Zespół Szkół Ogólnokształcących
II Liceum Ogólnokształcące w Rumi
im. Józefa Konrada Korzeniowskiego

 
   ŚWIADECTWA

Informujemy, iż świadectwa szkolne można odbierać do dnia 10 lipca 2020 r. oraz od dnia 17 sierpnia 2020 r. w godzinach od 9.00 do 14.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym.

[#2472]  am, 06.07.2020 16:04 
   BEZPIECZNE WAKACJE

Drodzy Uczniowie!

 

Za Wami wyjątkowy rok wytężonej pracy,

jesteśmy dumni z Waszych osiągnięć i sukcesów, 

z wytrwałości w zdobywaniu wiedzy i umiejętności,

radzenia sobie w skrajnej sytuacji zdalnego nauczania w czasie pandemii.

Przed Wami czas wakacji, czas beztroskiego wypoczynku i nabierania sił do dalszej pracy.


Pamiętajcie o wszystkich zasadach bezpieczeństwa nad wodą, w lesie, w górach.

Unikajcie skupisk ludzi, zachowajcie dystans 

i zaprzyjaźnicie się z maseczką.  

 

Szanowni Rodzice!

Serdecznie dziękujemy za współpracę w roku szkolnym 2019/2020,

za cierpliwość, życzliwość i wsparcie w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.  

 

Bezpiecznych i wesołych wakacji !!!
Do zobaczenia 01 września 2020 r.

 

 

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne
II Liceum Ogólnokształcącego w Rumi

 

[#2460]  am, 24.06.2020 19:49 
   LIST MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

 

 

 

 

 MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

 

DARIUSZ PIONTKOWSKI

 

 

 Warszawa, 24 czerwca 2020 r

 Szanowni Państwo,

Dyrektorzy i Nauczyciele,

Uczniowie i Rodzice,

 

wkrótce rozpoczniemy wakacje – oczekiwany przez wszystkich czas letniego wypoczynku i  wytchnienia od codziennych obowiązków. Pod wieloma względami tegoroczne wakacje będą różnić się od tych, które znamy, podobnie jak inny niż poprzednie był rok szkolny 2019/2020.

Aby ograniczyć niebezpieczeństwo związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, w połowie marca zdecydowaliśmy o zawieszeniu tradycyjnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Przygotowaliśmy jednocześnie odpowiednie rozwiązania prawne, które umożliwiły organizację kształcenia na odległość.

Przejście na system zdalnego nauczania było dużym wyzwaniem. Od dyrektorów szkół wymagało zupełnie nowej organizacji pracy, a od nauczycieli kreatywności oraz wykorzystania innych niż dotychczas metod dydaktycznych. Z kolei uczniowie musieli przyzwyczaić się do nowego sposobu przekazywania wiedzy i uczenia się. Potrzebne było również wsparcie ze strony rodziców oraz ich współpraca ze szkołą.

Dzięki zaangażowaniu i determinacji wielu osób, na wszystkich szczeblach systemu edukacji, w zdecydowanej większości szkół nauka na odległość przebiegała sprawnie i bez większych problemów. Wszystkim tym, którzy przez wiele tygodni z entuzjazmem, zapałem i poświęceniem wykonywali swoje obowiązki, przekazuję wyrazy szacunku i uznania. 

Dziękuję dyrektorom szkół za zorganizowanie pracy w zupełnie nowych warunkach i wspieranie nauczycieli. Słowa uznania kieruję do wszystkich pedagogów, wyrażając wdzięczność za pełne zaangażowania oraz profesjonalne podejście do nowych wyzwań zawodowych.

Dziękuję także uczniom za otwartość na nowe sposoby przekazywania wiedzy, a rodzicom za okazaną pomoc. W tym trudnym czasie byli Państwo blisko swoich dzieci, motywując je do pracy i wspierając w nauce na odległość.

Zawieszenie zajęć i kształcenie na odległość to niecodzienna i trudna sytuacja, w szczególności dla uczniów pozbawionych bezpośredniego kontaktu z nauczycielami i rówieśnikami. Jestem przekonany, że wszyscy będziemy czerpać z niej naukę oraz doświadczenie na przyszłość. Nowe narzędzia, metody pracy i komunikacji, a także umiejętności i kompetencje wypracowane podczas nauki zdalnej pozostaną z nami na dłużej i z powodzeniem będą mogły być wykorzystywane w procesie nauczania i uczenia się. 

Przygotowujemy się do nowego roku szkolnego. Chcemy, aby we wrześniu uczniowie i nauczyciele wrócili do szkół w normalnym, stacjonarnym trybie. Wszyscy zgodzimy się z tym, że nawet najlepsze i najnowocześniejsze technologie nie zastąpią bezpośredniego kontaktu i nie stworzą przestrzeni do nawiązywania relacji oraz budowania więzi, które rodzą się w szkolnych murach.

Życzę spokojnego, a przede wszystkim bezpiecznego wypoczynku. Chciałbym, aby zbliżające się wakacje pozwoliły na odpoczynek od codziennych obowiązków i dały energię oraz inspirację do pracy w nowym roku szkolnym 2020/2021.

 

Spokojnych i bezpiecznych wakacji!

                                                                                                                                                                                                                    Z serdecznymi pozdrowieniami

                                                                                             Dariusz Piontkowski

Minister Edukacji Narodowej

 

[#2459]  am, 24.06.2020 18:42 
   Trwa rekrutacja do II LO w Rumi

Terminy przyjęcia dokumentów do szkoły:

 


Dokumenty można dostarczać w formie papierowej w godz. 8.30 – 14.00 lub przesłać w formie elektronicznej na adres 2lo@rumia.edu.pl

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 15 czerwca 2020 r.

do 10 lipca 2020 r.

do godz. 15.00

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

od 26 czerwca 2020 r.

do 10 lipca 2020 r.

do godz. 15.00

3.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje

od 31 lipca 2020 r. do  4 sierpnia 2020 r.      do godz. 15.00

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 4 sierpnia 2020 r.

5.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

do 11 sierpnia 2020 r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów  zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

12 sierpnia  2020 r.

7.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

od 13 sierpnia 2020 r.  do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

8.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

19 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00

9.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

 19 sierpnia 2020 r.

10.

Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

do 20  sierpnia 2020 r.

11.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 22  sierpnia  2020  r.

12.

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

13.

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

14.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły


 

 

 

 

 

[#2441]  am, 23.06.2020 11:24 
   Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

26 czerwca 2020 r.

 

Rozdawanie świadectw odbędzie się na korytarzu przy sali nr 5. Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem od strony Domu Kultury „Janowo” w pełnym reżimie sanitarnym (maseczki, dezynfekcja rąk i/lub rękawiczki, utrzymanie dwumetrowego odstępu w oczekiwaniu na odbiór świadectwa).

klasa

wychowawca

godzina rozpoczęcia

godzina zakończenia

I A

D. Dubiel-Stojek

11.00

11.15

I B

K. Hoła

11.15

11.30

I C

A. Wiśniewska

11.30

11.45

I D

M. Włodarski

11.45

12.00

I E

M. Słowińska

12.00

12.15

I F

P. Jasińska

12.15

12.30

II A

M. Bartoszewska

12.30

12.45

II B

J. Szyba

12.45

13.00

 

[#2442]  am, 22.06.2020 11:40 
   Nasze osiągnięcia

Sukcesy i osiągnięcia uczniów naszego liceum

w roku szkolnym 2019/2020

 

Uczniowie naszego liceum, jak co roku brali udział w licznych konkursach, olimpiadach, pracowali przy realizacji wielu projektów oraz na rzecz Wolontariatu. Z powodu pandemii poszczególne etapy i finały wielu przedsięwzięć i konkursów zostały przełożone na inny termin. W dniu rozdania świadectw, tj. w piątek wg. ustalonego harmonogramu, zostaną wraz ze świadectwami przekazane nagrody oraz stypendia o charakterze motywacyjnym uczniom za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorową frekwencję, reprezentowanie szkoły w konkursach oraz olimpiadach, pracę na rzecz szkoły i szczególne osiągnięcia. Tradycją liceum są wręczane klasom puchary przechodnie. Klasy I f  i I a powtórzyły swój sukces z I okresu i puchary za najlepsze wyniki w nauce dla klasy I f i za najwyższą frekwencję dla klasy I a pozostaną przy zwycięskich klasach na kolejny rok. Poniżej tabela konkursów i osiągnięć. Wszystkim serdecznie gratulujemy.

 

Lp.

Konkurs

 

Uczniowie

Lokata

Opiekun

1.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Natalia Malec kl. III a

stypendium

A. Andrachiewicz

2.

Konkurs regionalny – PIP Gdańsk „Poznaj swoje prawa pracy”

Karolina Bieszk kl. II b

Michał Dobrzeniecki kl. II b

VI miejsce

VII miejsce

K. Hoła

3.

43 Olimpiada Języka Niemieckiego

Patrycja Wiśniewska kl. I a

 

II etap

M. Bartoszewska,

P. Jasińska

4.

Konkurs 150 idiomów j. niemieckiego „Alles aufs Spiel setzen”

Patrycja Wiśniewska kl. I a

Julia Baldauf  kl. I f

Paweł Czaja kl. II a

półfinał

M. Bartoszewska,

P. Jasińska

5.

Szkolne Mikołajkowe Zawody Sportowe

cała społeczność szkolna

 

SU, nauczyciele wf

6.

Konkurs na logo „Erasmus +”

cała społeczność szkolna

I miejsce

A. Andrachiewicz,

A. Wiśniewska,

I. Świtońska,

T. Brunath

7.

Konkurs „Żołnierze w służbie historii”

Wiktoria Dobrosielska kl. I e,

Krystian Świst kl. I e

 

T. Brunath

8.

Konkurs powiatowy „Dzień z życia firmy”

Krzysztof Jerzyk kl. II b,

Michał Dobrzeniecki kl. II b,

Adam Czajkowski kl. II b,

Martyna Stencel kl. II b,

Magdalena Zelewska kl. II b

I miejsce

B. Rossa-Stopczyńska

9.

Powiatowy Przegląd Małych Form Teatralnych „Pomyślmy o HIV”

Eryk Lenarcik kl. I e,

Maja Górska kl. I e,

Natalia Skierka kl. I e,

Zuzanna Sadowska kl. I e,

Nikola Jażdżewska kl. I e,

Jan Budnik kl. I e,

Mateusz Pobłocki kl. I e

wyróżnienie

M. Słowińska

10.

XIII Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie „Pomorscy rowerzyści”

cała społeczność szkolna

35 uczniów

Zuzanna Wiśniewska kl. II a

I etap

 

II etap

finał

K. Hoła,

A. Młodzikowska -Zachar

11.

28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

wolontariat

 

A. Treder

12.

Szkolny Konkurs Mitologiczny

klasy I

 

M. Włodarski,

P. Osak

13.

Konkurs „Samorząd Terytorialny w Polsce”

Aleksander Borowski kl. III b,

Laura Urbaniak – Dzienisz kl. I d

II etap

 

14.

„Miłosz w oczach młodych Pomorzan” XII edycja Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Sopot 2019

Olga Wójcik kl. 1 f,

Magdalena Ligęzińska kl. 1 f,
Maria Ligęzińska kl. 1 f

 

D. Dubiel-Stojek,
P. Osak

15.

Bingo matematyczne

cała społeczność szkolna

 

A. Andrachiewicz,

M. Gudalewska

16.

Konkursy organizowane przez Samorząd Szkolny

cała społeczność szkolna

 

A. Andrachiewicz,

A. Wiśniewska

17.

Realizacja projektu unijnego „Erasmus +” „Teaching in the digital”     

cała społeczność szkolna

 

A. Andrachiewicz,

T. Brunath,

A. Wiśniewska,

I. Świtońska

18.

Wojewódzki Konkurs „Wiedzy

o Regionie”

uczniowie LO

 

E. Mania

19.

Konkurs Matematyczny „Kangur 2020”

uczniowie LO

 

T. Kurc

20.

Powiatowa Licealiada

uczniowie LO

 

nauczyciele wychowania fizycznego

21.

Olimpiada Ekologiczna

Aleksandra Waras kl. II a

Kornelia Banasiak kl. II b

Karolina Bieszk kl. II b

 

M. Słowińska

22.

Konkurs Piosenki Niemiecko - języcznej

Daria Rosinke kl. I d

 

K. Jungiewicz

 

 

Anna Młodzikowska – Zachar

[#2454]  am, 21.06.2020 18:13 
   Uniwersytet Morski w Gdyni

Promocja

Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Przejdź do galerii  Dar Młodzieży

 

II Liceum Ogólnokształcące w Rumi od 15 lat współpracuje z Uniwersytetem Morskim w Gdyni. Wielu absolwentów zamienia uczniowskie zeszyty na indeksy morskiej uczelni. Bądź jednym z nich, uniwersytet czeka na Ciebie. Sprawdź, który z wydziałów najbardziej Ci odpowiada i wybierz najlepszy. Pomoże Ci film:

https://www.youtube.com/watch?v=CniYF2T12QM&feature=emb_title

oraz strona internetowa UMG pod adresem: https://wpit.umg.edu.pl/promocja-wydzialu

[#2439]  am, 16.06.2020 21:42 
   EGZAMINY MATURALNE

Tegoroczna matura

 

 Trwają egzaminy maturalne w naszym liceum, które w tym roku rozpoczęły się  miesiąc później. Przebiegają w ścisłym reżimie sanitarnym w związku z pandemią. Oprócz obowiązkowych egzaminów z języka polskiego, matematyki i języka obcego, młodzież podeszła do zdawania przedmiotu dodatkowego w zakresie rozszerzonym. W tym roku nie odbędą się egzaminy ustne. Na wyniki abiturienci poczekają nieco dłużej. Sesja poprawkowa przewidziana jest dopiero we wrześniu. Wszystkim życzymy powodzenia.

 

Anna Młodzikowska - Zachar

 

[#2438]  am, 16.06.2020 13:20 
   Do poczytania - kalendarium

Kalendarium 5 -

najważniejsze wydarzenia w tym tygodniu

Przejdź do galerii  kalendarium5

 

 15 czerwca

 • Światowy Dzień Wiatru jest organizowany przez EWEA (European Wind Energy Association) i GWEC (Global Wind Energy Council) oraz organizacje krajowe. Jest to dzień, w którym promowana jest energia wiatru poprzez przekazywanie informacji o energii wiatrowej, jej potencjale, globalnym rozwoju i możliwościach zastępowania nieodnawialnych źródeł energii. We współpracy z EWEA i GWEC, krajowe stowarzyszenia energii wiatrowej (np. Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej czy Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej) oraz firmy zaangażowane w produkcję energii wiatrowej organizują wydarzenia w wielu krajach na całym świecie. W 2011 r. wiatrowe imprezy zostały zorganizowane w 30 krajach, na 4 kontynentach. Wydarzenia podczas Dnia Wiatru to m.in. wizyty w lądowych i morskich farmach wiatrowych, kampanie informacyjne, ustawianie turbin demonstracyjnych w miastach, warsztaty wiatrowe i parady wiatrowe.  

17 czerwca

 • Święto Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych. Wojska pancerne i zmechanizowane mogą prowadzić standardowe działania bojowe w celu niszczenia przeciwnika we współdziałaniu z innymi rodzajami wojsk. Z wojsk pancernych i zmechanizowanych można zawczasu lub doraźnie tworzyć zgrupowania ciężkie lub lekkie. Zgrupowania te mogą być użyte w zależności od specyfiki postawionego zadania i środowiska. Ich zadania taktyczne mogą obejmować ponadto: ubezpieczenie, rozpoznanie, ogień przeciwpancerny w celu wsparcia działań jednostek nieopancerzonych. Po raz pierwszy Dzień Czołgisty obchodzony był w dniach 18-20 czerwca 2009 r. w Żaganiu w związku z 90-leciem polskiej broni pancernej.
 • Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą ogłoszony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 30 stycznia 1995 r. (rezolucja 49/115). Celem obchodów Dnia jest zwrócenie uwagi na sposoby zapobiegania przed pustynnieniem i suszą. Zgromadzenie wezwało państwa, by wykorzystały ten czas do pogłębienia świadomości na temat potrzeby międzynarodowej współpracy w zakresie zwalczania zjawiska pustynnienia i skutków suszy oraz realizacji postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zwalczania pustynnienia w krajach poważnie dotkniętych suszą i/lub pustynnieniem zwłaszcza w Afryce. Konwencja została przyjęta w Paryżu 17 czerwca 1994 r. i podpisana 14 października w imieniu Wspólnoty Europejskiej. Polska przyjęła Konwencję 17 listopada 2001 r..

20 czerwca

 • Światowy Dzień Uchodźcy ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 4 grudnia 2000 r. (rezolucja 55/76). Upamiętnia odwagę i siłę uchodźców na całym świecie. Obie daty: ustanowienia i obchodów święta nie są przypadkowe. W 2001 r. na świecie przypadała 50 rocznica uchwalenia Konwencji na temat Statusu Uchodźców (1951 r.). Jednocześnie Organizacja Jedności Afrykańskiej (OJA) poparła inicjatywę, by Dzień Uchodźcy przypadał w tym samym dniu, co Dzień Uchodźców Afrykańskich, tj. 20 czerwca. Od 2001 roku dzień ten obchodzony jest jako Światowy Dzień Uchodźcy. W ponad stu krajach odbywają się uroczystości, organizowane są wydarzenia kulturalne, szkolenia, konferencje, programy dla rodzin i dzieci, mające na celu zrozumienie potrzeb uchodźców na całym świecie. W Polsce w organizację wydarzeń co roku angażuje się Polska Akcja Humanitarna, a od niedawna także Fundacja Refugee.pl im. M. Jasiczek. 

21 czerwca 

 • Noc Kupały, wigilia św. Jana, Sobótka, Noc Świętojańska, słowiańskie święto związane z letnim przesileniem Słońca, obchodzone w czasie najkrótszej nocy w roku. Na Podkarpaciu i Śląsku uroczystość naywana jest sobótką, na Warmii i Mazurach palinocką. Nazwa Noc Kupały utrwaliła się w tradycji Mazowsza i Podlasia. Święto ognia, wody, słońca i księżyca, rodzaju, radości i miłości. Podobny charakter mają święta obchodzone przez ludy bałtyckie, germańskie, celtyckie.
 • Dzień Przedsiębiorcy. Pierwszy Dzień Przedsiębiorcy polscy przedsiębiorcy obchodzili na XII Kongresie Gospodarki Polskiej w Warszawie. Uchwała Sejmu RP z dn. 9 czerwca 2016 r. brzmi: "Uznając znaczenie działalności przedsiębiorców na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego kraju, Sejm RP ustanawia dzień 21 czerwca Dniem Przediębiorcy. Dzień ten przyczyni się do wzmacniania świadomości i wiedzy społeczeństwa o procesach gospodarczych oraz o przedsiębiorczości".

  Anna Młodzikowska - Zachar

[#2435]  am, 13.06.2020 18:20 
   MATURZYSTO

 Wytyczne

Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej

i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 

dotyczące organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego

   

 


Podstawowe wytyczne

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły) bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Rodzic/prawny opiekun nie może wejść na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 4. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie: zdający, osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy i inni pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.
 5. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek za wyjątkiem dowodu tożsamości.
 6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd.; zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 7. Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą.
 8. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków; osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.
 9. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia.

Środki ochrony osobistej

 1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (conajmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 2. Obowiązuje dezynfekcja rąk płynem dezynfekującym przy wejściu do szkoły, sali egzaminacyjnej, podczas korzystania ze słowników, komputerów i innych sprzętów niezbędnych podczas egzaminu.
 3. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).
 4. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających..
 5. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie conajmniej 1,5-metrowego odstępu).
 6. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej.
 7. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: podchodzi do niego nauczyciel, wychodzi do toalety,  kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 8. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
 9. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej; WAŻNE: Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż 29 maja 2020 r. 

Dodatkowo

 1. Zdający nie opuszcza sali egzaminacyjnej na stałe przed upływem jednej godziny od godziny rozpoczęcia egzaminu wskazanej w harmonogramie, np. przed godziną 10:00, jeżeli egzamin rozpoczyna się o godz. 9:00 (z wyjątkiem skorzystania z toalety, konieczności zażycia lekarstwa, kontaktu ze służbami medycznymi).
 2. Wrażeniami po egzaminie zdający dzielą się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, unikają spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.
 3. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem (w ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu, nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym, zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

 

Komunikat opracowany na podstawie wytycznych GIS, MEN i CKE

 

Anna Młodzikowska - Zachar

  

  

[#2394]  am, 12.06.2020 15:53 


26.05.2020
© Copyright by ZSO --- 2013 --- All rights reserved
Strony ZSO Rumia używają ciasteczek (cookies). Korzystając ze stron wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.
1.507.422  
stat4u
1,02417