kiełbaskami z ogniska. Na szczęście pogoda dopisała. 

 

  

 

[#2698]  am, 20.10.2021 14:54 


20.10.2021
© Copyright by ZSO --- 2013 --- All rights reserved
Strony ZSO Rumia używają ciasteczek (cookies). Korzystając ze stron wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.
2.004.150  
stat4u
0,7363281