[ZSO] - Zespół Szkół Ogólnokształcących Rumia

 
ARCHIWUM aktualności - rok szkolny 2016 / 2017
 
   [SP 9] Rekrutacja na 2017/2018 wg nowej ustawy

Informacje dla rodziców

Na podstawie Uchwały Nr XXXII/366/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60) uchwalono, co następuje:

Z dniem 1 września 2017 r. Szkoła Podstawowa Nr 9 im. kpt. ż. w. K.O. Borchardta w Rumi
rozpocznie działalność jako ośmioletnia szkoła podstawowa.

 • Gimnazjum Nr 2 im. Janusza Korczaka, z siedzibą w Rumi, przy ul. Świętojańskiej 11 włącza się do Szkoły Podstawowej Nr 9 im. kpt. ż. w. K.O. Borchardta wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących z siedzibą w Rumi, przy ul. Stoczniowców 6.
 • Gimnazjum Nr 2 im. Janusza Korczaka w Rumi zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r.

Rekrutacja na 2017/2018 wg nowej ustawy

Zgodnie z przepisami wprowadzającymi – Prawo oświatowe art. 204 określa organ prowadzący do dnia 15 kwietnia 2017 r. terminy rekrutacji do klas I i oddziałów przedszkolnych zostaną ogłoszone w terminie późniejszym.

Uprzejmie informuję, że od 1 września 2017 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rumi Szkoła Podstawowa Nr 9 w Rumi będzie funkcjonowała w dwóch budynkach:

 • ul. Stoczniowców 6:
  • oddziały przedszkolne,
  • klasy I; II; III; IV; V; VI; VII (w tym klasy matematyczne i sportowe)
   oraz
  • II Liceum Ogólnokształcące – klasy I – III;

   
 • ul. Świętojańska 11 :
  • oddziały przedszkolne,
  • klasy I; IV; VII,
  • klasy gimnazjum II; III.

 •  

Więcej...

Dyrektor ZSO Lucyna Oglęcka

[#1410]  as, 31-08-2017 20:59 
   [SP 9] POCIĄG DO EDUKACJI

PROJEKT „POCIĄG DO EDUKACJI – PODNIESIENIE JAKOŚCI EDUKACJI POPRZEZ WZROST POZIOMU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH WŚRÓD UCZNIÓW I KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI” .

Od września zaczynają się zajęcia dla uczniów w ramach Projektu „POCIĄG DO EDUKACJI – PODNIESIENIE JAKOŚCI EDUKACJI POPRZEZ WZROST POZIOMU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH WŚRÓD UCZNIÓW I KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI” . Projekt polega na realizacji działań edukacyjnych, zmierzających do poprawy jakości edukacji ogólnej szkół podlegających Gminie Miejskiej Rumia, poprzez kształtowanie kompetencji kluczowych u uczniów.

Zaplanowane zajęcia w ramach projektu to:

• Zajęcia rozwijające z matematyki

• Zajęcia rozwijające z języka angielskiego

• Zajęcia rozwijające z przedmiotów przyrodniczych

• Koło zainteresowań z informatyki

• Zajęcia wyrównawcze z matematyki

• Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego

• Zajęcia wyrównawcze z przedmiotów przyrodniczych

• Zajęcia rozwijające kreatywność i innowacyjność

• Koła zainteresowań z Przedsiebiorczości

• Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

• Terapia psychologiczno – pedagogiczna

Rekrutacja uczniów do udziału w zajęciach będzie przeprowadzona na początku roku szkolnego 2017/2018, aby zajęcia mogły się rozpocząć najpóźniej 1 października 2017 r. Uczeń powinien wypełnić i złożyć do Koordynatora projektu wszystkie dokumenty zawarte w Regulaminie tj:

1. Załącznik nr 1 Deklaracja uczestnictwa w projekcie (uczeń)

2. Załącznik nr 3 Oświadczenie uczestnika projektu

3. Załącznik nr 4 Oświadczenie uczestnika projektu

4. Załącznik nr 5 Opinia wychowawcy klasy

5. Załącznik nr 7 Kwestionariusz danych osobowych uczestnika projektu

[#1564]  jk, 09-08-2017 20:11 
   [II LO] Informacja o Projekcie "Pociąg do Edukacji"

PROJEKT 

„POCIĄG DO EDUKACJI – PODNIESIENIE JAKOŚCI EDUKACJI POPRZEZ WZROST POZIOMU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH WŚRÓD UCZNIÓW I KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI” .

 

 

Od września zaczynają się zajęcia dla uczniów w ramach Projektu „POCIĄG DO EDUKACJI – PODNIESIENIE JAKOŚCI EDUKACJI POPRZEZ WZROST POZIOMU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH WŚRÓD UCZNIÓW I KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI” . Projekt polega na realizacji działań edukacyjnych, zmierzających do poprawy jakości edukacji ogólnej szkół podlegających Gminie Miejskiej Rumia, poprzez kształtowanie kompetencji kluczowych u uczniów. Zaplanowane zajęcia w ramach projektu to:

·         Zajęcia rozwijające z matematyki

·         Zajęcia rozwijające z języka angielskiego

·         Zajęcia rozwijające z przedmiotów przyrodniczych

·         Koło zainteresowań z informatyki

·         Zajęcia wyrównawcze z matematyki

·         Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego

·         Zajęcia wyrównawcze z przedmiotów przyrodniczych

·         Zajęcia rozwijające kreatywność i innowacyjność

·         Doradztwo zawodowe indywidualne i grupowe

Rekrutacja uczniów do udziału w zajęciach będzie  przeprowadzona  na początku roku szkolnego 2017/2018, aby zajęcia mogły się rozpocząć najpóźniej 1 października 2017 r.

Uczeń powinien wypełnić i złożyć do Koordynatora projektu wszystkie dokumenty zawarte w Regulaminie tj:

 1. Załącznik nr 1 Deklaracja uczestnictwa w projekcie  (uczeń)
 2. Załącznik nr 3 Oświadczenie uczestnika projektu
 3. Załącznik nr 4 Oświadczenie uczestnika projektu
 4. Załącznik nr 5 Opinia wychowawcy klasy
 5. Załącznik nr 7 Kwestionariusz danych osobowych uczestnika projektu

 

 

[#1563]  am, 03-08-2017 14:50 
   [II LO] Zajęcia z matematyki - zmiana!

Dodatkowe dwugodzinne zajęcia z matematyki
dla absolwentów II LO w Rumi
uprawnionych do poprawki matury w dn. 22 sierpnia 2017 r.

Lp. Data Nauczyciel Godzina Sala
1 16 sierpnia (środa) Agnieszka Kwolek 0900 – 1030 126
2 17 sierpnia (czwartek) Aleksandra Andrachiewicz 0900 – 1030 126
3 18 sierpnia (piątek) Aleksandra Andrachiewicz 0900 – 1030 126
4 21 sierpnia (poniedziałek) Marek Cierocki 0830 – 1000 126
[#1562]  as, 10-07-2017 12:00 
   [II LO] XIX Światowy Zjazd Kaszubów

1 lipca 2017 r. w Rumi odbył się XIX Światowy Zjazd Kaszubów. Specjalnym pociągiem Transcassubia przyjechali Kaszubi ze wszystkich stron od Chojnic aż po Gdynię, ale i z całego świata. To dzień, który jednoczy ludzi połączonych językiem, tożsamością kulturową i miejscem pochodzenia. W tym roku spotkaniu towarzyszyli uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Rumi. Nie bacząc na obowiązkowe szkolenie, siąpiący deszcz, rozpoczęte wakacje i rozmaite zobowiązania towarzyskie, dziesięcioro wolontariuszy pod opieką pań Kariny Hoły, Joanny Cylke i Anny Szyby z oddaniem zaopiekowało się przybyłymi do naszego miasta gośćmi. Lauro, Angeliko, obie Kasie, Alu, Marto, Izo, Piotrze, Bartku, Łukaszu – dziękujemy!

Przejdź do galerii  XIX Światowy Zjazd Kaszubów

A. Zarzycka

[#1561]  oz, 07-07-2017 10:13 
   [SP 9] III edycja Pomorskiej Akademii Liderów Edukacji 2020 w Gdańsku
W dniu 29 czerwca 2017 roku w siedzibie Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku odbyło się uroczyste podsumowanie III edycji Pomorskiej Akademii Liderów Edukacji 2020. Uroczystość dedykowana była wybranym nauczycielom matematyki, a honorowy patronat nad imprezą objął Marszałek Województwa Pomorskiego. Pani Agnieszka Kwolek, nauczyciel matematyki ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Rumi, została absolwentką III edycji PALE 2020, a tym samym liderem zmian na rzecz osiągania wysokiej jakości edukacji matematycznej w Rumi. Nauczycielka aktywnie uczestniczyła w rocznym doskonaleniu kompetencji merytoryczno-metodycznych w zakresie metodyki kształcenia matematycznego oraz opracowała, wraz z Panią Grażyną Michalską ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Rumi, Koncepcję pracy liderów matematyki w Rumi. Serdecznie gratulujemy sukcesu, życząc dalszego powodzenia na drodze rozwoju zawodowego.
[#1560]  al, 03-07-2017 01:11 
   [II LO] ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 w II Liceum Ogólnokształcącym

ZAKOŃCZENIE

ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

w II Liceum Ogólnokształcącym

Przejdź do galerii  zakończenie

 

Przejdź do galerii  zakończenie2

           

             23 czerwca 2017 r. społeczność szkolna II LO w Rumi zakończyła pracowity rok szkolny. Gościliśmy pana Ariela Sinickiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej Rumi, panie Karolinę Rydzewską, Przewodniczącą Komisji Oświaty i Wychowania oraz Magdalenę Mrowicką, Przewodniczącą Komisji Samorządowej Rady Miejskiej Rumi.Uroczystość poprowadziła pani wicedyrektor  Aleksandra Zarzycka. Nagrody i świadectwa z wyróżnieniem wręczała pani dyrektor Lucyna Oglęcka oraz wychowawcy, panie Dorota Dubiel – Stojek, Teresa Kurc, Karina Hoła – opiekun grupy mundurowej i klasy mundurowej oraz pan Leszek Kiersznikiewicz.

Najlepszym uczniom wręczono świadectwa z paskiem i stypendia motywacyjne. Najwyższą średnią w szkole może poszczycić się Anna Janowska z kl. II a, jedna z nominowanych do stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2017/2018. Uczniów z najwyższą średnią i wzorowym zachowaniem nagrodzili nasi goście z Rady Miejskiej Rumi.

 Szczególnie gorąco wyróżniono pracę społeczną i pomoc potrzebującym naszych WOLONTARIUSZY, którzy uczestniczyli w różnych projektach i  przedsięwzięciach, często w dniach wolnych od nauki, w ferie i weekendy. Akcje charytatywne wspierały panie Alina Treder, Aleksandra Andrachiewicz i Teresa Brunath.

Pani dyrektor Lucyna Oglęcka podziękowała Rodzicom za wsparcie i całoroczną współpracę.

 Wyróżniono uczniów za udział w licznych przedsięwzięciach, akcjach, konkursach m.in. Martynę Kuchnowską,  laureatkę Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego o ,,Złote Pióro Prezydenta Jaworzna”, Powiatowego Konkursu Poetyckiego ,,Wiosna, ach to Ty!”, Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Opowiedzieć świat” – edycja 2017 organizowanego przez Uniwersytet Marii  Skłodowskiej – Curie w Lublinie. Martyna, która wraz ze swoim opiekunem, panią Dorotą Dubiel – Stojek, osobiście odebrała nagrodę w Jaworznie na Śląsku, zaprezentowała swój wiersz. Mogliśmy też wysłuchać fragmentu powieści kryminalnej, nagrodzonej w konkursie literackim organizowanym przez Stację „Kultura” w Rumi - Festiwal Afera Kryminalna autorstwa Anny Janowskiej i Anny Gwiazdy; opiekunem merytorycznym uczennic był pan Mateusz Włodarski. Uczennica kl. I b Natalia Skrzypiec wraz ze swoimi koleżankami i kolegami z klasy mundurowej uczestniczyli w Centralnym Zlocie Klas Mundurowych, który odbył się  podczas Targów Pro Defense w Ostródzie. Natalia zdała obszerną relację z tego wydarzenia. Opiekunami na targach byli nasi nauczyciele wychowania fizycznego pani Alina Treder i pan Zbigniew Ciesielski.

 Kilkuletnią tradycją szkoły jest wręczanie pucharów przechodnich klasom o najwyższej średniej i najlepszej frekwencji. Oba trafiły do klasy I a, której wychowawczynią jest pani Dorota Dubiel – Stojek. Była też okazja do przekazania stypendiów o charakterze motywacyjnym uczniom, osiągającym najlepsze wyniki w nauce, wzorową frekwencję i reprezentującym szkołę w konkursach oraz olimpiadach.  

  Dziękujemy panu Mateuszowi Włodarskiemu za przygotowanie podsumowania roku szkolnego 2016/2017.

Całej Społeczności Szkolnej życzymy udanych, pogodnych i bezpiecznych wakacji.

 

 

[#1558]  am, 25-06-2017 12:53 
   [SP 9] Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

Po miesiącach wytężonej nauki oraz innych działaniach oświatowych, ekologicznych, kulturalnych, krajoznawczych i charytatywnych uczniowie naszej szkoły uroczystą galą na sali gimnastycznej zakończyli rok szkolny 2016/2017. Uczniowie z klas I – VI, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce i odnieśli sukcesy w konkursach matematycznych, polonistycznych, przyrodniczych, ekologicznych, fotograficznych, plastycznych i sportowych odebrali słowa uznania i nagrody. Zamykając rok szkolny dyrektor Lucyna Oglęcka prosiła, aby na wakacjach uczniowie byli ostrożni oraz życzyła interesujących podróży, a przede wszystkim zasłużonego odpoczynku. Podziękowania otrzymali Rodzice, którzy wspierali działania szkoły i aktywnie uczestniczyli w jej życiu. Po ceremonii zakończenia roku szkolnego uczniowie i nauczyciele udali się do swoich sal lekcyjnych na ostatnie przedwakacyjne spotkania, na których odebrali świadectwa.

Przejdź do galerii  Zakończenie roku szkolnego

 

Gratulujemy i życzymy udanych wakacji!

Iwona Maćkowiak

[#1557]  im, 24-06-2017 14:46 
   [II LO] WAKACYJNY KONKURS

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE FILMOWYM POD HONOROWYM PATRONATEM MSWiA.

SZCZEGÓŁY NA ZAŁĄCZONYM PLAKACIE.

[#1550]  am, 23-06-2017 12:59 
   [SP 9] [II LO] UWAGA! Konkurs filmowy!
[#1556]  jk, 23-06-2017 12:53 

Dnia 7.10.2014 nasze miasto obchodzi 60 urodziny.
Szczegóły SP 9
Szczegóły II LO

Rumska Karta Dużej Rodziny
Szczegóły ...

14 cze 2016 © Copyright by ZSO --- 2013 --- All rights reserved 655.297