Zespół Szkół Ogólnokształcących
II Liceum Ogólnokształcące w Rumi
im. Józefa Konrada Korzeniowskiego

 
   Próbne egzaminy maturalne z geografii i informatyki (PR)

Maturzyści

 

Przedostatni dzień próbnego egzaminu maturalnego, dziś egzaminy z:

 

 geografii poziom rozszerzony (PR)

Poniżej arkusz przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

https://static.cke.gov.pl/d8selgmvws68a9tzmd39bn4fi7erzokv/2020/geografia/MGE-R1_1P.pdf

https://static.cke.gov.pl/d8selgmvws68a9tzmd39bn4fi7erzokv/2020/geografia/MGE-R1_1P-za%C5%82%C4%85cznik_A1_A7.pdf

 

informatyki poziom rozszerzony (PR)

Poniżej arkusz przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

https://static.cke.gov.pl/d8selgmvws68a9tzmd39bn4fi7erzokv/2020/informatyka/MIN-R1_1P.pdf

 https://static.cke.gov.pl/d8selgmvws68a9tzmd39bn4fi7erzokv/2020/informatyka/MIN-R2_1P.pdf

 

Powodzenia

 

Anna Młodzikowska – Zachar

 

 

 

 

[#2327]  am, 07.04.2020 14:06 
   Próbne egzaminy maturalne z biologii i wos (PR)

 

Maturzyści

 

Przedostatni dzień próbnego egzaminu maturalnego, dziś egzaminy z:

 

 biologii poziom rozszerzony (PR)

Poniżej arkusz przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

https://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Egzamin_maturalny/Egzamin_probny/MBI-R1_1P.pdf

 

 

wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony (PR)

Poniżej arkusz przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

https://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Egzamin_maturalny/Egzamin_probny/MWO-R1_1P.pdf

 

Powodzenia

 

Anna Młodzikowska – Zachar

 

[#2326]  am, 07.04.2020 08:50 
   Wiosenna przerwa świąteczna

Wiosenna przerwa świąteczna

 

W związku z wiosenną przerwą świąteczną od 9 do 14 kwieia 2020 r. zdalne lekcje i inne zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w formie kształcenia na odległość nie będą prowadzone. Nauczanie online odbywać się będzie do środy 8 kwietnia b.r. włącznie. Decyzje dotyczące dalszego funkcjonowania szkół  zostaną podjęte po świętach zgodnie z rekomendacją ministra zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

Anna Młodzikowska - Zachar

  

[#2324]  am, 06.04.2020 18:22 
   Próbne egzaminy maturalne z języków obcych (PR)

 

Maturzyści

 

 Arkusze egzaminacyjne z języków obcych poziom rozszerzony:

 

 języka angielskiego poziom rozszerzony (PR)

Poniżej arkusz przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

https://static.cke.gov.pl/79qhop3018dzifv2iuu1i0va0hdfzk4r/2020/jezyk_angielski/MJA-R1_1P-202p.pdf

https://static.cke.gov.pl/79qhop3018dzifv2iuu1i0va0hdfzk4r/2020/jezyk_angielski/MJA-R1-202p.mp3

 

 języka francuskiego poziom rozszerzony (PR)

 Poniżej arkusz przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

https://static.cke.gov.pl/79qhop3018dzifv2iuu1i0va0hdfzk4r/2020/jezyk_francuski/MJF-R1_1P-202p.pdf

https://static.cke.gov.pl/79qhop3018dzifv2iuu1i0va0hdfzk4r/2020/jezyk_francuski/MJF-R1-202p.mp3

 

 języka hiszpańskiego poziom rozszerzony (PR)

 Poniżej arkusz przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

https://static.cke.gov.pl/79qhop3018dzifv2iuu1i0va0hdfzk4r/2020/jezyk_hiszpanski/MJH-R1_1P-202p.pdf

https://static.cke.gov.pl/79qhop3018dzifv2iuu1i0va0hdfzk4r/2020/jezyk_hiszpanski/MJH-R1-202p.mp3  

 

 języka niemieckiego poziom rozszerzony (PR)

 Poniżej arkusz przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną  

https://static.cke.gov.pl/79qhop3018dzifv2iuu1i0va0hdfzk4r/2020/jezyk_niemiecki/MJN-R1_1P-202p.pdf

https://static.cke.gov.pl/79qhop3018dzifv2iuu1i0va0hdfzk4r/2020/jezyk_niemiecki/MJN-R1-202p.mp3

 

 języka rosyjskiego poziom rozszerzony (PR)

 Poniżej arkusz przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną 

https://static.cke.gov.pl/79qhop3018dzifv2iuu1i0va0hdfzk4r/2020/jezyk_rosyjski/MJR-R1_1P-202p.pdf

https://static.cke.gov.pl/79qhop3018dzifv2iuu1i0va0hdfzk4r/2020/jezyk_rosyjski/MJR-R1-202p.mp3

 

 języka włoskiego poziom rozszerzony (PR)

Poniżej arkusz przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

https://static.cke.gov.pl/79qhop3018dzifv2iuu1i0va0hdfzk4r/2020/jezyk_wloski/MJW-R1_1P-202p.pdf

https://static.cke.gov.pl/79qhop3018dzifv2iuu1i0va0hdfzk4r/2020/jezyk_wloski/MJW-R1-202p.mp3

 

Powodzenia

 

Anna Młodzikowska – Zachar

  

[#2323]  am, 06.04.2020 13:39 
   Próbne egzaminy maturalny z języków obcych (PP)

 

Maturzyści

 

Kolejny dzień próbnego egzaminu maturalnego, dziś egzaminy z:

 

 języka angielskiego poziom podstawowy (PP)

Poniżej arkusz przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

https://static.cke.gov.pl/sul1oudrcidynm257k4b95avroi987pg/2020/jezyk_angielski/MJA-P1_1P-202p.pdf

https://static.cke.gov.pl/sul1oudrcidynm257k4b95avroi987pg/2020/jezyk_angielski/MJA-P1-202p.mp3

 

 języka francuskiego poziom podstawowy (PP)

 Poniżej arkusz przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

 https://static.cke.gov.pl/sul1oudrcidynm257k4b95avroi987pg/2020/jezyk_francuski/MJF-P1_1P-202p.pdf

https://static.cke.gov.pl/sul1oudrcidynm257k4b95avroi987pg/2020/jezyk_francuski/MJF-P1-202p.mp3

 

 języka hiszpańskiego poziom podstawowy (PP)

 Poniżej arkusz przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

https://static.cke.gov.pl/sul1oudrcidynm257k4b95avroi987pg/2020/jezyk_hiszpanski/MJH-P1_1P-202p.pdf

https://static.cke.gov.pl/sul1oudrcidynm257k4b95avroi987pg/2020/jezyk_hiszpanski/MJH-P1-202p.mp3

 

 języka niemieckiego poziom podstawowy (PP)

 Poniżej arkusz przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną  

https://static.cke.gov.pl/sul1oudrcidynm257k4b95avroi987pg/2020/jezyk_niemiecki/MJN-P1_1P-202p.pdf

https://static.cke.gov.pl/sul1oudrcidynm257k4b95avroi987pg/2020/jezyk_niemiecki/MJN-P1-202p.mp3

 

 języka rosyjskiego poziom podstawowy (PP)

 Poniżej arkusz przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną 

https://static.cke.gov.pl/sul1oudrcidynm257k4b95avroi987pg/2020/jezyk_rosyjski/MJR-P1_1P-202p.pdf

https://static.cke.gov.pl/sul1oudrcidynm257k4b95avroi987pg/2020/jezyk_rosyjski/MJR-P4-202p.mp3

 

 języka włoskiego poziom podstawowy (PP) 

Poniżej arkusz przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

https://static.cke.gov.pl/sul1oudrcidynm257k4b95avroi987pg/2020/jezyk_wloski/MJW-P1_1P-202p.pdf

https://static.cke.gov.pl/sul1oudrcidynm257k4b95avroi987pg/2020/jezyk_wloski/MJW-P1-202p.mp3

 

Powodzenia

 

Anna Młodzikowska – Zachar

 

[#2322]  am, 06.04.2020 08:45 
   XIII Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie aktualności

XIII OLIMPIADA WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE

 „Pomorscy rowerzyści”

W związku z zaistniałą sytuacją, termin nadsyłania prac na finał Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie, ustalony pierwotnie na 10 kwietnia br. jest nieaktualny. Został on zmieniony na czas nieokreślony. Przypominamy, że finalistką konkursu z ramienia naszego liceum została uczennica z kl. II a Zuzanna Wiśniewska. Zmieniony został również regulamin konkursu, aneks na stronie organizatora olimpiady. Informacja została przesłana przez pana Romana Świrskiego, komendanta Straży Miejskiej w Rumi.

Anna Młodzikowska - Zachar

[#2321]  am, 03.04.2020 19:20 
   Próbne egzaminy maturalne z matematyki i innych przedmiotów (PR)

Maturzyści

 

Drugi dzień próbnego egzaminu maturalnego, dziś egzaminy z:

 

 matematyki poziom rozszerzony (PR)

Poniżej arkusz przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

 https://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Egzamin_maturalny/Egzamin_probny/MMA-R1_1P.pdf

 

 

 filozofii poziom rozszerzony (PR)

 Poniżej arkusz przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

https://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Egzamin_maturalny/Egzamin_probny/MFI-R1_1P.pdf

 

języka łacińskiego poziom rozszerzony (PR)

 Poniżej arkusz przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

https://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Egzamin_maturalny/Egzamin_probny/MKL-R1_1P.pdf

 

 

  historii sztuki poziom rozszerzony (PR)

 Poniżej arkusz przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

https://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Egzamin_maturalny/Egzamin_probny/MHS-R1_1P.pdf

 

historii muzyki poziom rozszerzony (PR)

 Poniżej arkusz przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

 

https://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Egzamin_maturalny/Egzamin_probny/MHM-R1_1P.pdf

https://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Egzamin_maturalny/Egzamin_probny/MHM-R1_1P_Przyk%C5%82ady_nutowe.pdf

 

 

Powodzenia

 

Anna Młodzikowska – Zachar

 

[#2317]  am, 03.04.2020 13:45 
   Próbny egzamin maturalny z matematyki (PP)

Maturzyści

 

Drugi dzień próbnego egzaminu maturalnego, dziś matematyka poziom podstawowy (PP)

Poniżej arkusz przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

 

https://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Egzamin_maturalny/Egzamin_probny/MMA-P1_1P.pdf

 

 

Powodzenia

 

 Anna Młodzikowska – Zachar

 

 

[#2315]  am, 03.04.2020 08:31 
   Próbne egzaminy maturalne z j. polskiego (PR) i fizyki (PR)

Maturzyści

 

Pierwszy dzień próbnego egzaminu maturalnego z:

 

języka polskiego poziom rozszerzony (PR)

Poniżej arkusz przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

https://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Egzamin_maturalny/Egzamin_probny/MPO-R1_1P.pdf

 

 

fizyki poziom rozszerzony (PR)

 Poniżej arkusz przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

https://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Egzamin_maturalny/Egzamin_probny/MFA-R1_1P.pdf

 

 

Powodzenia

 

Anna Młodzikowska – Zachar

[#2313]  am, 02.04.2020 14:05 
   Próbny egzamin maturalny z języka polskiego (PP)

Maturzyści

 

Pierwszy dzień próbnego egzaminu maturalnego z języka polskiego poziom podstawowy (PP)

Poniżej arkusz przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

 

 

https://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Egzamin_maturalny/Egzamin_probny/MPO-P1_1P.pdf 

 

Powodzenia 

 

 

 

 Anna Młodzikowska – Zachar

[#2311]  am, 02.04.2020 09:59 


25.02.2020
© Copyright by ZSO --- 2013 --- All rights reserved
Strony ZSO Rumia używają ciasteczek (cookies). Korzystając ze stron wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.
1.403.548  
stat4u
0,2304688