Zespół Szkół Ogólnokształcących
II Liceum Ogólnokształcące w Rumi
im. Józefa Konrada Korzeniowskiego

 
   e-publikacje w j. ukraińskim

 

 

Książki w języku ukraińskim dla młodszych czytelników. Poniżej linki do bezpłatnego pobrania e - publikacji.

http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24160&prev=1

https://lustrobiblioteki.pl/2022/03/70-darmowych-ksiazek-dla-dzieci-w-jezyku-ukrainskim-do-pobrania/

Informacja nadesłana przez p. Alinę Hoppe, kierownik Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Wejherowie

[#2817]  am, 08.03.2022 11:06 
   Wizyta studyjna w Gdańsku

Uczennice i uczniowie klas drugich profilu rozszerzonego z historii odwiedzili podczas wizyty studyjnej w Gdańsku najważniejsze zabytki kultury średniowiecza w tym mieście: Piwnicę Romańską, Bazylikę Mariacką z przykładami malarstwa tablicowego, zespół historyczny Głównego Miasta oraz Muzeum Narodowe ze słynnym obrazem "Sąd Ostateczny” Hansa Memlinga. Pan Krzysztof Murawski, nauczyciel historii – miał okazję podzielić się swoją wiedzą dzięki czemu młodzież miała okazję w sposób praktyczny pogłębić i uzupełnić swoją wiedzę na temat średniowiecznej kultury.

Krzysztof Murawski

Przejdź do galerii  Wizyta studyjna w Gdansku

[#2815]  dh, 08.03.2022 03:47 
   Pomoc dla Ukrainy

Szanowni Państwo! Akcja ,,Dary dla Ukrainy " jest akcją bezterminową, systematyczną i potrzebną, jest bowiem pomocą długofalową. Na bieżąco będziemy informować co jest potrzebne, jakie dary przynieść, aby udzielić rzeczywistej i skutecznej pomocy. Obecnie największe zapotrzebowanie jest na: - środki higieny osobistej, pieluchy, - bandaże elastyczne o różnej wielkości, z kompresem, - koce termiczne, kompresy na rany, - chusty trójkątne, rękawiczki jednorazowe, - plastry na szpulce, opaski uciskowe, preparaty do dezynfekcji, - zestawy plastrów o różnych wymiarach, - żywność długoterminowa, soczki dla dzieci, - maseczki do sztucznego oddychania, Bardzo proszę nie przynosić ubrań. PCK i Caritas Polska wstrzymuje ich przyjmowanie. Jeżeli ktoś chce pomóc, zapraszam do sali 145. Teresa Brunach

[#2811]  am, 26.02.2022 11:16 
   Konkursy i osiągniecia w I okresie roku szkolnego 2021/2022

Konkursy i osiągniecia w I okresie roku szkolnego 2021/2022

 

 

LP

 

Konkurs

 

Uczniowie

 

Lokata

 

Opiekunowie

1.

Zawody sportowe -    „Licealiada”

- sztafetowe biegi przełajowe

- piłka ręczna dziewcząt

- Futsal chłopców  

 

uczniowie klas sportowo - obronnych

udział

 

 

 

IV m. w powiecie wejherowskim

 

Nauczyciele wychowania fizycznego:

A. Treder,

J. Głąb
P. Maciejewski,

P. Zarębski

 

2.

43. Olimpiada Języka Niemieckiego

 

Julia Baldauf klasa  3 f

 

 udział

P. Jasińska

3.

ogólnopolska olimpiada „Zwolnieni z teorii”

uczniowie kl. 3 f

 

A. Wilkanowska-Szczęsna

4.

„Quiz wiedzy o Niemczech –Wer weiß?”
organizowany przez Centrum Herdera

Kalina Sikorska kl. 3 a

Patrycja Wiśniewska kl. 3 a

udział

Marta Bartoszewska

Patrycja Jasinska

5.

XXI Ogólnopolski Turniej Reportażu im. Wandy Dybalskiej“

Nicola Dąbrowska kl. 3 a

w toku

Dorota Dubiel-Stojek
Joanna Kurkowska

6.

„Rożewicz w oczach młodych Pomorzan”  

 

Agnieszka Bocho kl. 3 a

udział

Joanna Kurkowska

7.

Niepodległościowa pocztówka”

konkurs historyczny

uczniowie

udział

nauczyciele historii

Krzysztof Murawski
Maciej Klamrowski

8.

VI Wojewódzkiego Konkurs „Wiedza o Regionie”

 

 

Paulina Kankowska 2 c

udział w finale

J. Gajdzis

 

 

 

 

9.

Liga Języka Niemieckiego

uczniowie

udział

Marta Bartoszewska
Patrycja Jasińska

Katarzyna Jungiewicz

 

[#2791]  am, 31.01.2022 13:56 
   XVI Dzień Ochrony Danych Osobowych

 

XVI Dzień Ochrony Danych Osobowych

 

28 stycznia Urząd Ochrony Danych Osobowych kolejny raz organizuje obchody Dnia Ochrony Danych Osobowych. W ramach obchodów odbędzie się konferencja, podczas której zostaną poruszone tematy ochrony danych w oświacie oraz w środowisku pracy. Udział w konferencji jest bezpłatny, a całe wydarzenie odbywa się w formule on-line. Polecamy udział w wydarzeniu.

Więcej informacji: https://uodo.gov.pl/pl/484/2243 

Informacja nadesłana przez Zespół kodrodo.pl

 

[#2788]  am, 27.01.2022 13:29 
   Święta tuż, tuż

 

Zdrowych, spokojnych, pełnych rodzinnego

 

ciepła i radości

 

Świąt Bożego Narodzenia.

 

Niech każda chwila tych wyjątkowych dni

 

wypełni się wiarą, nadzieją i miłością

 

a nadchodzący Nowy Rok

 

przyniesie spełnienie wszystkich najskrytszych

marzeń i oczekiwań

 

 

 

[#2765]  am, 17.12.2021 14:13 
   Funkcjonowanie szkoły w dniach 20 grudnia do 9 stycznia

§ 1

W dniach od 20 grudnia 2021r do dnia 9 stycznia 2022r szkoła funkcjonuje zgodnie Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021r. Ogranicza się funkcjonowanie :

1) szkoły podstawowej

2) szkoły ponadpodstawowej

2. Ograniczenie funkcjonowania, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej.

3. W dniach 20–22 grudnia 2021 r. zajęcia wspomagające, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, są organizowane na terenie szkoły zgodnie z tymi przepisami.

4. W czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze są realizowane w bezpośrednim kontakcie dziecka lub ucznia z osobą prowadzącą te zajęcia na terenie szkoły, z uwzględnieniem realizacji orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

§ 2.

1. W szkole zawieszone zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

2. W przypadku gdy zawieszone zajęcia nie mogą być realizowane w sposób, o którym mowa w ust. 1, dyrektor szkoły ustala inny sposób realizowania tych zajęć.

3. Od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r. w przypadku uczniów szkół, o których mowa w § 2 ust. 1, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 3, w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły ma obowiązek:

1) zorganizować dla tych uczniów zajęcia w szkole lub

2) umożliwić tym uczniom realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

4. O sposobie realizacji zajęć i innych zadań jednostki systemu oświaty dyrektor informuje organ prowadzący tę jednostkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

§ 3

1. Od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r. dyrektor szkoły podstawowej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, na wniosek rodziców uczniów uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej, którzy nie mogą zapewnić opieki swoim dzieciom w tym okresie, ma obowiązek zorganizować dla nich opiekę w szkole, do której uczęszczają (świetlica funkcjonuje zgodnie z planem).

2. Dyrektor szkoły umożliwia dzieciom objętym opieką, o której mowa w ust. 1, realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

§ 4

1. W czasie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o którym mowa w § 2 ust. 1, w:

1) klasie VIII szkoły podstawowej,

2) klasie III liceum ogólnokształcącego, – dyrektor szkoły może zapewnić w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego.

[#2761]  jk, 16.12.2021 13:08 
   ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI - POMAGAMY
Świąteczna Zbiórka Żywności odbywa się już po raz 25, w tym roku pod hasłem „Święta godne, a nie głodne”. W tym roku w dniach 26 – 27 listopada wolontariusze II LO w Rumi kolejny raz uczestniczyli stacjonarnie w akcji organizowanej przez Banki Żywności. Dziękujemy wszystkim wolontariuszom za udział w akcji.
Przejdź do galerii  wolontariat 1
[#2742]  am, 30.11.2021 09:28 
   Akcja #SzkołaPamięta

Tegoroczni maturzyści na zajęciach z historii i społeczeństwa zapoznawali się z życiem, działalnością oraz twórczością profesora Gerarda Labudy – historyka pracującego na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, który jak mawiał o sobie „ja nie jestem Kaszubą z Poznania, a Kaszubą w Poznaniu”. Profesor Gerard Labuda urodził się w naszym powiecie wejherowskim (w Luzinie). Po ukończeniu szkoły podstawowej w rodzinnej miejscowości uczęszczał do gimnazjum klasycznego w Wejherowie. Lekcja odbyła się w ramach w ramach akcji #SzkołaPamięta organizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Uczniowie w trakcie lekcji mieli okazję pracować m.in. z kopią świadectwa Pana Profesora z wejherowskiego gimnazjum oraz innymi źródłami historycznymi wyszukując w nich najważniejszych informacji o mediewiście.

Maciej Klamrowski

[#2722]  jk, 19.11.2021 08:53 
   MEIN IDEALER URLAUB
Powtórzenie czasu przeszłego Perfekt jest świetną okazją do wspomnienia minionych wakacji. Uczennice klasy 3A przygotowały plakaty, na których przedstawiły jak według nich należy spędzić wymarzony urlop.
[#2709]  am, 09.11.2021 09:58 


20.10.2021
© Copyright by ZSO --- 2013 --- All rights reserved
Strony ZSO Rumia używają ciasteczek (cookies). Korzystając ze stron wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.
2.191.065  
stat4u
0,5664063