Zespół Szkół Ogólnokształcących
II Liceum Ogólnokształcące w Rumi
im. Józefa Konrada Korzeniowskiego

 
   Daty, o których należy pamiętać

 

Daty, o których należy pamiętać

 

Przed nami 230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja.  Z powodu obecnej sytuacji nie możemy wspólnie świętować na uroczystej akademii szkolnej. Dlatego pamiętajmy o tak ważnych datach.

 

1 maja – Międzynarodowe Święto Pracy wprowadziła II Międzynarodówka dla upamiętnienia wydarzeń z pierwszych dni maja 1886 r. w Chicago. W Stanach Zjednoczonych podczas strajku będącego częścią ogólnokrajowej kampanii na rzecz wprowadzenia ośmiogodzinnego dnia pracy. W Polsce zostało ogłoszone w 1899 r. W tym roku nie będzie możliwości tworzenia wspólnych pochodów ulicami miast.

 

2 maja – Dzień Flagi Rzeczypospolitejobchodzony od 2004 r. W 1919 r. Sejm uchwalił ustawę godłach i barwach: „Za barwy Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się kolory biały i czerwony w podłużnych pasach równoległych, z których górny – biały, dolny zaś – czerwony.” Koloru białego używa się w heraldyce jako reprezentację srebra. Oznacza on także wodę, a w zakresie wartości duchowych czystość i niepokalanie. Kolor czerwony jest symbolem ognia i krwi, z cnót oznacza odwagę i waleczność.

 

3 maja – Święto Uchwalenia Konstytucji 3 Maja na pamiątkę wydarzeń z 1791 r. Konstytucja, jako pierwsza w Europie, regulowała ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Obchody tego święta były zakazane podczas rozbiorów, ponownie jego obchodzenie wznowiono w II Rzeczypospolitej w kwietniu 1919 r. Święto Konstytucji 3 Maja zostało zdelegalizowane oficjalnie przez władze komunistyczne. Po zmianie ustroju, od kwietnia 1990 r. Święto Konstytucji 3 Maja należy do uroczyście obchodzonych polskich świąt.

Anna Młodzikowska - Zachar

[#2613]  am, 21.04.2021 08:21 
   Forum Przeciw Depresji

 

 

 

Forum Przeciw Depresji

 

 

 

Depresja jest coraz częściej pojawiającym się problemem zdrowotnym, który może występować w bardzo różnych okresach życia człowieka. Szacuje się, że w Polsce nawet 20 % młodzieży cierpi z powodu zaburzeń depresyjnych, a niektóre dane wskazują, że objawy depresyjne można stwierdzić nawet u co trzeciego nastolatka.

 

Pandemia przyczyniła się do pogorszenia stanu emocjonalnego dzieci i młodzieży. Zespół psychologiczno – pedagogiczny zachęca rodziców, uczniów i nauczycieli do odwiedzenia strony internetowej Forum Przeciw Depresji. Znajdziecie tam ciekawe materiały dedykowane do każdej z wymienionych grup.

 

https://forumprzeciwdepresji.pl/nastoletnia-depresja

 

 

Anna Szyba, Joanna Cylke, Joanna Żurawska

 

 

 

 

 

[#2605]  am, 21.04.2021 08:20 
   1055 ROCZNICA CHRZTU POLSKI

1055

 ROCZNICA

CHRZTU  POLSKI 

Przejdź do galerii  Chrzest Polski

 

 

 

 

W roku 2021 mija 1055 ROCZNICA CHRZTU POLSKI, przyjętego przez Mieszka I, władcę Polski w 966 r. Władca zapoczątkował tym samym proces chrystianizacji ziem polskich.  Data 14 kwietnia jest uznawana za początek istnienia państwa polskiego w rocznicę Chrztu Polski, który odbył się w Wielką Sobotę w 966 r. prawdopodobnie na Wyspie Ostrów Lednicki nieopodal grodu Gniezno. Chrzest miał znaczenie zarówno polityczne jak i kulturowe. Dla upamiętnienia tego wydarzenia dzień 14 kwietnia ogłoszony został polskim świętem państwowym.   

 

Obecna sytuacja nie pozwala dziś na uroczyste obchody  tego święta. A jeszcze nie tak dawno uczniowie naszego liceum uczestniczyli w ujmującej lekcji historii, przygotowanej przez panią Dorotę Dubiel – Stojek i poprowadzonej przez nasze absolwentki. Lekcja ta przybliżyła wszystkim uczestniczącym w akademii dzieje naszego państwa począwszy od 966 roku aż do czasów współczesnych, a także przypomniała o ludziach, którzy odegrali istotną rolę w historii Polski. Byli to m.in. Karol Wojtyła i Henryk Sienkiewicz. Profesjonalnie przygotowana prezentacja multimedialna w połączeniu z animacją filmową, pozwoliła nam odbyć historyczną podróż na przestrzeni 1050 lat historii Polski. Wysłuchaliśmy również poezji Jacka Kaczmarskiego. W galerii zdjęć kilka fotografii z tamtego dnia.

 

Anna Młodzikowska - Zachar

 

 

 

[#2614]  am, 14.04.2021 08:44 
   Wielkanoc

 

Najserdeczniejsze życzenia pogodnych i radosnych

 

Świąt Wielkanocnych

 

pełnych zdrowia i nadziei

 

życzy

Społeczność Szkolna

 

 

 

[#2582]  am, 31.03.2021 10:39 
   Frohe Ostern

 

Frohe Ostern

 


Skąd wywodzi się tradycja malowania pisanek? Jakie znaczenie mają symbole wielkanocne? Odpowiedzi na te pytania znaleźliśmy w niemieckich quizach, bajkach oraz w interaktywnym escape roomie. Wszystkich życzymy Wesołych Świąt Wielkanocnych. Frohe Ostern!

 

Marta Bartoszewska

 

[#2581]  am, 31.03.2021 09:54 
   Zbrodnia katyńska. Historia, polityka, konteksty kultury

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych, jak co roku włącza się w upamiętnienie losu polskich obywateli, w tym jeńców wojennych, przetrzymywanych w latach II wojny światowej na terenie ZSRR oraz zamordowanych tam wiosną 1940 r., w ramach Zbrodni Katyńskiej.

W ramach obchodów, tych zapadających w pamięć okropnych wydarzeń, klasy 2d i 2e uczestniczyły w warsztatach online "Zbrodnia katyńska. Historia, polityka, konteksty kultury", zorganizowanych przez Centralne Muzeum Jeńców Wojennych. Celem warsztatów było ukazanie sytuacji polskich jeńców wojennych w niewoli radzieckiej. Uczestniczki i uczestnicy zajęć mieli okazję bardziej wnikliwie, głównie ze strony politycznej, przyjrzeć się mordowi dokonanemu na polskich żołnierzach wiosną 1940 r..

Krzysztof Murawski

[#2574]  dh, 22.03.2021 21:18 
   Procedury sanitarne obowiązujące na próbnym egzaminie

 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCA ZAPOBIEGANIA I PRZECIWDZIAŁANIA W ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ COVID-19 WŚRÓD UCZNIÓW W CZASIE EGZAMINU MATURALNEGO

1.      Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

2.      Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

3.      Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń.

4.      Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

a)      podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,

b)      wychodzi do toalety,

c)      kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

5.     Zdający nie dotykają dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegają higieny kaszlu i kichania; podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.

6.  Zdający zachowują odpowiedni dystans od innych zdających po zakończonym egzaminie; nie gromadzą się przed szkołą; wymieniają doświadczenia z egzaminu za pomocą mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie,  

 

Komunikat opracowany na podstawie wytycznych GIS, MEiN i CKE

Anna Młodzikowska - Zachar

 

[#2566]  am, 06.03.2021 08:21 
   Matury próbne

MATURZYŚCI

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna informuje, że próbne egzaminy maturalne odbędą się w dniach od 3 do 16 marca br.  z zachowaniem bezpieczeństwa sanitarnego

 

 

 

TERMINARZ

 

Data

Arkusze zamieszczone na stronie internetowej ok. godz. 9:00

Arkusze zamieszczone na stronie internetowej ok. godz. 14:00

3 marca (środa)

 - język polski (poziom podstawowy PP)

 - język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony PR)

 - język mniejszości narodowych (PP)

4 marca (czwartek)

 - matematyka (PP)

 - filozofia (PR)

 - historia muzyki (PR)

5 marca (piątek)

 - język angielski (PP)

 - historia sztuki (PR)

 - język kaszubski (PR)

8 marca (poniedziałek)

 - język angielski (PR i DJ – dwujęzyczny)

 - języki francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski (PP)

9 marca (wtorek)

 - język polski (PR)

 

 - języki francuski, rosyjski, włoski (PR i DJ)

10 marca (środa)

 - matematyka (PR)

 - języki hiszpański i niemiecki (PR i DJ)

11 marca (czwartek)

 - biologia (PR)

 - informatyka (PR)

12 marca (piątek)

 - chemia (PR)

 - wiedza o społeczeństwie (PR)

15 marca (poniedziałek)

 - historia (PR)

 - fizyka (PR)

16 marca (wtorek)

 - geografia (PR)

 - język mniejszości narodowych (PR)

 

 Komunikat opracowany na podstawie informacji CKE

 

Anna Młodzikowska – Zachar

[#2565]  am, 01.03.2021 09:05 
   Praca w ZSO

Dyrektor ZSO w Rumi PILNIE poszukuje nauczyciela języka polskiego i języka angielskiego do klas IV-VIII (może być emerytowany). Istnieje możliwość przedłużenia umowy na kolejny rok szkolny.

Szczegóły i informacje w Sekretariacie Szkoły.

[#2559]  dh, 16.02.2021 23:04 
   Finał XIII Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie

XIII Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie

„Pomorscy rowerzyści”

Rozdanie nagród finalistom konkursu

W ubiegłym roku w kwietniu z powodu pandemii nie odbył się finał XIII Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie „Pomorscy rowerzyści”, do którego zakwalifikowała się Zuzanna Wiśniewska z klasy III b. Zuzanna znalazła się w pierwszej dziesiątce finalistów (zdobyła 90 pkt/140 pkt)). Uczestników było aż 1500, dlatego serdecznie gratulujemy naszej uczennicy. Wczoraj miało miejsce wręczenie nagród finalistom konkursu. Uroczystość, na którą zostały zaproszone także panie Karina Hoła i Anna Młodzikowska - Zachar odbyła się w Domu Kultury w Rumi. Nagrodę wręczył pan Roman Świrski, komendant Straży Miejskiej w Rumi.

 

Anna Młodzikowska - Zachar

[#2552]  am, 10.02.2021 11:52 


12.03.2021
© Copyright by ZSO --- 2013 --- All rights reserved
Strony ZSO Rumia używają ciasteczek (cookies). Korzystając ze stron wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.
1.793.838  
stat4u
2,266113