Zespół Szkół Ogólnokształcących
II Liceum Ogólnokształcące w Rumi
im. Józefa Konrada Korzeniowskiego

 
   Lista kandydatów przyjętych do II LO w Rumi i lista rezerwowa

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia i przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego do 18 sierpnia 2020 r. godz. 15.00.

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do szkoły z podziałem na klasy nastąpi 19 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00.

 

L.p.

Nazwisko i imię

1.      

Andrałojć Nikola

2.      

Balaba Daryna

3.      

Borkowska Magdalena

4.      

Chojnacka Dominika

5.      

Ciach Agata

6.      

Cukierski Jakub

7.      

Czaja Jakub

8.      

Czarnowski Kacper

9.      

Czech Fabian

10.                        

Czerlik Kornelia

11.                        

Czwartnicka Julia

12.                        

Dampc Simona

13.                        

Drążek Wiktoria

14.                        

Dumańska Antonina

15.                        

Fajfer Julia

16.                        

Feter Zofia

17.                        

Florczyk Lena

18.                        

Formella Paulina

19.                        

Gliszczyński Kacper

20.                        

Gołąb Aleksandra

21.                        

Gosz Oliwia

22.                        

Górny-Braszka Ziemowit

23.                        

Herba Dominika

24.                        

Hinca Aleksandra

25.                        

Holzer Mikołaj

26.                        

Janus Jakub

27.                        

Kacperczyk Paulina

28.                        

Karp Zuzanna Sylwia

29.                        

Klawon Wiktoria

30.                        

Konieczny Marcel

31.                        

Kosecka Alicja

32.                        

Kowalska Antonina

33.                        

Kozel Mikołaj

34.                        

Kozikowski Konrad

35.                        

Krachulec Mateusz

36.                        

Kreft  Martyna Ewa

37.                        

Kreft Martyna Maria

38.                        

Kulikowska Julia

39.                        

Kwidziński Nikodem

40.                        

Liedtke Natalia

41.                        

Mackiewicz Maciej

42.                        

Maćkowska Aleksandra

43.                        

Majewska Amelia

44.                        

Makowska Dominika

45.                        

Marchlewski Jakub

46.                        

Marczewska Klaudia

47.                        

Markowski Wincenty

48.                        

Matusiak Aleksandra

49.                        

Mendalka Martyna

50.                        

Mielewczyk Kalina

51.                        

Modzelewski Miłosz

52.                        

Murawiew Bartłomiej

53.                        

Pacholska Sara

54.                        

Pacholski Mikołaj

55.                        

Pasieczna Oliwia

56.                        

Pasieka Amelia

57.                        

Piątek Magdalena

58.                        

Plichta Barbara

59.                        

Pranga Zuzanna

60.                        

Procajło Anna

61.                        

Ptach Izabela

62.                        

Pytlarz Seweryn

63.                        

Rączkowska Marta

64.                        

Rewers Oliwia

65.                        

Roszman Adrianna

66.                        

Ruszkowska Amelia

67.                        

Rybakowska Marta

68.                        

Rzezak Karina Maria

69.                        

Sapierzyński Kacper

70.                        

Sell Mateusz

71.                        

Sell Szymon

72.                        

Smołko Wiktoria

73.                        

Sokołowski Jakub

74.                        

Stecura Nikodem

75.                        

Stewa Karolina

76.                        

Stodolska Oliwia

77.                        

Sztormowska Zuzanna

78.                        

Szulc Dominika

79.                        

Ślubowski Szymon

80.                        

Tomaszewska  Oliwia

81.                        

Tomoń Wiktoria

82.                        

Toruńczak Martyna

83.                        

Turulska Roksana

84.                        

Wallrat Paweł

85.                        

Wieczorek Robert

86.                        

Wrosz Paulina

87.                        

Zadroga Martyna 

88.                        

Zieliński Maciej

89.                        

Zielonko Małgorzata

90.                        

Ziętara Julia

 

LISTA REZERWOWA

 

 1. Hebel Agata
 2. Hoppa Paulina
 3. Jóskowska Natalia
 4. Kozak Weronika
 5. Lesner Amelia
 6. Mielniczek Bartosz
 7. Miliukov Anton
 8. Miliukova Liia
 9. Miotk Kinga
 10. Okoń Martyna
 11. Plotzke Nina
 12. Szabelska Katarzyna
 13. Szlagowski Adam
 14. Tomeczkowska Wiktoria
 15. Wawrowska Alicja
 16. Zasowski Kacper
[#2477]  am, 12.08.2020 10:51 
   Wyniki egzaminu maturalnego czerwiec 2020 r.

 

Wyniki egzaminu maturalnego

 

czerwiec 2020 r.

 

 

 

 • Odbiór świadectw dojrzałości, aneksów i zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego odbędzie się przy głównym wejściu do budynku szkoły 11 sierpnia 2020 r. w godzinach 10.00 – 14.00. Oczekując na wydanie świadectwa należy bezwzględnie przestrzegać reżimu sanitarnego, zachować minimum 1,5 metrowy odstęp,  zakryć maseczką lub przyłbicą usta i nos, zdezynfekować ręce, ewentualnie włożyć jednorazowe rękawiczki. Jednocześnie zwraca się uwagę na obowiązek posiadania dowodu osobistego i własnego długopisu. Po odbiór świadectwa może zgłosić się  jedynie osoba zdrowa, bez objawów choroby, nieprzebywająca na kwarantannie  ani w izolacji.
 • W szczególnych przypadkach świadectwa można odbierać w dniu 12 sierpnia 2020 roku w godzinach od 9.00 do 12.00 lub po uprzednim umówieniu telefonicznym.
 • Przypomina się o możliwości sprawdzenia wyników egzaminu maturalnego na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku: https://www.oke.gda.pl/w zakładce „Serwis OKE” następnie  „dla uczniów”. Logowanie do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które absolwenci otrzymali w szkole. Wyniki będą dostępne w systemie informatycznym 11 sierpnia br.
 • Absolwent ma prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku, w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania świadectwa dojrzałości, aneksu  i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego. Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej składa się do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku osobiście przez absolwenta, osobę występującą w jego imieniu lub przesłany drogą elektroniczną, faksem czy pocztą tradycyjną (załącznik 25a do uzyskania w szkole lub na stronie OKE w zakładce „Egzaminy”).
 • Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego, uzyskał prawo przystąpienia do egzaminu poprawkowego (odbędzie się 8 września).  W terminie 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 14 sierpnia 2020 r.) jest zobowiązany złożyć w szkole pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7 dostępny w szkole, na stronie internetowej II LO w Rumi lub OKE w Gdańsku)

Pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym:

załącznik 7 w linku:https://www.zsetgdynia.pl/images/20-06/EM-2020-Zalacznik-7_1905.pdf

 

    

……………………………………………

…………………

miejscowość

data

 

 

 

 

 

Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego

…………………………………………………………………

nazwa szkoły

 

 

 

 

Oświadczenie

o zamiarze przystapienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w termiie pprawkowym

 

…………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

imię i nazwisko zdającego

 

PESEL zdającego

 

 

 

Na podstawie art. 44zzm ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1481, z późn. zm.) oraz § 11kb ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493, z późn. zm.)

 

oświadczam,

 

że przystąpię ponownie do egzaminu maturalnego w

 

części

z

(wpisać nazwę przedmiotu)

na poziomie

pisemnej

 

podstawowym

 

 

 

Powyższy egzamin był jedynym pisemnym egzaminem obowiązkowym, z którego nie uzyskałam/łem minimum 30% punktów, spośród wszystkich egzaminów, do których przystąpiłam/łem w czerwcu/lipcu 2020 r. Oświadczam również,
że w czerwcu/lipcu przystąpiłam/łem do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego i egzamin ten nie został mi unieważniony.

 

Oświadczam również, że:

 

§  zostałam/łem poinformowana/y, że miejsce przeprowadzenia egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym zostanie ogłoszone na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
w/we ……………………………… nie później niż do 28 sierpnia 2020 r.

 

§  zapoznałam/łem się z harmonogramem przeprowadzania egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym ogłoszonym na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 

……………………………………………………

czytelny podpis zdającego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[#2476]  am, 07.08.2020 13:40 
   ZAPYTANIE OFERTOWE - cyklinowanie i lakierowanie lakierem sportowym parkietu sali gimnastycznej
[#2474]  jk, 16.07.2020 11:37 
   ŚWIADECTWA

Informujemy, iż świadectwa szkolne można odbierać do dnia 10 lipca 2020 r. oraz od dnia 17 sierpnia 2020 r. w godzinach od 9.00 do 14.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym.

[#2472]  am, 06.07.2020 16:04 
   BEZPIECZNE WAKACJE

Drodzy Uczniowie!

 

Za Wami wyjątkowy rok wytężonej pracy,

jesteśmy dumni z Waszych osiągnięć i sukcesów, 

z wytrwałości w zdobywaniu wiedzy i umiejętności,

radzenia sobie w skrajnej sytuacji zdalnego nauczania w czasie pandemii.

Przed Wami czas wakacji, czas beztroskiego wypoczynku i nabierania sił do dalszej pracy.


Pamiętajcie o wszystkich zasadach bezpieczeństwa nad wodą, w lesie, w górach.

Unikajcie skupisk ludzi, zachowajcie dystans 

i zaprzyjaźnicie się z maseczką.  

 

Szanowni Rodzice!

Serdecznie dziękujemy za współpracę w roku szkolnym 2019/2020,

za cierpliwość, życzliwość i wsparcie w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.  

 

Bezpiecznych i wesołych wakacji !!!
Do zobaczenia 01 września 2020 r.

 

 

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne
II Liceum Ogólnokształcącego w Rumi

 

[#2460]  am, 24.06.2020 19:49 
   LIST MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

 

 

 

 

 MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

 

DARIUSZ PIONTKOWSKI

 

 

 Warszawa, 24 czerwca 2020 r

 Szanowni Państwo,

Dyrektorzy i Nauczyciele,

Uczniowie i Rodzice,

 

wkrótce rozpoczniemy wakacje – oczekiwany przez wszystkich czas letniego wypoczynku i  wytchnienia od codziennych obowiązków. Pod wieloma względami tegoroczne wakacje będą różnić się od tych, które znamy, podobnie jak inny niż poprzednie był rok szkolny 2019/2020.

Aby ograniczyć niebezpieczeństwo związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, w połowie marca zdecydowaliśmy o zawieszeniu tradycyjnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Przygotowaliśmy jednocześnie odpowiednie rozwiązania prawne, które umożliwiły organizację kształcenia na odległość.

Przejście na system zdalnego nauczania było dużym wyzwaniem. Od dyrektorów szkół wymagało zupełnie nowej organizacji pracy, a od nauczycieli kreatywności oraz wykorzystania innych niż dotychczas metod dydaktycznych. Z kolei uczniowie musieli przyzwyczaić się do nowego sposobu przekazywania wiedzy i uczenia się. Potrzebne było również wsparcie ze strony rodziców oraz ich współpraca ze szkołą.

Dzięki zaangażowaniu i determinacji wielu osób, na wszystkich szczeblach systemu edukacji, w zdecydowanej większości szkół nauka na odległość przebiegała sprawnie i bez większych problemów. Wszystkim tym, którzy przez wiele tygodni z entuzjazmem, zapałem i poświęceniem wykonywali swoje obowiązki, przekazuję wyrazy szacunku i uznania. 

Dziękuję dyrektorom szkół za zorganizowanie pracy w zupełnie nowych warunkach i wspieranie nauczycieli. Słowa uznania kieruję do wszystkich pedagogów, wyrażając wdzięczność za pełne zaangażowania oraz profesjonalne podejście do nowych wyzwań zawodowych.

Dziękuję także uczniom za otwartość na nowe sposoby przekazywania wiedzy, a rodzicom za okazaną pomoc. W tym trudnym czasie byli Państwo blisko swoich dzieci, motywując je do pracy i wspierając w nauce na odległość.

Zawieszenie zajęć i kształcenie na odległość to niecodzienna i trudna sytuacja, w szczególności dla uczniów pozbawionych bezpośredniego kontaktu z nauczycielami i rówieśnikami. Jestem przekonany, że wszyscy będziemy czerpać z niej naukę oraz doświadczenie na przyszłość. Nowe narzędzia, metody pracy i komunikacji, a także umiejętności i kompetencje wypracowane podczas nauki zdalnej pozostaną z nami na dłużej i z powodzeniem będą mogły być wykorzystywane w procesie nauczania i uczenia się. 

Przygotowujemy się do nowego roku szkolnego. Chcemy, aby we wrześniu uczniowie i nauczyciele wrócili do szkół w normalnym, stacjonarnym trybie. Wszyscy zgodzimy się z tym, że nawet najlepsze i najnowocześniejsze technologie nie zastąpią bezpośredniego kontaktu i nie stworzą przestrzeni do nawiązywania relacji oraz budowania więzi, które rodzą się w szkolnych murach.

Życzę spokojnego, a przede wszystkim bezpiecznego wypoczynku. Chciałbym, aby zbliżające się wakacje pozwoliły na odpoczynek od codziennych obowiązków i dały energię oraz inspirację do pracy w nowym roku szkolnym 2020/2021.

 

Spokojnych i bezpiecznych wakacji!

                                                                                                                                                                                                                    Z serdecznymi pozdrowieniami

                                                                                             Dariusz Piontkowski

Minister Edukacji Narodowej

 

[#2459]  am, 24.06.2020 18:42 
   Trwa rekrutacja do II LO w Rumi

Terminy przyjęcia dokumentów do szkoły:

 


Dokumenty można dostarczać w formie papierowej w godz. 8.30 – 14.00 lub przesłać w formie elektronicznej na adres 2lo@rumia.edu.pl

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 15 czerwca 2020 r.

do 10 lipca 2020 r.

do godz. 15.00

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

od 26 czerwca 2020 r.

do 10 lipca 2020 r.

do godz. 15.00

3.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje

od 31 lipca 2020 r. do  4 sierpnia 2020 r.      do godz. 15.00

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 4 sierpnia 2020 r.

5.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

do 11 sierpnia 2020 r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów  zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

12 sierpnia  2020 r.

7.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

od 13 sierpnia 2020 r.  do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

8.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

19 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00

9.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

 19 sierpnia 2020 r.

10.

Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

do 20  sierpnia 2020 r.

11.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 22  sierpnia  2020  r.

12.

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

13.

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

14.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły


 

 

 

 

 

[#2441]  am, 23.06.2020 11:24 
   Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

26 czerwca 2020 r.

 

Rozdawanie świadectw odbędzie się na korytarzu przy sali nr 5. Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem od strony Domu Kultury „Janowo” w pełnym reżimie sanitarnym (maseczki, dezynfekcja rąk i/lub rękawiczki, utrzymanie dwumetrowego odstępu w oczekiwaniu na odbiór świadectwa).

klasa

wychowawca

godzina rozpoczęcia

godzina zakończenia

I A

D. Dubiel-Stojek

11.00

11.15

I B

K. Hoła

11.15

11.30

I C

A. Wiśniewska

11.30

11.45

I D

M. Włodarski

11.45

12.00

I E

M. Słowińska

12.00

12.15

I F

P. Jasińska

12.15

12.30

II A

M. Bartoszewska

12.30

12.45

II B

J. Szyba

12.45

13.00

 

[#2442]  am, 22.06.2020 11:40 
   Nasze osiągnięcia

Sukcesy i osiągnięcia uczniów naszego liceum

w roku szkolnym 2019/2020

 

Uczniowie naszego liceum, jak co roku brali udział w licznych konkursach, olimpiadach, pracowali przy realizacji wielu projektów oraz na rzecz Wolontariatu. Z powodu pandemii poszczególne etapy i finały wielu przedsięwzięć i konkursów zostały przełożone na inny termin. W dniu rozdania świadectw, tj. w piątek wg. ustalonego harmonogramu, zostaną wraz ze świadectwami przekazane nagrody oraz stypendia o charakterze motywacyjnym uczniom za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorową frekwencję, reprezentowanie szkoły w konkursach oraz olimpiadach, pracę na rzecz szkoły i szczególne osiągnięcia. Tradycją liceum są wręczane klasom puchary przechodnie. Klasy I f  i I a powtórzyły swój sukces z I okresu i puchary za najlepsze wyniki w nauce dla klasy I f i za najwyższą frekwencję dla klasy I a pozostaną przy zwycięskich klasach na kolejny rok. Poniżej tabela konkursów i osiągnięć. Wszystkim serdecznie gratulujemy.

 

Lp.

Konkurs

 

Uczniowie

Lokata

Opiekun

1.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Natalia Malec kl. III a

stypendium

A. Andrachiewicz

2.

Konkurs regionalny – PIP Gdańsk „Poznaj swoje prawa pracy”

Karolina Bieszk kl. II b

Michał Dobrzeniecki kl. II b

VI miejsce

VII miejsce

K. Hoła

3.

43 Olimpiada Języka Niemieckiego

Patrycja Wiśniewska kl. I a

 

II etap

M. Bartoszewska,

P. Jasińska

4.

Konkurs 150 idiomów j. niemieckiego „Alles aufs Spiel setzen”

Patrycja Wiśniewska kl. I a

Julia Baldauf  kl. I f

Paweł Czaja kl. II a

półfinał

M. Bartoszewska,

P. Jasińska

5.

Szkolne Mikołajkowe Zawody Sportowe

cała społeczność szkolna

 

SU, nauczyciele wf

6.

Konkurs na logo „Erasmus +”

cała społeczność szkolna

I miejsce

A. Andrachiewicz,

A. Wiśniewska,

I. Świtońska,

T. Brunath

7.

Konkurs „Żołnierze w służbie historii”

Wiktoria Dobrosielska kl. I e,

Krystian Świst kl. I e

 

T. Brunath

8.

Konkurs powiatowy „Dzień z życia firmy”

Krzysztof Jerzyk kl. II b,

Michał Dobrzeniecki kl. II b,

Adam Czajkowski kl. II b,

Martyna Stencel kl. II b,

Magdalena Zelewska kl. II b

I miejsce

B. Rossa-Stopczyńska

9.

Powiatowy Przegląd Małych Form Teatralnych „Pomyślmy o HIV”

Eryk Lenarcik kl. I e,

Maja Górska kl. I e,

Natalia Skierka kl. I e,

Zuzanna Sadowska kl. I e,

Nikola Jażdżewska kl. I e,

Jan Budnik kl. I e,

Mateusz Pobłocki kl. I e

wyróżnienie

M. Słowińska

10.

XIII Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie „Pomorscy rowerzyści”

cała społeczność szkolna

35 uczniów

Zuzanna Wiśniewska kl. II a

I etap

 

II etap

finał

K. Hoła,

A. Młodzikowska -Zachar

11.

28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

wolontariat

 

A. Treder

12.

Szkolny Konkurs Mitologiczny

klasy I

 

M. Włodarski,

P. Osak

13.

Konkurs „Samorząd Terytorialny w Polsce”

Aleksander Borowski kl. III b,

Laura Urbaniak – Dzienisz kl. I d

II etap

 

14.

„Miłosz w oczach młodych Pomorzan” XII edycja Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Sopot 2019

Olga Wójcik kl. 1 f,

Magdalena Ligęzińska kl. 1 f,
Maria Ligęzińska kl. 1 f

 

D. Dubiel-Stojek,
P. Osak

15.

Bingo matematyczne

cała społeczność szkolna

 

A. Andrachiewicz,

M. Gudalewska

16.

Konkursy organizowane przez Samorząd Szkolny

cała społeczność szkolna

 

A. Andrachiewicz,

A. Wiśniewska

17.

Realizacja projektu unijnego „Erasmus +” „Teaching in the digital”     

cała społeczność szkolna

 

A. Andrachiewicz,

T. Brunath,

A. Wiśniewska,

I. Świtońska

18.

Wojewódzki Konkurs „Wiedzy

o Regionie”

uczniowie LO

 

E. Mania

19.

Konkurs Matematyczny „Kangur 2020”

uczniowie LO

 

T. Kurc

20.

Powiatowa Licealiada

uczniowie LO

 

nauczyciele wychowania fizycznego

21.

Olimpiada Ekologiczna

Aleksandra Waras kl. II a

Kornelia Banasiak kl. II b

Karolina Bieszk kl. II b

 

M. Słowińska

22.

Konkurs Piosenki Niemiecko - języcznej

Daria Rosinke kl. I d

 

K. Jungiewicz

 

 

Anna Młodzikowska – Zachar

[#2454]  am, 21.06.2020 18:13 
   Uniwersytet Morski w Gdyni

Promocja

Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Przejdź do galerii  Dar Młodzieży

 

II Liceum Ogólnokształcące w Rumi od 15 lat współpracuje z Uniwersytetem Morskim w Gdyni. Wielu absolwentów zamienia uczniowskie zeszyty na indeksy morskiej uczelni. Bądź jednym z nich, uniwersytet czeka na Ciebie. Sprawdź, który z wydziałów najbardziej Ci odpowiada i wybierz najlepszy. Pomoże Ci film:

https://www.youtube.com/watch?v=CniYF2T12QM&feature=emb_title

oraz strona internetowa UMG pod adresem: https://wpit.umg.edu.pl/promocja-wydzialu

[#2439]  am, 16.06.2020 21:42 


26.05.2020
© Copyright by ZSO --- 2013 --- All rights reserved
Strony ZSO Rumia używają ciasteczek (cookies). Korzystając ze stron wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.
1.546.967  
stat4u
2,478516