Zespół Szkół Ogólnokształcących
II Liceum Ogólnokształcące w Rumi
im. Józefa Konrada Korzeniowskiego

 
   Lista kandydatów przyjętych do II Liceum Ogólnokształcącego w Rumi

 

 

Lista  kandydatów przyjętych

do II Liceum Ogólnokształcącego w Rumi

 

 

 

 

Klasa I A psychologiczno - pedagogiczna

 

 

Lp.

Nazwisko i imię ucznia

1

Bajkowska Justyna Marta

2

Białek Julia

3

Biniek Amelia Elżbieta

4

Bonk Julia

5

Ceynowa Filip Dominik

6

Czapp Nikola Zofia

7

Dawidowska Alicja

8

Dyktyńska Vanessa

9

Filipkowska Iga

10

Górzny Jakub

11

Grala Kinga Janina

12

Jankiewicz Sara

13

Jaworska Joanna Katrzyna

14

Kaniasta Nikola Wiktoria

15

Kotłowska Natalia Magdalena

16

Kubacka Julia Kaja

17

Marczyńska Ilona Natalia

18

Mikietyńska Julia Monika

19

Milczewska Alicja

20

Nadolska Karolina Magdalena

21

Nather Beniamin

22

Nowak Olivia Maria

23

Pacyna Martyna

24

Prokop Julia

25

Sierant Lilianna

26

Strzelecka Paula Halina

27

Szczepaniak Martyna Faustyna

28

Szymański Franciszek Józef

29

Wawrzyńska Arletta Karolina

 


Klasa I B sportowo – obronna

 

 

Lp.

Nazwisko i imię ucznia

1

Bełdycka Amelia Anna

2

Biliński Szymon Michał

3

Grabowska Olimpia

4

Jachimski Remigiusz Aleksander

5

Kalitowska Alicja

6

Kaszubowska Kornelia Julia

7

Klauza Karol

8

Kreft Adrian Patryk

9

Krzepota Jakub Zygmunt

10

Machowska Wiktoria Kinga

11

Młynarczykowski Przemysław Tomasz

12

Oskar Wawrzyniak

13

Osławska Klaudia Magdalena

14

Paluch Szymon Paweł

15

Puchalska Justyna Zuzanna

16

Smolińska Kaja Agnieszka

17

Szkudlarek Stanisław Iwo

18

Szulc Dawid

19

Wiśniewski Adam Jan

 


Klasa I C prawno – administracyjna

 

 

Lp.

Nazwisko i imię ucznia

1

Adam Lara

2

Billot Julianna

3

Czyżewska Weronika

4

Figura Bartosz

5

Fotek Alicja Hanna

6

Hebel Jakub

7

Kustusz Zuzanna

8

Labuda Patryk

9

Liss Jan Aleksander

10

Luckynin Danylo

11

Markowska Zofia

12

Mocarska Natalia

13

Nakoneczna Marta Magdalena

14

Perzyńska Nicola Alicja

15

Pudlik Tycjan

16

Repka Zbigniew

17

Suchecki Wojciech Tomasz

18

Trepczyk Kamila Jagoda

19

Wodzińska Anna Teresa

20

Zalewski Robert

 

[#2654]  am, 31.07.2021 13:19 
   Lista kandydatów zakwalifikowanych do klas pierwszych II Liceum Ogólnokształcącego w Rumi

Lista  kandydatów zakwalifikowanych do klas I

II Liceum Ogólnokształcącego w Rumi

rok szkolny 2021/2022

 

Lp.

Nazwisko i imię kandydata

1

Bajkowska Justyna Marta

2

Barbarewicz Milena Amelia

3

Bełdycka Amelia Anna

4

Białek Julia

5

Billot Julianna

6

Biniek Alicja Stanisława

7

Biniek Amelia Elżbieta

8

Bonk Julia

9

Borowska Julianna

10

Browarczyk-Bogdziewicz Telimena

11

Ceynowa Filip Dominik

12

Ciesielska Paulina Krystyna

13

Czapp Nikola Zofia

14

Dawidowska Alicja

15

Filipkowska Iga

16

Fotek Alicja Hanna

17

Górzny Jakub

18

Grabowska Olimpia

19

Grala Kinga Janina

20

Guzińska Magdalena Anna

21

Hebel Dalia Paulina

22

Henning Kacper Dominik

23

Ilkiewicz Franciszek

24

Iwasiuta Wojciech

25

Jachimski Remigiusz Aleksander

26

Jankiewicz Sara

27

Jaworska Joanna Katrzyna

28

Kalitowska Alicja

29

Klauza Karol

30

Kotłowska Natalia Magdalena

31

Kotłowski Krzysztof Artur

32

Kowalska Julia

33

Krasnodebska Natalia

34

Krzepota Jakub Zygmunt

35

Kubacka Julia Kaja

36

Kubiaczyk Iga Maria

37

Kuś Anna Oliwia

38

Lamparska Maja Izabela

39

Lara Adam

40

Laskowska Klaudia Elżbieta

41

Liss Jan Aleksander

42

Łochowska Patrycja Adrianna

43

Machowska Wiktoria Kinga

44

Madej Emilia Anna

45

Marczyńska Ilona Natalia

46

Maziarz Szymon

47

Mikietyńska Julia Monika

48

Milczewska Alicja

49

Mocarska Natalia

50

Nadolska Karolina Magdalena

51

Nakoneczna Marta Magdalena

52

Nather Beniamin

53

Niedźwiedż Natalia

54

Nowak Olivia Maria

55

Osławska Klaudia Magdalena

56

Pacyna Martyna

57

Panuś Agnieszka Beata

58

Pelech Patrycja

59

Perzyńska Nicola Alicja

60

Piastowska Natalia Małgorzata

61

Prokop Julia

62

Schneidrowska Zuzanna Joanna

63

Sierant Lilianna

64

Sosonowska Nina

65

Strzelecka Paula Halina

66

Szczepaniak Martyna Faustyna

67

Szechalewicz Małgorzata Wiktoria

68

Szkudlarek Stanisław Iwo

69

Szulc Dawid

70

Szymański Franciszek Józef

71

Ślusarczyk Malwina

72

Trepczyk Kamila Jagoda

73

Warzywoda Szymon Aleksander

74

Wasążnik Natalia

75

Wodzińska Anna TeresaLista rezerwowa

 

 

Lp.

Nazwisko i imię

1

Bobrucka Paulina Marta

2

Dargacz Dominik Bartłomiej

3

Dyktyńska Vanessa

4

Iwasiuta Wojciech

5

Luckynin Danylo

6

Macholl Nicola

7

Palacz David Alan

8

Smolińska Kaja Agnieszka

9

Świątkowski Przemysław Daniel

10

Żygo Oliwia Regina

 

 

 

 

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia i przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego do godz. 1500 dnia 30 lipca 2021 r.

 

Jednocześnie informuję, że najniższa liczba punktów kandydata zakwalifikowanego to 56,85.

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do szkoły z podziałem na klasy nastąpi 02 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00.

 

 

Dokumenty niezbędne do przyjęcia ucznia do II Liceum Ogólnokształcącego w Rumi:

 

 • wniosek
 •  oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 •  zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • karta zdrowia
 •  kopia aktu urodzenia
 •  2 zdjęcia legitymacyjne

 

·       dla uczniów klasy sportowo – obronnej – zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do zwiększonej liczby godzin wychowania fizycznego

 

Brakujące dokumenty proszę dostarczyć przed rozpoczęciem roku szkolnego. 

KOMISKJA REKRUTACYJNA

[#2653]  am, 21.07.2021 22:17 
   Odbiór świadectw maturalnych

Wyniki egzaminu maturalnego

maj 2021 r.

 

 • Odbiór świadectw dojrzałości, aneksów i zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego odbędzie się przy głównym wejściu do budynku szkoły 05 lipca 2021 r. w godzinach 08.00 – 14.00. Oczekując na wydanie świadectwa należy bezwzględnie przestrzegać reżimu sanitarnego, zachować minimum 1,5 metrowy odstęp,  zakryć maseczką usta i nos, zdezynfekować ręce, ewentualnie włożyć jednorazowe rękawiczki. Jednocześnie zwraca się uwagę na obowiązek posiadania dowodu osobistego i własnego długopisu. Po odbiór świadectwa może zgłosić się  jedynie osoba zdrowa, bez objawów choroby, nieprzebywająca na kwarantannie  ani w izolacji.
 • W szczególnych przypadkach świadectwa można odbierać w dniu 06 lipca 2021 roku w godzinach od 9.00 do 12.00 lub po uprzednim umówieniu telefonicznym.
 • Przypomina się o możliwości sprawdzenia wyników egzaminu maturalnego na stronie SIOEO ZIU: https://wyniki.edu.pl.
 • Logowanie do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które absolwenci otrzymali w szkole. Wyniki będą dostępne w systemie informatycznym 05 lipca br.

 • Absolwent ma prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku, w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania świadectwa dojrzałości, aneksu i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego. Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej składa się do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku osobiście przez absolwenta, osobę występującą w jego imieniu lub przesłany drogą elektroniczną, faksem czy pocztą tradycyjną (załącznik 25a do uzyskania w szkole lub na stronie OKE w zakładce „Egzaminy”).
 • Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego, uzyskał prawo przystąpienia do egzaminu poprawkowego (odbędzie się 24 sierpnia o godz. 9.00 w szkole).  W terminie 6 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 12 lipca 2021 r.) jest zobowiązany złożyć w szkole pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7 dostępny w szkole lub na stronie internetowej OKE w Gdańsku). 
[#2649]  am, 02.07.2021 15:03 
   Film nt. szczepień
Na prośbę Pomorskiego Kuratora Oświaty udostępniamy Państwu film na temat szczepień dzieci i młodzieży z udziałem dr hab. n. med. Joanny Renke, specjalisty pediatrii i immunologii klinicznej, przygotowany przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku.
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ucq9gBxmRl8

 

 

 
[#2648]  am, 02.07.2021 14:49 
   Nasze sukcesy

Sukcesy i osiągnięcia uczniów naszego liceum

w roku szkolnym 2020/2021

 

Uczniowie naszego liceum, jak co roku brali udział w konkursach, olimpiadach, pracowali przy realizacji wielu projektów oraz na rzecz Wolontariatu. Z powodu nauczania zdalnego, które trwało blisko 8 miesięcy wiele konkursów nie odbyło się. W dniu rozdania świadectw, tj. w piątek wg. ustalonego harmonogramu, zostaną wraz ze świadectwami przekazane nagrody oraz stypendia o charakterze motywacyjnym uczniom za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorową frekwencję, reprezentowanie szkoły w konkursach, pracę na rzecz szkoły i szczególne osiągnięcia. Nie będzie to uroczyste zakończenie, ale pożegnanie z wychowawcami w gronie klasowym z zachowaniem reżimu sanitarnego. Tradycją liceum są wręczane klasom puchary przechodnie. Za najlepsze wyniki w nauce puchar otrzymała klasa II d, natomiast za najwyższą frekwencję klasa II c. Poniżej tabela konkursów i osiągnięć. Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy bezpiecznych wakacji.

 

LP

 

Konkurs

 

Uczniowie

 

Lokata

 

Opiekunowie

1.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Michał Dobrzeniecki 3 b

 

J. Szyba

2.

XIII Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie 2020 „Pomorscy rowerzyści”

Zuzanna Wiśniewska 3 a

 

A. Młodzikowska-Zachar

K. Hoła

3.

44 Olimpiada Języka Niemieckiego

 

Julia Baldauf klasa 2 a

Patrycja Wiśniewska 2 a

etap szkolny

P. Jasińska

4.

konkurs Stop fejk frends realizowany przez Narodowy Program Zdrowia

uczniowie z klasy 2 d

 

A. Wilkanowska-Szczęsna

5.

ogólnopolska olimpiada „Zwolnieni z teorii”

 

 

A. Wilkanowska-Szczęsna

6.

Konkurs Policyjny X edycja

Amanda Frątczak kl. 2 b

 

M. Schröder

7.

Konkurs wiedzy o Przedsiębiorczości XII edycja

Karolina Szewczyk 2 a

 

 

M. Schröder

8.

Szkolny konkurs upamiętniający Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Agnieszka Sławińska 2 b

Wiktoria Klawon 1 b

Aleksandra Mocarska 1 a

Karolina Labuda 2 b

Oliwia Maciaszek 2 a

1 miejsce

2 miejsce

3 miejsce

3 miejsce

wyróżnienie

K. Murawski

M. Klamrowski

 

9.

„Miłosz w oczach młodych Pomorzan” XIII edycja Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

w kategorii plastycznej

 

Izabela Czarnecka 2 d
Justyna Redosz  2 d

1 miejsce

3 miejsce

M. Włodarski

10.

„Zabierz Orła na majówkę" – konkurs historyczny

Simona Dampc 1 b

Marta Rączkowska 1 a

Agata Hebel 1 c

1 miejsce

2 miejsce

3 miejsce

nauczyciele historii

11.

VI Wojewódzkiego Konkurs „Wiedza o Regionie”

 

 

Paulina Kankowska 2 c

udział w finale

J. Gajdzis

 

Anna Młodzikowska - Zachar

[#2641]  am, 23.06.2021 15:47 
   Erasmus + w Turcji

Erasmus + w Turcji

Przejdź do galerii  erasmus2
Przejdź do galerii  erasmus1
Przejdź do galerii  Erasmus+

   Po  roku przerwy spowodowanej pandemią i lockdownem nasi uczniowie wyruszyli do Turcji w celu zrealizowania ostatniej mobilności w ramach projektu ,,Teaching in the digitalage”. Naszą szkołę reprezentowało 6 uczniów (Michał Dobrzeniecki, Adam Czajkowski, Julia Wrzosek, Aleksandra Klein, Kalina Sikorska i Wiktoria Hirsz) wraz z nauczycielami Teresą Brunath i Iwoną Świtońską. Przygotowanie tej mobilności było dużym wyzwaniem ze względu na spore obostrzenia związane z epidemią i oraz dodatkowe dokumenty. Podczas pobytu w Turcji, a dokładnie w miejscowości Samsun nad Morzem Czarnym, wszyscy partnerzy wymiany uczestniczyli w warsztatach dotyczących reklamy w Internecie, przedstawiali swoje prezentacje, dyskutowali, wymieniali się spostrzeżeniami.  W ramach wymiany kulturowej odbyła się wycieczka do malowniczej Amasyi, zwiedzaliśmy Samsun, poznaliśmy historię powstania miasta oraz smakowaliśmy kuchnię turecką. Uczniowie wszystkich krajów, podobnie jak podczas poprzednich wyjazdów  mogli ćwiczyć język angielski, zawierać nowe znajomości oraz przekonać się czym jest wielokulturowość. Koordynatorzy projektu wspólnie omawiali szczegóły końcowego raportu, który należy napisać po zakończeniu projektu w sierpniu tego roku. Ponadto trwają prace nad wspólnym stworzeniem produktu końcowego w postaci przewodnika „Jak być odpowiedzialnym użytkownikiem Internetu”, który posłuży naszym uczniom i lokalnej społeczności.

 

 

                                                                                               Teresa Brunath

                                                                                               Iwona Świtońska

[#2636]  am, 21.06.2021 10:13 
   Zabierz Orła na majówkę

Majówka była okazją do odwiedzenia różnych pięknych zakątków w naszym kaszubskim regionie🌅⛺️🏞. Mamy nadzieję, że zadanie konkursowe „Zabierz Orła na majówkę” zmobilizowało Was do poszukiwań i zwrócenia uwagi na piękno okolicznych lasów, łąk, jezior, zabytków i oczywiście morza. Zabraliście ze sobą Orzełka w wiele ciekawych miejsc, za co bardzo Wam dziękujemy 🦅.

Komisja konkursowa postanowiła nagrodzić trzy prace zarówno z poziomu szkoły podstawowej, jak i liceum.

Chcielibyśmy bardzo podziękowań Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku za sponsorowanie wspaniałych nagród w konkursie. Wszystkim laureatom i uczestnikom w imieniu własnym, dyrekcji szkoły oraz sponsora serdecznie gratulujemy! Nagrody i dyplomy zostaną przekazane laureatom w najbliższym dogodnym terminie.

Szkoła Podstawowa:
1.🥇 miejsce: Agata Wojciechowska
2.🥈 miejsce: Hanna Orzechowska
3.🥉 miejsce: Filip Treder

Liceum Ogólnokształcące:
1.🥇 miejsce: Simona Dampc
2.🥈 miejsce: Marta Rączkowska
3.🥉 miejsce: Agata Hebel

Nauczyciele historii ZSO w Rumi

Przejdź do galerii  Zabierz Orla na majowke

[#2627]  dh, 24.05.2021 20:37 
   Komunikat dla uczniów i nauczycieli II liceum Ogólnokształcącego w Rumi

Szanowni Państwo, 17 maja spotkamy się w szkole po wielomiesięcznej nieobecności. Wszystkim nam towarzyszy lęk, odzwyczailiśmy się od utartych szkolnych schematów, porannego wstawania, dojazdów. Trzeba będzie na nowo uczyć się siebie, odbudować przyjaźnie, nawiązać nowe kontakty. Czasu już niewiele do końca roku szkolnego, a oceny? Czeka nas lawina sprawdzianów i odpytywania? Nie martwcie się! Szkoła przystąpiła do programu „Tydzień ulgi” zapoczątkowanego przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Dzięki temu w dniach 17, 21, 24, 28 i 31 maja 2021 r., kiedy wrócicie do szkoły, nie będzie żadnych prac klasowych, sprawdzianów, klasówek, kartkówek i odpytywania, a prace domowe zostaną ograniczone do niezbędnego minimum. Umożliwi to Wam płynne i bezpieczne włączenie się w szkolne obowiązki, a kontakty towarzyskie zależeć już będą wyłącznie od Was. Jednocześnie pamiętajcie, czekają na Was wychowawcy, a jeżeli ktokolwiek czuje potrzebę porozmawiania z panią pedagog lub psycholog, drzwi gabinetu 35 stoją zawsze otworem

Powodzenia!

Dyrekcja szkoły

[#2622]  jk, 14.05.2021 09:12 
   REKRUTACJA DO KLAS I W ROKU SZK. 2021/22

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH


II  Liceum Ogólnokształcącego im. J. K. Korzeniowskiego w Rumi
w roku szkolnym 2021/2022

dla kandydatów będących absolwentami klas ósmych szkoły podstawowej  

Na podstawie:

 • Ustawa   z   dnia   14   grudnia   2016   r.   Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz 2021 r. poz. 4)
 • Ustawa   z   dnia   14   grudnia   2016   r.   Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1287))
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4)
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737)
 • Na podstawie  § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)

 

 

W roku szkolnym 2021/2022 powołuje się trzy klasy:

 

Klasa  I a

 o profilu psychologiczno – pedagogicznym 

pod opieką Uniwersytetu Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej wydział zamiejscowy

w Sopocie

 • przedmioty rozszerzone  grupa I jeden do wyboru przez ucznia: język polski lub wiedza o społeczeństwie
 • przedmioty rozszerzone grupa II jeden do wyboru przez ucznia: j. angielski,  j. niemiecki, historia,  geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka
 • przedmiot uzupełniający: edukacja psychologiczno - pedagogiczna,
 • język nowożytny: j. angielski, j. niemiecki,
 • przedmiot dodatkowy: samorząd terytorialny w Polsce – innowacja pedagogiczna
 • praktyki pedagogiczne w klasach przedszkolnych i edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej Nr 9 w Rumi oraz placówkach przedszkolnych na terenie Rumi

Profil przygotowuje między innymi do podjęcia studiów z zakresu nauk humanistycznych, psychologiczno-pedagogicznych, socjologii.

 

Klasa I b

o profilu sportowo – obronnym

pod patronatem Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni

 • przedmioty rozszerzone  grupa I jeden do wyboru przez ucznia: język polski lub wiedza o społeczeństwie
 • przedmioty rozszerzone grupa II jeden do wyboru przez ucznia: j. angielski,  j. niemiecki, historia,  geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka
 • przedmiot uzupełniający: bezpieczeństwo publiczne
 • przedmiot dodatkowy: nautyka z elementami nawigacji lub fizyka doświadczalna
 • język nowożytny: j. angielski, j. niemiecki,
 • 10 godzin wychowania fizycznego przy realizacji programu innowacyjnego w następujących sekcjach sportowych:
 • - sekcja lekkoatletyki terenowej

  - sekcja pływania

  - sekcja rugby/karate

  - sekcja sportów obronnych

 • zajęcia na strzelnicy, symulatorach Akademii Marynarki Wojennej, zajęcia terenowe
 • możliwość uzyskania patentu i licencji strzeleckiej

Profil przygotowuje między innymi do podjęcia studiów na uczelniach wojskowych i cywilnych  w tym Akademii Marynarki Wojennej,  na Uniwersytecie Morskimj. W ramach współpracy z  uczelniami uczniowie mogą kontynuować  naukę na wydziałach: mechanicznym, nawigacyjnym, zarządzania przedsiębiorstwem, logistyki i handlu morskiego oraz wielu innych.

 

Klasa I c

o profilu prawno - administracyjnym 

pod patronatem Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

 • przedmioty rozszerzone  grupa I jeden do wyboru przez ucznia: język polski lub wiedza o społeczeństwie
 • przedmioty rozszerzone grupa II jeden do wyboru przez ucznia: j. angielski,  j. niemiecki, historia,  geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka
 • przedmiot uzupełniający: encyklopedia prawa
 • przedmioty dodatkowe: samorząd terytorialny w Polsce – innowacja pedagogiczna
 • język nowożytny:  j. angielski, j. niemiecki

Profil przygotowuje między innymi do studiów na kierunkach prawo, administracja, zarządzanie, nauki społeczne, politologia.  

INFORMACJE DODATKOWE

 

1.    Zajęcia wychowania fizycznego w klasach o profilu psychologiczno – pedagogicznym i prawno - administracyjnym realizowane są w formie zajęć fakultatywnych do wyboru w wymiarze dwóch godzin oraz jednej godziny zajęć w systemie klasowo – lekcyjnym; w ramach zajęć fakultatywnych do wyboru:

 • sztuki walki i podstaw samoobrony
 • gry zespołowe
 • pływalnia
 • taniec

2.      Języki obce nowożytne tj. język angielski i niemiecki realizowane są na poziomie podstawowym w czteroletnim cyklu nauczania. Przy podziale na grupy uwzględnia się stopień zaawansowania znajomości języka.

3.  Dodatkowe zajęcia akademickie prowadzone w formie wykładów, laboratoriów i praktycznych ćwiczeń na symulatorach ułatwiają przygotowanie do egzaminu maturalnego, pozwalają wykorzystać nabyte umiejętności w życiu codziennym i umożliwiają studiowanie na Uniwersytecie Morskim np. na  wydziale nawigacyjnym lub mechanicznym realizowane na terenie Uniwersytetu Morskiego lub w szkole: 

 Samorząd terytorialny w Polsce

(klasa o profilu psychologiczno – pedagogicznym i prawno - administracyjnym) – realizowane treści:

 • zasady funkcjonowania demokracji w Polsce
 • prawa i obowiązki obywatelskie
 • podział administracyjny Polski
 • struktura samorządu terytorialnego i sposób jego wybierania
 • zadania samorządu terytorialnego wobec obywateli ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania środków Unii Europejskiej

  

 

Nautyka z elementami nawigacji

 

(do wyboru dla klasy o profilu sportowo – obronnym) – zajęcia oferują:

 

 • wiedzę związaną z szeroko rozumianą nawigacją morską i bezpieczeństwem żeglugi
 • poznanie  kartograficzno-geodezyjnych podstaw nawigacji morskiej
 • dokonywanie obliczeń nawigacyjnych poprzez planowanie podróży, poznanie wykorzystania systemów map elektronicznych
 • korzystanie z urządzeń i systemów nawigacyjnych
 • rozszerzanie wiedzy informatycznej
 • poznanie międzynarodowego prawa drogi morskiej

 

 

  Fizyka doświadczalna

(do wyboru dla klasy o profilu sportowo – obronnym) - na zajęciach fizyki doświadczalnej młodzież:

 • zapoznaje się z podstawowymi przyrządami pomiarowymi
 • samodzielnie wykonuje doświadczenia w pracowni fizycznej
 • uczy się zasad bezpieczeństwa, a także metodyki pomiarowej
 • zapoznaje się z wykorzystaniem wybranych aplikacji do opracowania wyników pomiarów
 • uczy się planowania doświadczeń, sporządzania i analizy wykresów oraz odczytywania istotnych informacji
 • poznaje podstawowe zjawiska fizyczne i sposoby wyznaczania stałych fizycznych
 • zdobywa elementarne doświadczenie w pracy z przyrządami pomiarowymi   

  

 

WYMAGANE DOKUMENTY ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

 

§ 1

Kandydat II LO w Rumi składa komplet wymaganych dokumentów:

 1.  wniosek, w którym dokonuje wyboru dwóch przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym w ciągu czterech lat nauki w liceum. W związku z tym prosimy o przemyślane i odpowiedzialne wybory, gdyż nie będzie możliwości zmiany przedmiotów po zatwierdzeniu grup.
 2.  karta informacyjna o kandydacie
 3. poświadczona kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty
 4. poświadczonakopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 5. dwie fotografie
 6. inne dokumenty posiadane przez ucznia np. zaświadczenie o dysfunkcji, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej w przypadku kandydatów niepełnosprawnych
 7. dokumenty potwierdzające osiągnięcia szkolne punktowane w rekrutacji
 8.  zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów
 9. kserokopia lub odpis aktu urodzenia
 10. kandydat do klasy sportowo-obronnej dołącza dodatkowo zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do nauki w tego typu klasie. 

 

 

§ 2

1. O przyjęciu kandydata do klasy decyduje suma punktów, której składnikami są punkty uzyskane w wyniku egzaminu ósmoklasisty (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 100). Wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:

 • języka polskiego
 • matematyki

   przelicza się na punkty według zasady: wynik procentowy z ww. przedmiotów mnoży się przez 0,35

 

 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

  przelicza się na punkty według zasady: wynik procentowy z przedmiotu mnoży się przez 0,3.

 

 

 

2.   Punkty pochodzące z przeliczenia ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z czterech obowiązkowych zajęć edukacyjnych (max 72 punkty):

 • języka polskiego
 • języka obcego (język angielski lub język niemiecki)
 • matematyki 
 • wskazanego przez ucznia czwartego przedmiotu:

- do klasy I a o profilu psychologiczno – pedagogicznym – historii

- do klasy I b o profilu sportowo – obronnym – fizyki lub geografii

- do klasy I c o profilu prawno – administracyjnym – wiedzy o społeczeństwie

 

3.    Sposób przeliczania na punkty ocen z każdego z czterech obowiązkowych zajęć edukacyjnych: 

 

 • celujący - 18 punktów                      
 • bardzo dobry - 17 punktów              
 • dobry - 14 punktów                          
 • dostateczny - 8 punktów
 • dopuszczający - 2 punkty

 

 

4.    Za inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej kandydat może uzyskać:

 

a.       za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów,

b.       za udział w konkursach o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanych przez kuratora oświaty i uzyskanie tytułu:

 • finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
 • laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
 • finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów;

c.       uzyskanie w konkursach o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim:

 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu – 10 punktów,
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu – 4 punkty,
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu – 3 punkty;

 

d. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,
 • tytułu laureatakonkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty;


e. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

 

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu – 10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu – 7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu – 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu – 7 punktów,
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu – 3 punkty,
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu – 2 punkty;

 

f. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 

 • międzynarodowym – 4 punkty,
 • krajowym – 3 punkty,
 • wojewódzkim – 2 punkty,
 • powiatowym – 1 punkt;

g. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty.

h. w przypadku, gdy kandydat ma więcej, niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie, maksymalnie 18.

 

Sumuje się liczbę punktów uzyskanych za osiągnięcia wymienione w podpunktach a, b, c, d, e, f, g, h przy czym w podpunktach b i c wybiera się najważniejsze osiągnięcie.

 

 5. Podział kandydatów na klasy nastąpi w oparciu o deklaracje zawarte we wnioskach do szkoły oraz możliwości organizacyjne szkoły.

 

§ 3

1.    Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do szkoły niezależnie od kryteriów.

 

 

2.  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub dysponowania wolnymi miejscami w ramach postępowania uzupełniającego brane będą pod uwagę następujące kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata
 • niepełnosprawność kandydata
 • niepełna rodzina kandydata
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.  

 

 

 • § 4

   

  Terminy postepowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022

   

   

  Lp.

  Rodzaj czynności

  Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

  1.

  Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

  od 17 maja 2021 r.

  do 21 czerwca 2021 r.

  do godz. 15.00

  2.

  Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły            ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje

  od 25 czerwca 2021 r.

  do 14 lipca 2021 r.

  do godz. 15.00

  4.

  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

  do 14 lipca 2021 r.

  5.

  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

  do 21 lipca 2021 r.

  6.

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów  zakwalifikowanych

  i kandydatów niezakwalifikowanych

  22 lipca 2021 r.

  7.

  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

   

  od  23 lipca 2021 r.  do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00

  8.

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

  2 sierpnia 2021 r.

  - do godz. 14.00

  9.

  Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

   2 sierpnia 2021 r.

  10.

  Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych     

  do 3 sierpnia 2021 r.

  11.

  Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

  do 5 sierpnia  2021  r.

  12.

  Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

  do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

  13.

  Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

  do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

  14.

  Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

  do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

   

   § 5

   

Uczniowie, którzy nie zostali przyjęci do szkoły w pierwszym terminie, starając się o przyjęcie 

do szkoły w terminie uzupełniającym; posługują się wyłącznie oryginałami świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz kartą informacyjną na temat kandydata.

 

 

§ 6

 

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

2. Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej należy:

 • weryfikacja spełniania przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę podczas postępowania rekrutacyjnego
 • ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły
 • ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych do szkoły
 • sporządzenie protokołu z postępowania rekrutacyjnego

 

§ 7

 

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołania od wyników rekrutacji w ciągu trzech dni od ich złożenia.

 

 

 

Dyrektor szkoły

mgr Lucyna Oglęcka

 

 

publikacja Anna Młodzikowska - Zachar

[#2570]  am, 11.05.2021 10:28 
   Wiedza o Regionie

 

Konkurs

 

„Wiedza o Regionie”

 

Uczennica naszego liceum Paulina Kankowska z klasy 2 c dostała się do finału VI Wojewódzkiego Konkursu „Wiedza o Regionie”. Finał odbędzie się 11 czerwca.

 

 Julia Gajdzis

  

 

 

[#2618]  am, 10.05.2021 08:19 


12.03.2021
© Copyright by ZSO --- 2013 --- All rights reserved
Strony ZSO Rumia używają ciasteczek (cookies). Korzystając ze stron wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.
1.870.882  
stat4u
2,767578